EAST MAG
Dosedla nová kniha
Foto: AGEL

V Košiciach vznikla osvetová publikácia – rieši domáce pôrody, sterilizácie i dejiny sexuality

Odbornú literatúru pred pár dňami obohatila prvá komplexná publikácia s názvom Reprodukčné a sexuálne práva, za ktorou stojí kolektív 6-členného autorského tímu na čele s prednostom Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Nemocnice AGEL Košice-Šaca doc. MUDr. Erikom Dosedlom, PhD., MBA. Kniha, ktorej príprava trvala takmer rok, je určená pre odbornú verejnosť a zameriava sa na zaujímavé diskurzy.

Publikáciou sa tím autorov snažil prispieť k odbornému pohľadu na problematiku reprodukcie a práv s ňou súvisiacich, ako aj sexuálnych práv v širšom význame.

„Zameriava sa na osoby transrodové, ženské zdravie a ochranu maloletých. Rieši zaujímavé diskurzy na tému cisárskeho rezu na žiadosť pacientiek, pôrodného plánu, domácich pôrodov či histórie a praxe sterilizácií. Okrem toho ponúka aj pohľad na vývoj dejín sexuality, sexualitu menšín i manažment ochrany sexuálneho zdravia,“ priblížil doc. MUDr. Erik Dosedla, PhD., MBA, ktorý doplnil, že kolektív autorov je zložený z lekárov, popredných odborníkov v oblasti gynekológie, psychiatrie-sexuológie, psychologičky, ale aj právnikov, ktorí sa týmto témam dlhodobo venujú a vnímajú ich cez prizmu garancie základných práv a slobôd jednotlivca a záväzkov Slovenskej republiky v oblasti medzinárodného práva.

„Citlivé a vysoko odborné témy sú napriek tomu podané zrozumiteľne a čitateľsky prijateľnou formou. Tak, aby publikácia plnila aj vzdelávací a osvetový cieľ. Okrem toho by mala vyplniť vákuum na knižnom trhu, pokiaľ ide o viacodborový prístup k témam, ktoré sa v podstate dotýkajú rôznych oblastí. Výhradne odborný prístup autorov, ktorí pôsobia v klinickej praxi a sú zároveň akademici, nielen zvyšuje celkovú úroveň publikácie, ale ju aj zbavuje zbytočných hodnotových, ideologických či politických zaťažení,“ dodal prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Nemocnice AGEL Košice-Šaca. 

Prednosta Erik Dosedla. Foto: AGEL

Vznikala takmer rok

Spolupráca 6-členného autorského tímu s medziodborovým prístupom trvala takmer rok. Bolo potrebné zladiť štýl a formu písania, ako aj pracovnú vyťaženosť a klinickú prax viacerých autorov. „Boli sme výborne zohratý tím, ale hlavne sme mali spoločnú motiváciu priniesť čitateľom čo najkomplexnejší pohľad na reprodukčné práva a riešiť aj dôležité, no citlivé otázky sexuálneho zdravia. Z medicínskeho hľadiska je primárnym cieľom knižnej publikácie ochrániť reprodukčné zdravie žien,“ vyjadrila sa doc. JUDr. Andrea Erdősová, PhD., spoluautorka právnickej časti. Autori ďalej vyjadrujú svoje úprimné prianie, aby bola publikácia prínosná pre všetkých tých, ktorí s témou ľudskej reprodukcie a sexuality prichádzajú do kontaktu. Lekárov, právnikov, psychológov, študentov medicíny, práva, sociálnej práce, psychológie, terénnych pracovníkov, politikov-tvorcov legislatívy, učiteľov… Ale aj pre všetkých, ktorých téma zaujíma a vnímajú nedostatočnú podporu a vzdelávanie.

Kniha Reprodukčné a sexuálne práva nie je jedinou publikáciou, na ktorej sa podieľal prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Nemocnice AGEL Košice-Šaca doc. MUDr. Erik Dosedla, PhD., MBA. Spolu s kolektívom autorov nedávno vydal aj odbornú literatúru s názvom Moderný cisársky rez. Je určená nielen lekárom v špecializačnej príprave z gynekológie a pôrodníctva, ale aj študentom lekárskych fakúlt a pôrodnej asistencie či laikom, keďže doplnkom knihy je aj DVD videonahrávka cisárskeho rezu. Zároveň je autorom viacerých odporúčaných postupov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

tlačová správa

komentár: 1