EAST MAG
NKE_MUDr. Miroslava Fečaninová
Foto: MUDr. Miroslava Fečaninová

Počet prípadov tuberkulózy narastá

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila 24. marec za Svetový deň boja proti tuberkulóze. Odhady hovoria o 9 miliónoch nových prípadov ochorenia ročne, pričom jedna pätina postihnutých zomiera. Liečba tuberkulózy je zdĺhavá a na začiatku vyžaduje hospitalizáciu. O jej rizikových faktoroch, diagnostike a spôsobe liečby porozprávala lekárka pneumologicko-ftizeologickej ambulancie Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Miroslava Fečaninová.

Čo je tuberkulóza a aké sú typické príznaky tohto ochorenia?

Tuberkulóza (TBC) je infekčné ochorenie, vyvolané najčastejšie baktériou M. tuberculosis(BK – Kochov bacil). Ochorenie sa vyvíja pomaly, niekoľko mesiacov. Pri pľúcnej forme sú hlavným postihnutým orgánom pľúca. Jej príznaky sú minimálne alebo môže ísť o dlhotrvajúci, napríklad viac ako mesačný kašeľ. Prejavuje sa dýchavicou, vykašliavaním krvi v spúte (hlienoch), únavou, nechutenstvom, chudnutím, nočným potením a mierne zvýšenou teplotou. Menej často môže tuberkulóza postihnúť ktorýkoľvek iný orgán – lymfatické uzliny, kosti, kĺby, centrálny nervový systém, gastroitestinálny trakt, či iné. Vtedy hovoríme o mimopľúcnej forme a príznaky závisia od lokality ochorenia.

Čo patrí medzi rizikové faktory, respektíve aký je najčastejší zdroj nákazy?

Najčastejším zdrojom nákazy je chorý človek, ktorý vylučuje do prostredia živé baktérie (kašle, kýcha, rozpráva, spieva). Zdravý človek obyčajne ochorie až vtedy, keď je dlhodobo v kontakte s človekom chorým na tuberkulózu. Pri jednorazovom alebo krátkodobom kontakte s tuberkulóznymi bacilmi bežne človek neochorie, respektíve len jedinec s veľmi oslabenou imunitou.

Koho tuberkulóza zvyčajne postihuje?

Rizikovými skupinami sú deti, starší ľudia, diabetici, alkoholici, narkomani, onkologicky chorí, osoby s HIV infekciou a AIDS a migranti, ktorí k nám často zavlečú veľmi odolné druhy TBC, ktoré nereagujú na bežnú liečbu.

MUDr. Miroslava Fečaninová

Ako sa ochorenie diagnostikuje a lieči?

Diagnostika pozostáva z dôkladnej anamnézy, klinického vyšetrenia u pneumoftizeológa, rtg snímky pľúc, prípadne CT vyšetrenia, mikrobiologického vyšetrenie spúta (hlienov), endoskopického vyšetrenia (bronchoskopia), prípadne histologického vyšetrenia a z tuberkulínovej senzitivity (špeciálneho kožného testu). Liečbu indikuje vždy pneumoftizeológ. Je dlhodobá, v trvaní najmenej 7 mesiacov, a pozostáva z kombinácie osobitných antibiotík, ktoré voláme antituberkulotiká. Kombinuje sa 4 – 5  druhov, podľa presných schém. Výnimočne je nevyhnutý aj chirurgický zákrok. Cieľom liečby je vyliečenie chorého a zabránenie prenosu TBC na osoby, ktoré boli alebo sú v kontakte s chorým. Pacient aj po vyliečení ostáva niekoľko rokov v kontrolnom sledovaní u pľúcneho špecialistu.

Pokračovanie na 2. strane.

tlačová správa

Pridajte komentár