EAST MAG
sutaz startupov

Súťaž startupov má za sebou 12. kolo: uspelo 9 projektov, 3 idú priamo do inkubátora

V pondelok 14. decembra 2020 sa konalo už 12. kolo jednej z najstarších súťaží startupov na Slovensku – Máš nápad? Prezentuj svoj startup! Ide o súťaž startupov, ktorú dvakrát ročne od roku 2014 vyhlasuje rektor Technickej univerzity v Košiciach prostredníctvom Startup centra Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM.

Vzhľadom na aktuálnu mimoriadnu pandemickú situáciu bola súťaž startupov organizovaná hybridne v online prostredí s podporou technického tímu NTI a na báze využitia infraštruktúry teleprezenčného vysielacieho štúdia UVP TECHNICOM.

REKLAMA

Súťaž startupov vyhralo 9 projektov

Startupy súťažili o pobyt v Startup centre, v rámci ktorého absolvujú 6-mesačný intenzívny akceleračný program zameraný na podporu rozvoja ich inovatívnych projektov a majú možnosť využívať výskumno-vývojovú infraštruktúru, kapacity a priestory UVP TECHNICOM.

Do finále 12. kola súťaže postúpilo 15 inovatívnych projektov. Porota z nich do predinkubačného pobytu v Startup centre vybrala 9 projektov:

 • Hoppy. Be like you – zameriava sa na vývoj aplikácie monitorujúcej spánok pre zlepšenie kvality života
 • Národný park Slovenský raj – cieľom je vývoj portálového riešenia  pre národný park Slovenský raj, prostredníctvom ktorého budú poskytované komplexné inovatívne služby a informácie pre návštevníkov
 • Read Slovakia – cieľom je vybudovanie inovatívneho systému zdieľania kníh
 • Restio box – zameriava sa na riešenie zabezpečeného boxu, ktorý má slúžiť ako zdravotne zabezpečený priestor – útočisko, v ktorom môže záujemca stráviť v súkromí určitý čas
 • True Care – predmetom záujmu startupu je poskytovanie komplexných služieb podpory a pomoci pre starších ľudi
 • BioGreenPack – ponúka vlastné riešenie – ekologicky, biodegradovateľný bioplast, ktorý sa môže stať plnohodnotnou náhradou jednorazových plastových obalov
 • Signica – cieľom je vývoj komplexného inteligentného systému manažmentu dopravných značení pre mesta a obce, ako súčasť konceptu smart mesta
 • grantUp – ponúka riešenie informačného online magazínu, ktorý poskytuje prehľadné informácie o grantoch, projektovom riadení, inováciach a trendoch
 • rescueBOOK – ponúka riešenie umožňujíce zážitkové vzdělávaní v oblasti poskytovania prvej pomoci
 • Mestometer – ponuka inovatívne autorské riešenie – interaktívny priestorový model mesta vhodne ako využitie pre územné plánovanie v mestách.

Namiesto startup centra Inkubátor

Súťaž startupov priniesla špeciálnu príležitosť – porota navrhla priamy postup do Inkubátora 3 startupom, vzhľadom na ich stupeň rozvoja:

 • Nordics IO –  cieľom je vývoj a prevádzkovanie inovatívnej online platformy, ktorá umožní sprostredkovanie expertných služieb kvalitných ľudských zdrojov (tzv. nearshoring) pre zahraničné korporácie
 • ProWise – cieľom je poskytovanie dátových služieb integrujúcich otvorené dáta z rôznych databáz (UVO, registre..), ktoré budú umožňovať komplexné problemovo-orientované analýzy – dátové riešenia pre verejný a komerčný sektor s dôrazom na transparenciu prepojení
 • EKOpallets – cieľom je vývoj a výroba enviromentalných a cenovo dostupných EURO paliet ako náhradu drevených paliet. Ponúka aj riešenie inteligentného sledovania pohybu paliet a služieb spojených s prenájmom paliet.

Porota súťaže startupov

Súťaž startupov má odbornú komisiu, ktorá rozhoduje o postupujúcich projektoch pod vedením jej predsedu prorektora TUKE – A Čižmára.

Členmi komisie boli zástupcovia súkromnej a verejnej sféry: zástupcovia TUKE – M. Behún, M. Chovanec, F. Jakab, A. Lavrin, M. Michalko, P. Feciľak, Ľ. Kolesár, Ľ. Biňas, P. Miroššsay (Slovensko IT), D. Vojtko  (FPT Slovakia), M. Kubiš (CVTI SR), M. Laco (CIVITA Slovakia) a M. Varga (Deutsche Telekom IT Solution Slovakia), T. Bel (Vision Ventures). 12. kolo súťaže bolo  organizované v úzkej spolupráci s „innovlab“ a agentúrou Slovak Business Agency (SBA).

Startup centrum UVP TECHNICOM

Startup centrum UVP TECHNICOM vzniklo v roku 2014 a je jedným z kľúčových komponentov ekosystému akcelerácie podnikania, transferu technológií a inovácií na TUKE v rámci štruktúry Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM. Jeho cieľom je poskytnúť prostredie pre zabezpečenie akceleračného procesu pre vznik malých a stredných „Hi-Tech“ firiem („Start-up a Spin-off“ firiem) najmä na základe výsledkov výskumných a inovačných aktivít pracovísk TUKE.

Za krátke obdobie svojej činnosti, získalo Startup centrum a Inkubátor dobré meno organizáciou aktivít na identifikáciu a podporu inovatívnych riešení a stali sa významným elementom inovačného potenciálu regiónu s celoslovenským dopadom. Výber do Startup centra je realizovaný prostredníctvom súťaže startupov – inovatívnych projektov „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“. Od roku 2014 sa do  súťaže sa zapojilo viac ako 160 inovatívnych projektov a viac ako 60 startupov získalo možnosť absolvovať 6 mesačný pred-inkubačný pobyt.

UVP TECHNICOM

Hlavnou úlohou UVP TECHNICOM je
- stimulácia a riadenie toku znalostí a nových technológií medzi univerzitným prostredím a hospodárskou a spoločenskou praxou
sprostredkovanie komunikácie medzi podnikmi, podnikateľmi a výskumníkmi
- poskytovanie prostredia pre akceleráciu inovatívnych projektov a inkubáciu inovatívnych firiem, prostredia pre zlepšovanie kultúry inovácií, kreativity a kvality,
- uľahčenie zakladania nových podnikov pomocou inkubačných a spin-off mechanizmov a urýchlenie ich rastu
- uľahčenie internacionalizácie pre domáce podniky a spoločnosti.
Univerzitný vedecký park v Košiciach vznikol v roku 2017 ako pracovisko Technickej univerzity v Košiciach. Od roku 2014 organizuje pravidelne dvakrát ročne súťaž inovatívnych nápadov, do ktorej sa môže prihlásiť ktokoľvek s dobrým nápadom, v ktorý verí – študenti, ľudia z praxe, podnikatelia. Výhercovia získajú 6-mesačný pobyt v Startup centre, počas ktorého musia zvládnuť akceleračný vzdelávací program na podporu rozvoja startupu.

komentár: 1