EAST MAG
obezita
Foto: shutterstock.com

Obezita – globezita. So svojou hmotnosťou bojuje väčšina z nás celý život

Obezita v súčasnosti predstavuje závažný verejno-zdravotný problém, ktorý sa dotýka celého sveta.  Mnohokrát sa opisuje ako celosvetová pandémia nazývaná aj globezita. 

Vo svete existuje viac definícií. Najnovšia hovorí, že obezita je “chronické, progredujúce, opakovane sa vracajúce systémové metabolické ochorenie charakterizované zvýšenou akumuláciou tuku a jeho nedostatočnou mobilizáciou z tkanív. Abnormálne a nadmerné ukladanie tuku predstavuje zdravotné riziko a skracuje dĺžku života,“ vysvetľuje MUDr. Miroslav Paľko, ústavný dietológ Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice.

800 miliónov ľudí na svete je obéznych

Ide o odhad z roku 2021. „Slovensko a Slováci, či už muži alebo ženy, patria medzi národy s vysokým výskytom nadváhy a obezity. Je to až takmer 62 % našej dospelej populácie. Slovensko je po Českej republike, Maďarsku a Fínsku štvrtou krajinou s najvyšším výskytom obezity spomedzi krajín OECD,“ zdôrazňuje lekár.

Alarmujúce je, že obezita celosvetovo postihuje až 250 miliónov detí 

Počet obéznych detí stúpa aj u nás. Podľa štúdie z roku 2016 máme na Slovensku približne 7,5 % až takmer 10 % obéznych detí.  Vznik a rozvoj obezity ovplyvňujú viaceré biologické a genetické faktory, faktory životného prostredia, ale aj vzdelanie, prístup k zdravotnej starostlivosti a prístup k fastfoodovým potravinám. Obezita vo veľkej miere prispieva k rozvoju ďalších chronických neprenosných ochorení ako sú: choroby srdca, obličiek a pečene, vysoký krvný tlak, diabetes mellitus (diabezita), nádory prsníka, maternice, hrubého čreva, prostaty a iné. Obezita taktiež negatívne vplýva na psychiku jednotlivca.

Foto: archív UNLP

Povedz mi svoj obvod pása a ja ti poviem, ako dlho budeš žiť

V súčasnej modernej obezitológii platí veta, respektíve odborný prístup: Povedz mi svoj obvod pása a ja ti poviem, ako dlho budeš žiť.  Zaviedol ho výborný slovenský obezitológ MUDr. Ivan Majerčák. Meranie obvodu pásu predstavuje veľmi jednoduchú, rýchlu, finančne nenákladnú  antropometrickú  metódu na stanovenie obezity. „Normálna hodnota je u žien do 80 cm, u mužov do 94 cm. Odmeriate si ho veľmi jednoducho krajčírskym metrom. Každý centimeter nad normu v páse predstavuje  zvýšené až vysoké riziko rozvoja kardiometabolických komplikácií obezity. Práve tuk v páse  a v bruchu odborne nazývaný viscerálny tuk predstavuje metabolické riziko spojené so zvýšeným úmrtím,“ vysvetľuje MUDr. Paľko.

Pokračovanie článku na 2. strane.

tlačová správa

Pridajte komentár