EAST MAG
ceny mesta
Foto: archív mesta Košice

Vieme, kto každý dostane Cenu mesta Košice

Poslanci košického mestského zastupiteľstva na dnešnom (27. 3.) mimoriadnom rokovaní schválili držiteľov Cien mesta. V zmysle Štatútu mesta Košice boli koncom minulého roka oslovené subjekty z jednotlivých sfér spoločenského života, aby predložili návrhy na ocenenie Cenou mesta Košice a Cenou primátora. Výzva na predkladanie návrhov bola uverejnená aj na webstránke mesta. 

Cenu mesta Košice môže udeliť Mestské zastupiteľstvo v Košiciach za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej, kultúrnej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti. Cena mesta Košice sa udeľuje každoročne raz v roku, najviac desiatim jednotlivcom a trom kolektívom. Cena mesta „in memoriam“ sa udeľuje najneskôr do dvoch rokov po úmrtí osobnosti navrhnutej na ocenenie.

REKLAMA

Návrhy na udelenie ocenení môžu predkladať predstavitelia mesta, poslanci mestského zastupiteľstva, orgány mestských častí, zástupcovia širokej verejnosti, najmä občianske združenia, humanitárne, kultúrne, cirkevné, umelecké, vedecké, vzdelávacie, podnikateľské a športové inštitúcie, ako aj ďalší obyvatelia mesta.

Košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) v súlade so Štatútom mesta Košice menoval pracovnú komisiu na posúdenie doručených návrhov a navrhnutie jednotlivcov a kolektívov na ocenenie Cenou mesta Košice v roku 2024. Komisia k posudzovaniu návrhov na ocenenie sa zišla na pracovnom rokovaní dňa 21. februára 2024. Deväťčlennú komisiu na čele s viceprimátorkou Luciou Gurbáľovou (KDH) tvorilo osem poslancov zastupiteľstva a poverený vedúci Archívu mesta Košice Michal Tunega. Spomedzi navrhnutých kandidátov na ocenenie vybrali 10 jednotlivcov, z toho troch na cenu “in memoriam”, a 3 kolektívy. 

Vlani dostala Plaketu primátora mesta Košice aj pani Eva Mathéová. Foto: Archív mesta Košice

„Tradícia oceňovania košických osobností naprieč sférami spoločenského života oslavuje tento rok 30 rokov. Je to príležitosť pripomenúť si a oceniť prácu a úspechy ľudí, na ktoré sa možno vo víre každodenného života zabúda. O význame udeľovanie Cien miesta svedčí aj fakt, že mnohých laureátov nominovali známe košické osobnosti ako Rudolf Schuster, Jozef Živčák či Bernard Bober,“ povedal primátor Jaroslav Polaček (nezívislý). 

Kto získa Cenu mesta Košice?

Mená ocenených nájdete na ďalšej strane.

tlačová správa

Pridajte komentár