EAST MAG
domáce práce
Foto: archív Samsung Electronics

Vedeli ste, že až 86 % času strávime premýšľaním o domácich prácach a len 14 % ich vykonávaním?

Domáce práce sú vyčerpávajúcejšie, než sa na prvý pohľad zdá, pretože Európania okrem času potrebného na ich vykonávanie strávia ešte 86 % tohto času navyše tým, že na ne myslia. Až 90 % ľudí sa domnieva, že ich domácnosť by mohla fungovať efektívnejšie a sú otvorení technologickému potenciálu, ktorý by im pomohol túto záťaž znížiť.

K týmto výsledkom dospel nový prieskum spoločnosti Samsung Electronics. Tých spomínaných 86 percent, do ktorých sa započítava všetko od fyzického nepokoja až po duševnú prípravu pred začatím akejkoľvek úlohy, pôsobí ako „neviditeľná záťaž“ a ovplyvňuje spôsob, akým ľudia doma trávia svoj drahocenný čas.

REKLAMA

Štúdia, ktorej sa zúčastnilo viac ako 6 000 respondentov z celej Európy, odhalila, že priemerný človek má v domácnosti na starosti najmenej sedem úloh, čo často zaberie viac ako 30 hodín týždenne. To sa takmer rovná práci na plný úväzok a má to nepriaznivý vplyv na duševnú pohodu v domácnostiach, pretože viac ako polovica respondentov (51 %) priznáva, že aspoň polovicu času pociťujú stres a dve pätiny (41 %) sa často ťažko sústredia na každodenné činnosti. Viac ako polovica (54 %) respondentov potvrdzuje, že rast životných nákladov vrátane nákladov na energie ovplyvnil chod ich domácnosti a spôsobil, že sa domáce práce stali stresujúcejšími a ťažšie zvládnuteľnými.

92 % času premýšľame o jedle, len 8 % reálne varíme

Prieskum identifikoval 15 najčastejšie pravidelne vykonávaných domácich prác, medzi ktoré patrí bežné upratovanie, nákup potravín a správa účtov za elektrinu. Jednotlivé úlohy boli zoradené podľa emocionálnej a fyzickej náročnosti, ktorú im ľudia prisudzujú. Ukázalo sa, že napriek väčšej dostupnosti pokročilých technológií a platforiem, ako je ekosystém SmartThings pre riadenie chodu inteligentnej prepojenej domácnosti, trávia Európania stále takmer rovnakú dobu – a v niektorých prípadoch aj dlhšiu – mentálnou prípravou na bežné domáce práce v porovnaní s dobou, ktorú venujú ich vykonávaniu. Niekoľko príkladov:

  • Ľudia trávia 92 % času navyše premýšľaním o príprave jedla v porovnaní s časom na samotné varenie.
  • Tiež trávia 91 % času navyše premýšľaním o zabezpečení domácnosti v porovnaní s časom na podnikanie preventívnych opatrení.
  • A zároveň trávia 88 % času navyše premýšľaním o likvidácii alebo recyklácii odpadu v porovnaní s časom na samotné vykonávanie tejto úlohy.

Odborník na pocit šťastia

Na pomoc pri náprave tohto stavu v európskych domácnostiach zaviedla spoločnosť Samsung „index neviditeľnej záťaže“, ktorý bol špecifikovaný v spolupráci s autorom bestsellerov a odborníkom na problematiku pocitu šťastia Mo Gawdatom. Pomocou prvého vzorca svojho druhu (neviditeľná záťaž = intenzita práce x čas x frekvencia vykonávania) umožňuje každému spočítať si vlastnú neviditeľnú záťaž tak, že vyhodnotí svoju fyzickú záťaž pri obstarávaní domácich prác a tiež s tým súvisiacu psychickú záťaž.

Väčšina (90 %) respondentov verí, že by ich domácnosť mohla fungovať efektívnejšie a takmer polovica (48 %) je ústretová voči potenciálu technológií, ktoré by im mohli uľahčiť domáce práce. Vyhodnotenie indexu neviditeľnej záťaže preto ponúka používateľom aj jednoduché riešenia pomocou SmartThings, ktoré im môžu pomôcť žiť efektívnejšie a ušetriť si čas na veci, na ktorých im najviac záleží.

Konkrétne riešenia nájdete na ďalšej strane.

komentár: 1