fbpx
EAST MAG
operatori

Regionálni operátori žiadajú zopakovať výber šéfa telekomunikačného úradu

Pri voľbe šéfa regulačného úradu nesmú byť pochybnosti o transparentnosti výberového konania, ani o tom, či bude kandidát funkciu vykonávať odborne, eticky a nezávisle, ako to káže zákon.

Lokálni poskytovatelia telekomunikačných služieb na Slovensku požiadali v otvorenom liste vládu SR, aby neschválila návrh na predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorý chce na parlamentné hlasovanie predložiť ministerstvo dopravy.

Sme veľmi znepokojení informáciami o spôsobe výberového konania a jeho priebehu, voči ktorému namietal aj Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a viaceré stavovské organizácie. Máme oprávnené obavy, že by úrad aj pod novým vedením mohol pokračovať v dlhodobom presadzovaní záujmov úzkej skupiny podnikov pred záujmami celého trhu a koncových užívateľov, čo priamo odporuje podstate nestranného a apolitického národného regulátora,“ uviedol Michal Rybárik, predseda Asociácie lokálnych poskytovateľov internetu (ALPI) a riaditeľ firmy Uniphone.

Vysoké ceny mobilných služieb

Pre doterajšie tendenčné konanie úradu je slovenský trh mobilných služieb výrazne chránený pred novou konkurenciou a Slovensko má podľa analýz, ktoré každoročne vypracúva Európska komisia, dlhodobo jedny z najvyšších cien mobilných služieb v Európskej únii. Telekomunikačný úrad napríklad doteraz nevytvoril predpoklady pre otvorenie tohto trhu širšej konkurencii a pre vznik plnohodnotných virtuálnych operátorov, ktorí v krajinách Európskej únie fungujú dlhodobo.

Regionálne telekomunikačné podniky v otvorenom liste požiadali vládu SR, aby venovala výberu kandidáta mimoriadnu pozornosť aj vzhľadom na plánovanú opakovanú aukciu pre 5G siete a dbala na to, aby nevznikali pochybnosti o transparentnosti výberového konania, ani o tom, či bude nový predseda úradu funkciu vykonávať odborne, eticky a nezávisle, ako to káže zákon.

Dôraz na konflikt záujmov

V momentálne pozastavenej aukcii plánuje úrad prideliť frekvencie pre mobilné 5G siete na dobu 20 rokov. Toto aj ďalšie očakávané prideľovanie ovplyvnia trh na veľmi dlhú dobu, a preto je nevyhnutné, aby regulačný úrad postupoval nezávisle, transparentne, predvídateľne a chránil efektívnu hospodársku súťaž. Preto za najlepší krok považujeme voľbu kandidátov zopakovať a rozšíriť o komisiu, ktorá výber vykoná transparentne, verejne vrátane prihliadnutia na riziká možných konfliktov záujmov,“ dodal M. Rybárik.

tlačová správa

Pridajte komentár