fbpx
EAST MAG
studenti

Štartuje Európska univerzita Ulysseus

Európska univerzita Ulysseus začína svoju činnosť tento štvrtok, 17. decembra, úvodným stretnutím/kick-off, na ktorom sa zúčastní šesť rektorov partnerských univerzít.

Európska univerzita Ulysseus – aliancia 6 univerzít

Aliancia vedená Univerzitou v Seville a tvorená Univerzitou v Janove (Taliansko), Univerzitou Côte d’Azur (Francúzsko), Technickou univerzitou v Košiciach (Slovensko), MCI Podnikovo-hospodárskou školou (Rakúsko) a Univerzitou aplikovaných vied Haaga-Helia (Fínsko) sa snaží stať sa Európskou univerzitou s cieľom vytvorenia občianstva budúcnosti podporovaním mobility, spoločných titulov, obchodných stáží a pre realizáciu významných medzinárodných výskumných a inovačných projektov.

Európska univerzita Ulysseus začína svoju činnosť tento štvrtok, 17. decembra, úvodným stretnutím/kick-off, na ktorom sa zúčastní šesť rektorov partnerských univerzít zúčastňujúcich sa na tejto aliancii v rámci programu Erasmus Plus: Miguel Ángel Castro, rektor Univerzity v Seville (koordinátor projektu); Federico Delfino, rektor Univerzity v Janove (Taliansko); Jeanick Brisswalter, prezident Univerzity Côte d’Azur (Francúzsko); Stanislav Kmeť, rektor Technickej univerzity v Košiciach (Slovensko); Andreas Altmann, rektor MCI | Podnikovo-hospodárskej školy (Rakúsko); a Teemu Kokko, prezident Univerzity aplikovaných vied Haaga-Helia (Fínsko).

Stretnutie, ktoré sa uskutoční online vzhľadom na súčasné zdravotné odporúčania, bude slúžiť ako východisko pre plánovanie projektových aktivít určených pre viac ako 180 000 študentov, akademických pracovníkov a zamestnancov za finančnej podpory vo výške 5 miliónov eur od Európskej komisie. Touto iniciatívou sa jej navrhovatelia snažia vytvoriť dlhodobé spojenectvo s jednotnou štruktúrou a stratégiou pre vzdelávanie a výskum spojené s prioritami miest a regiónov univerzít zapojených do projektu.

Po stretnutí rektorov prorektorka pre internacionalizáciu Univerzity v Seville, Carmen Vargas, predstaví o 10:30 všeobecné ciele projektu prednesením vykonávacej správy Ulysseus. Tento akt je možné sledovať naživo na TvUS. Pracovníci zodpovední za jednotlivé pracovné plány následne predstavia svoje pracovné oblasti a navrhnú akčné plány.

Rozmanitosť ako ústredná sila Ulysseus

Rozmanitosť, hlavná sila Ulysseus, umožňuje vytvárať zodpovedné dynamické a všestranné spojenectvo. V tomto zmysle je cieľom 6 partnerov aliancie prispievať k jej konkurencieschopnosti, posilneniu inovatívneho charakteru a zlepšeniu uplatnenia občanov v ich príslušných oblastiach, ako aj podporovať medzi svojimi študentami a zamestnancami aktívne občianstvo, sociálne začlenenie, súdržnosť a osobný rozvoj.

Za týmto účelom má projekt podporu viac ako 95 partnerov vrátane miestnych samospráv, regionálnych vlád, spoločností, „think tank-ov“ a mimovládnych organizácií.

Aktivity Ulysseus sa budú rozvíjať v digitálnom aj regionálnom kempuse zahŕňajúcom výskumné centrá, podnikateľské inkubátory, laboratóriá „living labs“ a otvorené vzdelávanie, ako aj digitálnu platformu pre interakciu celej komunity. Na tento účel bude mať projekt šesť inovačných pilierov, umiestnených v každom zo zúčastnených miest, zameraných na nasledujúce výzvy:

  • Starnutie a blahobyt (UCA)
  • Turizmus, umenie a kultúrne dedičstvo (Unige)
  • Umelá inteligencia (AI)
  • Energia, doprava, mobilita a inteligentné mestá (US)
  • Digitalizácia (TUKE)
  • Potravinárstvo, biotechnológie a cirkulárna ekonomika (MCI)

Ulysseus, Európska univerzita budúcnosti

Ulysseus je Európska univerzita, jedna zo 41 nadnárodných aliancií podporovaných Európskou komisiou. Jej cieľom je stať sa univerzitou budúcnosti prostredníctvom propagácie Európskej identity a hodnôt, ako aj revolúcie v kvalite a konkurencieschopnosti vysokoškolského vzdelávania v Európe. Na tento účel Komisia spustila rôzne modely spolupráce medzi Európskymi univerzitami dvomi výzvami v rámci programu Erasmus+.

Po predstavení projektu vo februári tohto roku a jeho následnom schválení v júli stojí Ulysseus pred ambicióznou 10-ročnou cestou s rovnakým nadšením a odhodlaním ako hrdina Odyssey. Počas prvých troch rokov financovaných z prostriedkov EÚ bude táto iniciatíva zameraná na navrhovanie a spoluvytváranie spoločných štruktúr, správu a riadenie, ako aj na pilotné programy jednotlivých aktivít. Do roku 2030 by sa mal Ulysseus etablovať ako Európska, medzinárodne atraktívna, otvorená, na jednotlivca zameraná podnikateľská univerzita excelentnosti. Táto aliancia, koncipovaná ako inovačný ekosystém ponúkajúci riešenia miestnych a regionálnych výziev zo svojich šiestich inovačných pilierov, je jedinečnou a charakteristickou črtou aliancie Ulysseus.

tlačová správa

Pridajte komentár