EAST MAG
most

Správa ciest KSK začína stavebnú sezónu na cestách a mostoch

Správa ciest KSK každoročne na jar vstupuje do novej stavebnej sezóny. V aktuálnom roku má v pláne dokončiť cestné a mostné projekty z predchádzajúcich sezón, začať niekoľko nových vo všetkých svojich regiónoch a vykonať súvislé opravy ciest vybraných úsekov. Prioritu má napríklad most pri Buzici.

„Obyvatelia z okolia Košíc sa pravidelne pýtajú na začiatok rekonštrukcie mosta M3219 cez potok Čečanka medzi Mokrancami a Buzicou. Mám pre nich dobré správy – do konca marca bude na mieste postavené mostné provizórium, po ktorom budú môcť prechádzať bez využívania obchádzky. Stavebné práce by mali následne začať v máji,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.  

REKLAMA

V prípade mosta M1683 pred obcou Vojany bude v krátkom období podpísaný dodatok zmluvy na podoprenie mostu pre jeho sprejazdnenie, následne budú začaté rekonštrukčné práce. Ide o jednu z najvyšších investícií sezóny vo výške viac ako 2,1 mil. eur. Z uplynulej stavebnej sezóny sa dokončia mosty M1193 cez potok Čierna voda v obci Kusín za 235-tisíc eur a M6993 cez kanál pred obcou Veľké Raškovce za 237-tisíc eur, ktoré by mali byť dokončené na jeseň. V lete ukončia rekonštrukcie mostov M6860 cez nápustný kanál do Zemplínskej Šíravy za 420-tisíc eur a M5170 za obcou Zemplínsky Branč za 228-tisíc eur.

Novými investičnými akciami pre tento rok bude rekonštrukcia mosta M725 cez potok Peklisko v obci Olcnava v hodnote vyše 900-tisíc eur, ktorý aktuálne čaká na stavebné povolenie. Súčasťou prác bude vybudovanie obchádzkovej trasy vedľa pôvodného mosta a následne jeho úplne zbúranie. Doprava bude počas rekonštrukcie vedená po obchádzkovej trase striedavo v jednom jazdnom pruhu, riadená svetelnou signalizáciou. Lehota výstavby od odovzdania staveniska je 120 pracovných dní. V polovici tohto roka sú naplánované rekonštrukcie mostov M1061 cez rieku Hornád v obci Chrasť nad Hornádom za 856-tisíc eur, M2575 cez rieku Bodva v obci Debraď v hodnote 1,08 mil. eur, M4047 cez rieku Torysa v obci Ploské za 2,7 mil. eur a most M836 cez horský potok na hranici okresov Košice a Spišská Nová Ves za 303-tisíc eur.

Sanácia zosuvu cesty pri Gelnici

Na jar tiež stavbári začnú so sanáciou zosuvu cesty II/546 za kamenným mostom v Gelnici. Pôjde o úsek dlhý 130 metrov, na ktorého rekonštrukciu je už v súčasnosti vysúťažený zhotoviteľ prác. Rekonštrukcia sa vyšplhá na takmer 800-tisíc eur a dokončená by mala byť v septembri tohto roka. Opravia sa aj dva úseky na ceste II/547 v Kolinovciach za účelom eliminácie bezpečnostných rizík za 278-tisíc eur. V priebehu letných mesiacov tiež prebehne už štandardná údržba župných ciest, prostredníctvom súvislých opráv vybraných cestných úsekov, ktoré budú vybrané podľa stupňa ich poškodenia. Aktuálne sa predpokladá s opravou v rozsahu 40 – 45 kilometrov ciest II. a III. triedy. Na jar cestári ešte dokončia súvislé opravy ciest z uplynulej sezóny, a to v intraviláne Moldavy nad Bodvou, intraviláne Medzeva a v Bani Lucia.

Novinkou v aktivitách SC KSK na tento rok bude zrealizovanie cyklostavieb. Tri pumptrackové dráhy by mali byť vybudované v Trebišove, Gelnici a Rožňave, spolu v hodnote za 265-tisíc eur. Začiatok stavebných prác je naplánovaný na polovicu tohto roka.

tlačová správa

Pridajte komentár