EAST MAG
20. rokov Amerického centra
Foto: archív ŠVVK

Americké centrum v Košiciach oslavuje 20. výročie svojho otvorenia

Americké centrum v Košiciach, ktoré od roku 2004 slúži ako priestor pre prepojenie Slovákov a Američanov, oslavuje dvadsiate výročie svojho založenia. Centrum, ktoré vzniklo ako spoločný projekt Štátnej vedeckej knižnice a Veľvyslanectva USA, s podporou od spoločnosti US Steel Košice, sa stalo domovom pre takmer 10-tisíc kníh a ročne privíta skoro šesťtisíc návštevníkov. Za posledných 20 rokov rapídne narástol aj počet podujatí, z necelej stovky podujatí ročne na viac ako 200 podujatí za rok.

Na slávnostnej recepcii, ktorá sa konala práve v Americkom centre, si tento
významný míľnik zdôrazňujúci dlhoročné úsilie o posilnenie medziľudských vzťahov a
podporu vzdelávania a kultúrnej výmeny medzi oboma národmi pripomenul tím zo
Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach vedený riaditeľkou Darinou Kožuchovou,
veľvyslanec USA na Slovensku Gautam Rana so svojím tímom, ich partneri, priatelia,
návštevníci a ďalší hostia.

REKLAMA

“Americké centrum v Košiciach je živým dôkazom toho, že nič nespojí ľudí a neupevní
medziľudské kontakty tak, ako vzdelávanie a kultúrna výmena. Práve vďaka miestam,
ako je toto centrum, budujeme mosty pre ďalšie generácie. Som hrdý na to, čo centrum
dosiahlo za posledných 20 rokov a teším sa na ďalšie úspechy, ktoré nás čakajú,”

uviedol veľvyslanec Rana.

“Počas dvadsiatich rokov sa Americké centrum zmenilo na pulzujúce centrum
vzdelávania, zaujímavých podujatí a spolupráce, získalo si stovky priaznivcov nielen v
našom meste a podnietilo mnohých mladých ľudí k rozhodnutiu ísť študovať do USA,
či nájsť si kolegov v USA, ktorí sa venujú rovnakej problematike,“
uviedla riaditeľka
Štátnej vedeckej knižnice Darina Kožuchová.

Foto: archív ŠVVK

Oslavy 20. výročia budú pokračovať celý rok rôznymi podujatiami a aktivitami

V súčasnosti Americké centrum ponúka bezplatné vzdelávacie a komunitné
programy pre študentov, pedagógov a verejnosť. Jeho program zahŕňa exkurzie pre
školské triedy, programy na podporu kritického myslenia a digitálnej gramotnosti,
vedecké a technologické workshopy pre deti a pedagógov a informácie o možnostiach
štúdia, práce a cestovania v Spojených štátoch.

Úspechy Amerického centra v Košiciach sú výsledkom práce mnohých dobrovoľníkov
a úzkej spolupráce s Katedrou britsko-amerických štúdií na Univerzite Pavla Jozefa
Šafárika. Centrum ďalej plánuje rozširovať svoje vzdelávacie programy a podporovať
komunitu prostredníctvom rôznorodých podujatí a workshopov.

Oslavy 20. výročia budú pokračovať celý rok rôznymi podujatiami a aktivitami, ktoré
zdôrazňujú význam vzdelávania, kultúrnej výmeny a medzinárodnej spolupráce.
Pozývame všetkých, aby sa zapojili a spolu s nami oslávili tento významný míľnik.

tlačová správa

Pridajte komentár