EAST MAG

August 2019 vo VSG

Mesačný program výstav a sprievodných programov Východoslovenskej galérie, kultúrnej inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.

Rozlúčka s výstavou

REKLAMA

6. 8. 2019 od 14.00 – 16:00 / A 22
K ukončeniu výstavy Zachránené pre deti a ich rodičov, starých rodičov, pripravujeme rozlúčku s výstavou vo forme komentovanej prehliadky s kurátorom a aktívneho zapájania sa detí cez ilustrovaného sprievodcu. Na program je potrebné sa vopred prihlásiť e-mailom na: lendelova@vsg.sk do 5. 8. 2019 (pondelok do 14.00).
vstup: zakúpenie si detského sprievodcu Späť na stenu (4€) / rodičia / starí rodičia majú vstup zadarmo

 

Pohodová komentovaná prehliadka

27. 8. 2019 o 14:00 / H 27
Bezplatný program pre seniorov – komentovaná prehliadka s krátkym, jednoduchým workshopom k výstave Košická moderna – Človek a mesto / sociálno-kritická vlna.
vstup voľný

 

Komentovaná prehliadka výstavou s kurátormi spolu s nahliadnutím za dvere reštaurátorského ateliéru
29. 8. 2019 o 17:00 / A 22
Katarína Nádaská a Miroslav Kleban (kurátori výstavy).
vstup voľný

VÝSTAVY

Zachránené – Zreštaurované diela VSG poškodené požiarom
trvanie: 17. 4. 2019 – 1. 9. 2019 / A 22
kurátori: Katarína Nádaská, Miroslav Kleban
vstup: 2/3€

Mark Ther – Jesus Maria, hoří
trvanie: 17. 5. 2019 – 15. 9. 2019 / H 27
kurátorky: Ivana Komanická a Juliana Sokolová
vstup: 2/3€

 

 

Laco Teren – Putujúce duše
trvanie: 16. 6. 2019 – 22. 9. 2019 / H 27
kurátorka: Dorota Kenderová
vstup: 2/3€

 

 

František Foltýn (1891–1976), od košickej moderny k pařížskej abstrakcii

trvanie: 27. 6. 2019 – 20. 10. 2019 / H 27
kurátori: Petr Ingerle, Ondřej Chrobák
vstup: 2/3€

Košická moderna – Človek a mesto / sociálno-kritická vlna
trvanie: 27. 6. 2019 – 20. 10. 2019 / H 27
kurátor: Miroslav Kleban
vstup: 2/3€

tlačová správa

Pridajte komentár