EAST MAG
online komunikacia

Najpoužívanejšie komunikačné nástroje košických IT firiem

Presun z firemných priestorov do domáceho prostredia bol pre IT firmy pomerne plynulý aj v dôsledku toho, že tento sektor vie pracovať bezproblémovo na diaľku. Firmy košického IT klastra počas prísnych opatrení a karantény fungovali naplno. Napomohli tomu aj dostupné online komunikačné nástroje a predovšetkým predchádzajúce skúsenosti, ktoré ľuďom uľahčili zmenený spôsob fungovania.

Košice IT Valley spomedzi komunikačných nástrojov najviac využíva ZOOM pre jeho jednoduché používanie. Okrem neho podľa P. Miroššaya, výkonného riaditeľa, využíva klaster aj Gotomeeting, Webex či Skype.

Prechod na online komunikáciu

O čosi ľahšie sa na konštantný home office prechádzalo firmám, ktoré majú dlhodobé skúsenosti s prácou na diaľku. Nearshorovým modelom funguje spoločnosť gd-Team.

V spoločnosti máme zavedenú všetku potrebnú infraštruktúru a technológie na úspešnú, flexibilnú a plnohodnotnú komunikáciu a zabezpečenie potrebných služieb a procesov. Kolegovia používajú digitálne platformy spolupráce – Microsoft Teams, Skype for Business alebo iné nástroje na evidenciu a spracovanie incidentov a servisných požiadaviek,” približuje Denisa Morgensternová, marketingová manažérka gd-Team.  

V spoločnosti bart.sk pripravili zázemie pre zamestnancov na prácu z domu v priebehu jedného popoludnia. „Stand up meetingy, demá, retrospektívy sa presunuli na Google Meet, iná interná komunikácia prebieha na Slacku, špecifikácie, zadania a plánovanie si riešime cez GitLab a Jiru. Veľmi nám pomohlo, že už dlhodobo fungujeme na G Suite a teda máme mnoho toolov pre prácu na diaľku odskúšaných,” približuje Mirka Francová, CDO v bart.sk.

online nastroje

Interné komunikačné nástroje

Medzinárodne pôsobiace spoločnosti využívali pre plynulý chod biznisu komunikačné nástroje už pred samotnou pandémiou. Samozrejme, v rámci komunikácie je potrebné rozlišovať externú komunikáciu smerom navonok – so zákazníkom či dodávateľmi – a internú komunikáciu medzi kolegami a zamestnancami, ktorá vie prebiehať aj v menej oficiálnych komunikačných aplikáciách. Potvrdzujú to aj IT firmy.

Interní zamestnanci pre spoločnú komunikáciu využívajú Skype a, samozrejme, email. Pre zamestnancov, ktorí pracujú na outsourcingových projektoch a nachádzajú sa u zákazníka, je najčastejšie využívaným komunikačným prostriedkom email a platformy daného zákazníka, či už je to Skype alebo Webex. Pre projektovú komunikáciu niektoré oddelenia používajú webovú aplikáciu Trello,” upresňuje Viktor Mitruk, marketingový špecialista Nateku.

Výber iných nástrojov pre komunikáciu medzi kolegami potvrdzuje aj Anna Bobková, komunikačná špecialistka T-Systems Slovakia: „Na interné účely používame aj aplikácie ako Kahoot či Sli.do pre rôzne súťaže či eventy. Používa sa aj WhatsApp. Na interný čet môžu naši zamestnanci okrem Outlook mailu využívať tiež aplikáciu Jabber.”

slack

Aj Unique People trend ľahko dostupných komunikačných aplikácií medzi kolegami potvrdzuje: „Pre rýchle informácie a dohody naďalej používame klasické telefonovanie, emaily a pre neformálnu komunikáciu WhatsApp,” upresňuje Zuzana Lučanská, HR manažérka firmy.

Naši kolegovia používajú ako komunikačný kanál pull requesty a commit message-e… Ale vážne, používame okrem menovaných aj Slack v určitých častiach projektu a Conlfuence ako dokumentačný nástroj, ktorý slúži aj na diskusiu a komentovanie dokumentácie,” hodnotí Tomáš Floriančič z Fpt.

Externá komunikácia

Celofiremná oficiálna komunikácia v online prostredí prebieha v IT firmách prostredníctvom najväčších poskytovateľov tejto služby.

webex

T-Systems Slovakia využíva najmä Webex. „Je to hlavný komunikačný nástroj v rámci košickej firmy aj globálne s inými pobočkami v rámci T-Systems aj Deutsche Telekom,” dodáva A. Bobková.

Pre celofiremné účely využíva Fpt Slovakia MS Teams aj Skype for Business. „Na komunikáciu s kolegami z Vietnamu zvykneme okrem klasických emailov a Skype používať aj Workplace from Facebook,” približuje Andrea Kalafúsová z Fpt Slovakia.

Unique People využíva na telekonferencie produkt od Microsoftu vzhľadom na dlhodobé partnerstvo firiem.

MS Teams používame na interné videokonferencie, telefonáty a chat v prípade, že ide o pracovné záležitosti. V čase karanténnych opatrení máme každý deň ,all staff call‘, čo je videohovor, kde sa môže pripojiť každý zo zamestnancov. Občas sú problémy s kvalitou hovoru, prípadne s pripojením, nikdy však netrvali dlho a neprišli v kritickom čase, takže môžeme povedať, že sme spokojní,” hodnotí Z. Lučanská.

ZOOM

Jedným z online komunikačných nástrojov, ktorý v čase koronakrízy vyrástol a najmä zvýšil cenu svojich akcií, je jednoznačne ZOOM.

Na internú komunikáciu používame v momentálne situácii najmä ZOOM, prípadne sa prispôsobíme druhej strane. Inak pracujeme agilne tak ako doteraz. Sústredíme sa na náš produkt, ktorý prinesie nový level a reálnejší zážitok v komunikácii na diaľku aj vo sfére home officeov,” prezradila Katarína Trnová, zodpovedná za komunikáciu v spoločnosti Matsuko.

To, že dôležitým faktorom pri výbere online nástroja na komunikáciu je aj druhá strana hovoru, potvrdzuje aj Zuzana Lučanská z Unique People.

Pri komunikácii s klientami sa prispôsobujeme ich komunikačným nástrojom, ktoré sú rôzne. Z našej skúsenosti americké spoločnosti využívajú väčšinou ZOOM, európske hlavne Slack a Webex.”

Napriek nárastu a všeobecnému používaniu ZOOMu je však v rámci tejto aplikácie nalomená otázka bezpečnosti.

Čo sa týka aplikácie Zoom, oficiálne ju vo veľkom nevyužívame, jedine ak na krátku komunikáciu, kde sa nemanipuluje s citlivými informáciami,” potvrdzuje A. Bobková z T-Systems Slovakia.

Nové nástroje

Samozrejme, v rámci plnohodnotného fungovania vyvstála aj potreba nachádzať nové riešenia pre úlohy, ktoré v rámci fyzického bytia na jednom mieste boli bezproblémové.

Napríklad nám počas jedného online meetingu vznikla potreba kresliť grafy a diagramy. Vyskúšali sme Google Jamboard, vyzdieľali si navzájom obrazovku a mohli sme pokračovať v kreslení a analýze. Vďaka rozbehaným VPNkám a tomu, že väčina programátorov používa mini počítače (INTEL NUC), s ktorými je veľmi ľahká manipulácia a bolo jednoduché ich preniesť domov sme boli aj technicky dobre pripravení,” dodáva Mirka Francová z bart.sk.

komentáre 4