fbpx
EAST MAG
UX komunita

UX spája západ s východom

S rozvojom IT sektora vznikajú nové profesie. Medzi ne určite patrí aj UX dizajnér, ktorý sa stará o to, aby bol daný produkt použiteľný. Jeho hlavnou úlohou je zistiť potreby a očakávania koncových používateľov a skomponovať ich do celého procesu vývoja produktu.

Dôležitosť UX

Pred 5 rokmi vznikla v Bratislave SUXA – Slovenská user experience asociácia. Založili ju profesionálni UX dizajnéri s cieľom podporiť vzdelávanie v tejto oblasti, spájať UX profesionálov z akademickej a biznis sféry či organizovať UX podujatia. Okrem Bratislavy začali na Slovensku vznikať aj ďalšie UX komunity – v Trnave, Žiline a v Košiciach. A práve v metropole východu patrí IT priemysel medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce odvetvie.

Ako tvrdí UX dizajnér a spoluzakladateľ košickej UX komunity Peter Leško, bolo prirodzené, aby sa na východe začalo budovať UX podhubie: „V Košiciach je UX čoraz viac populárnejšie. Firmy si začínajú uvedomovať jeho dôležitosť a potrebujú vzdelaných ľudí. Cieľom našej komunity je prepájať profesionálov so začiatočníkmi a to vďaka podpore vzdelávania a organizácií eventov a workshopov.

suxa ux
SUXA workshop.

Spojenie komunít na Slovensku

Keďže košická UX komunita má podobné záujmy ako SUXA, vznikla myšlienka spojenia UX na Slovensku. „Spoločne lepšie naplníme naše ciele ako samostatne. Navyše UX komunita je otvorená a priateľská. Chceme podporovať aktivity zamerané na rozvoj UX dizajnu,“ tvrdí Martin Krupa, spoluzakladateľ SUXA.

Členom Slovenskej user experience asociácie sa stalo aj združenie IT Valley. Podľa jeho riaditeľa Pavla Miroššaya je dôležité prepájať a podporovať profesie, ktoré sú súčasťou nových technológií:

IT sektor na východe zamestnáva zhruba 15 000 ľudí. IT nie je už len o programovaní. Vývoj nových technológií potrebuje dizajnérov, psychológov či sociológov. A práve to zastrešuje oblasť UX.“

suxa
Tím Suxa s riaditeľom Košice IT Valley a Ľubicou Revákovou.

Špeciálny študijný odbor

Novým trendom sa začali na východe prispôsobovať aj vysoké i stredné školy. Na Škole umeleckého priemyslu v Košiciach môžu žiaci študovať odbor dizajn digitálnych aplikácií, ktorý sa celé štyri roky venuje princípom UX dizajnu.

Počas kreovania učebných osnov sme sa radili aj s profesionálnymi UX dizajnérmi nielen z Košíc, ale i z Bratislavy. Sme preto radi, že v súčasnosti môžeme byť v jednom tíme a spoločne vytvárať vzdelávacie štandardy. Odbor je momentálne v experimentálnom overovaní a v našom záujme je vytvoriť taký študijný odbor, ktorý by bol dlhodobo žiadaný na trhu práce,“ dopĺňa spoluautorka odboru dizajn digitálnych aplikácií na ŠUP Košice, Ľubica Reváková.

Najbližšia UX akcia bude práve v metropole východu a to už v utorok 11. 2. 2020 s názvom UX Pivo #4 o 18:00 v Tabačke.


autorka článku: Ľubica Reváková

  • vyštudovala masmediálne štúdiá na UPJŠ v Košiciach
  • na Škole umeleckého priemyslu v Košiciach pôsobí ako učiteľka mediálnych štúdií a vedúca odboru dizajn digitálnych aplikácií
  • spoluzakladateľka košickej UX komunity a  členkou SUXA

komentáre 3