EAST MAG
technicom

Webinár o duševnom vlastníctve

Univerzitný vedecký park TECHNICOM pokračuje vo svojich aktivitách aj v online podobe. Pre verejnosť a startupy vo svojom akceleračnom programe v StartupCentre TUKE pripravil ďalší webinár o duševnom vlastníctve.

Online stretnutie sa bude konať v utorok, 28. apríla 2020 v čase od 14:00 do 16:00. Je určené pre záujemcov o podnikanie a podnikateľov, keďže cieľom vedeckého parku je podpora a stimulácia rozvíjania a rastu malých a stredných firiem v regióne.

REKLAMA

Duševné vlastníctvo, nehmotný majetok v podnikaní

 Webinár o duševnom vlastníctve sa bude zaoberať témami:

  • Úvod do problematiky duševného vlastníctva (DV)
  • predstavenie jednotlivých typov DV: technické riešenia, dizajny, ochranné známky, know-how, diela podľa autorského zákona,
  • ochrana DV (ÚPV SR, EPO, EUIPO, WIPO, Autorský zákon, …)
  • rešeršné služby (CVTI SR, ÚPV SR)
  • transfer technológií

Lektorom online seminára je RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD., vedúci Oddelenia ochrany
a komercializácie duševného vlastníctva Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) .

Stretnutie bude realizované prostredníctvom aplikácie Cisco Weebex Meetings, v čase konania, od 13:50, sa naň pripojíte prostredníctvom linku. Registrovať sa na webinár môžete aj vopred.

Webinár je bezplatný, stačí sa naň registrovať. Organizačný tím bude rád, ak po účasti na online seminári vypíšete formulár so spätnou väzbou, ktorý sa vyžaduje v rámci podujatí EEN.

Pridajte komentár