EAST MAG
muz pri pc

Overte si svoje znalosti – IT Fitness Test 2020

Už len do konca júla 2020 majú Slováci príležitosť zúčastniť sa celoslovenského testovania IT Fitness Test 2020. Ide o najväčšie testovanie v rámci našej krajiny, ktoré sa koná už deviatykrát. Stojí za ním Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky.

Prioritnou cieľovou skupinou testovania sú ľudia vo veku od 14 do 30 rokov, test však môže absolvovať každý. Po prihlásení máte na výber z 2 variantov – základné školy (20 otázok) alebo stredné, vysoké školy a široká verejnosť (25 otázok). Po absolvovaní testu sa dozviete svoj percentuálny výsledok aj slovné ohodnotenie. Zároveň vám systém vygeneruje certifikát, ktorý si budete môcť prezdieľať či doplniť k životopisu.

REKLAMA

Minulý rok absolvovalo IT Fitness Test celkovo 24 310 respondentov.

Témy testu

IT Fitness Test 2020 sa zameriava na kompexné overenie IT znalostí a využívanie online nástrojov, ktoré sa stali v súvislosti s celosvetovou pandémiou mimoriadne dôležité.

Pozostáva z 2 častí. Prvá je informačná, nepovinná, kde sa okrem základných údajov približujú znalosti IT a využívané programy. Druhá časť IT Fitness Testu 2020 – vedomostno-kompetenčná – pozostáva z 5 okruhov:

  • Práca na internete
  • Bezpečnosť a počítačové systémy
  • Kolaboratívne nástroje a sociálne siete
  • Kancelárske nástroje
  • Komplexné úlohy

Súčasťou testu sú úlohy zamerané na prácu s otvorenými dátami aj praktické riešenie konkrétnych
situácií, s ktorými sa riešitelia môžu stretnúť v reálnom živote. Úlohy sú koncipované aj tak, že respondent musí zvoliť digitálny nástroj, aplikáciu či vyhľadávanie na internete pre nájdenie správnej odpovede.

Pre širokú verejnosť, ktorá si v testovaní neviedla až tak dobre, no chce to zlepšiť, bude po uzavretí testovania (31. 7. 2020) od augusta až do decembra znova prístupný test, tentoraz aj so správnymi odpoveďami a zdrojmi pre doplnenie vedomostí.

Otestovať sa môžete na www.itfitness.sk.

Pridajte komentár