EAST MAG
zs zeliarska telocvicna nová
Foto: archív Mesta Košice

Výstavba športovej haly na Želiarskej v Košiciach je vo finále

Výstavba školskej športovej haly na Základnej škole s materskou školou Želiarska 4 v mestskej časti Ťahanovce je vo finálnej fáze, práce sú hotové na približne 95 percent. Aktuálne robotníci pracujú v interiéri, dokončujú čiary na palubovke, drevený obklad na stenách, inštaláciu ochranných sietí, osádzajú hlavné basketbalové koše, deliaci záves, lavice či bránky. Na stredajšom kontrolnom dni o tom informovali zástupcovia zhotoviteľa, spoločnosti Betpres.

Stavba bude dokončená v predstihu

Výstavba školskej športovej haly začala 18. mája 2023 a podľa zmluvy má byť hotová do 18 mesiacov. Zhotoviteľovi sa podarí stavbu dokončiť skôr. „Stavbu by sme radi odovzdali do konca februára, to znamená s osemmesačným predstihom oproti zmluve o dielo. Zostáva dokončiť finálne úpravy a zariadenie haly, ako sú basketbalové koše, bránky a vybavenie pre tenis a volejbal. Čo sa týka zázemia a exteriéru sme už vo finále a pevne veríme, že stavba bude odovzdaná bez vád a nedorobkov do konca februára,“ zhodnotil aktuálny stav prác generálny riaditeľ a konateľ spoločnosti Betpres Roland Ďurko. 

Foto: archív Mesta Košice

Realizácii projektu pomohli externé zdroje

Spoločnosť Betpres uspela vo verejnom obstarávaní s ponukou 2 921 819 eur, ktorá bola o vyše 21 percent nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky (3 547 144 eur). Po navýšení, ktoré spôsobili práce navyše, práce, ktoré neboli zahrnuté v projektovej dokumentácii a doplnenie športového vybavenia nad rámec zmluvy, je cena za dielo 3 170 061 eur.

Mesto dostalo na výstavbu haly dotáciu vo výške 1,2 milióna eur z výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) a zvyšnú sumu pokryje z bankového úveru.

Pokračovanie na 2. strane.

tlačová správa

komentár: 1