fbpx
EAST MAG
Innovation Hub

Aj Košice podporujú podnikanie a inovácie na európskom trhu

Možnosť dotiahnuť inovatívne nápady do úspešného konca prináša kooperácia IT firmy, Európskeho inštitútu pre inovácie a technológie a Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM.

Spolupráca IT firmy v metropole východu s EIT Health podporuje inovatívne riešenia v oblasti zdravotníctva, zdravého životného štýlu, aj aktívneho starnutia.

Spoločnosť T-Systems Slovakia spolupracuje od mája 2018 s Európskym inštitútom pre inovácie a technológie v oblasti zdravého životného štýlu a aktívneho starnutia (EIT Health). Cieľom tohto partnerstva je podpora inovatívnych nápadov až do fázy, kedy sa z nich stanú konkurencieschopné produkty, či služby, ktoré zlepšia oblasť zdravotníctva.

Je dôležité robiť veci, ktoré sa skutočne vo finále môžu považovať za inováciu a robiť ich tak, aby z nich obyvatelia mali čo najväčší úžitok. Práve tu chce T-Systems Slovakia ponúknuť svoje dlhoročné skúsenosti,“ hovorí Peter Breyl, člen Innovlabu Košice.

V spoločnosti T- Systems Slovakia sa snažíme o vytvorenie firemnej kultúry, ktorej neodmysliteľnou súčasťou sú inovácie. Schopnosti našich kolegov umožňujú, že tieto dobré nápady neostávajú v šuplíkoch, ale sú zapracované do výsledných riešení. Veľmi ma teší, že v tomto prípade sme sa mohli oprieť o globálnu silu Deutsche Telekom, ktorá sa zaoberá segmentom zdravia. Je skvelé, že môžeme urobiť niečo aj pre náš región,“ hovorí  Juraj Girman, Viceprezident Telekom IT T-Systems Slovakia.

Spolupráca aj s Univerzitným vedeckým parkom

Spoločnosť T-Systems Slovakia prizvala ku kooperácii s EIT Health aj ďalších partnerov – Univerzitný vedecký park (UVP) TECHNICOM v Košiciach a Technickú univerzitu v Košiciach.  Projekt podporila aj doc. Ing. Beáta Gavurová, PhD. MBA, vďaka ktorej môžu študenti rozvíjať svoje nápady.

„Keďže naša spoločnosť aktívne spolupracuje s akademickou obcou v Košiciach s cieľom podpory rozvoja a vývoja IT oblasti v našom regióne, bolo prirodzeným krokom využiť túto možnosť a prizvať na spoluprácu s EIT Health aj UVP TECHNICOM,” vyjadril sa Daniel Giebel, generálny riaditeľ T-Systems Slovakia.

Vďaka tejto rozšírenej spolupráci sa možnosť prísť s inovatívnymi nápadmi ponúka študentom, startup-istom, aj zamestnancom spoločnosti. Podieľať sa na zlepšení v rámci zdravotníctva, zdravého životného štýlu a aktívneho starnutia môžu aj študenti Technickej univerzity v Košiciach (TUKE).

Šanca pre študentov

 „Hlavným dôvodom zapojenia sa výskumno – vývojového centra Bioinformatika TECHNICOM do spolupráce s T-Systems Slovakia je záujem o podporu rozvoja inovačného potenciálu medzi vysokoškolskými študentmi so zreteľným záujmom o nové IT technológie a inovácie. Na to, aby sa inovačný potenciál talentovaných ľudí rozvíjal a následne pretavil do podoby aktívnych projektov, alebo do vytvorenia start-upov, je dôležité jeho podchytenie a vytváranie aktívnych procesných väzieb,” hovorí doc. Ing. František Jakab, PhD., riaditeľ Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM v Košiciach.

Do konzorcia EIT Health, ktoré tvorí viac ako 50 hlavných partnerov a 90 pridružených partnerov v podobe firiem, výskumných centier a univerzít zo 14 krajín Európskej únie, sa pripojila aj metropola východu Slovenskej republiky.

Možnosť zhmotniť inovatívny nápad

Táto spolupráca EIT Health, T-Systems Slovakia a TECHNICOMU prinesie do Košíc workshopy, konferencie aj mentorské podujatia zamerané na oblasť zdravotnej starostlivosti. Organizované akcie budú prístupné slovenským študentom, začínajúcim podnikateľom a zamestnancom T-Systems Slovakia. Pôjde o príležitosť „predať” inovatívne nápady na zlepšenie oblasti zdravia za pomoci skúsených mentorov, aj finančnej podpory. Cieľom podujatí je zhmotniť inovatívne nápady ich návštevníkov a vytvoriť konečný konkurencieschopný produkt alebo službu.

T-Systems Slovakia

Spoločnosť vstúpila do života košického regiónu v januári 2006 pod názvom T-Systems Slovakia s.r.o. a od svojho začiatku je s regiónom nerozlučne spätá. To dokázala hneď v roku 2007, keď sa stala jedným zo zakladajúcich a aktívnych členov združenia Košice IT Valley.
Za posledné desaťročie vyrástla spoločnosť z nuly na druhého najväčšieho zamestnávateľa na východe krajiny. Zároveň patrí do prvej pätnástky najväčších zamestnávateľov na Slovensku, s viac ako 3 900 zamestnancami. Aj vďaka vysokokvalifikovaným a motivovaným zamestnancom je firmou s najrýchlejšie rastúcou pridanou hodnotou v rámci IT odvetvia na Slovensku. Cieľom spoločnosti je proaktívne vyhľadávať nové cesty, ako napredovať a kontinuálne sa transformovať na spoločnosť poskytujúcu inovatívne typy služieb.
V rámci strategických aktivít sa spoločnosť transformuje na moderného poskytovateľa služieb Informačných a komunikačných technológií kráčajúc v ústrety budúcnosti založenej na digitálnych technológiách. Tieto kroky realizuje s cieľom posunúť podnikanie z projektovo riadeného modelu na model inovatívne a produktovo orientovanej firmy. Spoločnosť obsluhuje z Košíc viac než 700 korporátnych zákazníkov, ale tiež klientov z oblasti verejnej správy a verejných inštitúcií najmä v priestore Európskej únie.

Pridajte komentár