fbpx
EAST MAG
digital league

Digital League je šancou zlepšiť svoju pozíciu na trhu práce

Vzdelávanie a sebarozvoj by mali byť samozrejmou súčasťou našich profesionálnych aj osobných životov. Ideálne je, ak nadobudnuté znalosti či zručnosti vieme hneď v praxi aj aplikovať. Práve o to sa snaží aj vzdelávací program Digital League, ktorý funguje v Košiciach.

O Digital League a jeho doterajších aj budúcich projektoch sme sa porozprávali s Radovanom Šalitrošom, spoluautorom programu. 

O čom Digital League vlastne je?

Digital League ponúka priestor k praktickému vzdelávaniu, zdieľaniu skúsenosti a vytváraniu inovatívnych digitálnych produktov. Účastníci programu pracujú v multidisciplinárnych tímoch, kde počas 5 mesiacov dokážu z idey zadávateľa vytvoriť funkčný digitálny produkt, ktorý si nájde svojich reálnych užívateľov. Počas celej doby trvania programu účastníci spolupracujú s našimi skúsenými koučmi a mentormi, čo im umožňuje si zlepšovať si nielen svoje „hard skills“, ale rovnako aj v dnešnej dobe veľmi dôležité „soft skills“.

Treba povedať, že nechceme aby náš program nahrádzal vzdelávanie na školách či iné vzdelávacie kurzy, Digital League vidíme skôr ako praktický doplnok k teoretickým znalostiam.

Pre koho je Digital League určený? 

Každému, kto váha, či sa prihlásiť, sa snažíme vysvetliť, že Digital League je primárne vzdelávací program, ktorého úlohou je prakticky zlepšovať skúsenosti účastníkov. Tak ako už bolo spomínané, Digital League ponúka záujemcom možnosť vyskúšať si teoretické skúsenosti v praxi, čiže základom je mať aspoň teoretické znalosti. V skutočnosti je podstatné a dôležitejšie aj to, aby účastníci mali záujem a chuť vytvárať nové produkty a pracovať v tíme. Samozrejme, úroveň znalostí sa trochu líši aj od pozície, ktorú chce človek absolvovať. Čo sa týka časového vyťaženia, tak tu sa rovnako netreba báť, program je postavený tak, aby ho zvládli účastníci aj počas svojho zamestnania alebo štúdia. 

Aké konkrétne znalosti či skúsenosti musia záujemcovia teda mať? 

Tímy v programe sú zložené z troch craftov – biznisový, dizajnérsky a craft zameraný na vývoj produktu.

Čo sa týka pozícií v rámci biznisu (scrum master a product owner), sú vhodné aj pre začiatočníkov, respektíve pre ľudí s minimom skúseností z oblasti riadenia tímu alebo vytvárania produktov.

Pri dizajnérskych pozíciach (UX a UI dizajnér) je dôležité kreatívne cítenie a empatia. Obe tieto vlastnosti sú pravdepodobne najlepším ukazovateľom toho, že sa z vás môže stať dobrý dizajnér.

Čo sa týka vývojárov (frontend a backend programátor), tak tu je potrebné, aby už záujemcovia mali určité programátorske skúsenosti, napríklad aj zo študentského projektu. 

digital league

Spomenul si, že zadania v programe sú reálne. Ako sa k nim dostávate? 

Vyberáme si hlavne oblasti, kde vieme, že chýbajú kapacity na to, aby sa vytvárali digitálne produkty – či už ide o technické, finančné alebo odborné kapacity. Prioritne ide o oblasti kultúry, zdravotníctva a vzdelávania. Zo skúsenosti vieme, že inštitúcie pôsobiace v týchto oblastiach ponúkaju širokú škálu nápadov, ako inovovať a vytvárať digitálne produkty tak aby sme mohli zlepšovať ponúkané služby. 

Chceme sa vyhnúť komerčným témam, pretože aj účastníci programu to vnímajú inak. Ak sa prihlásia do Digital League, vedia, že svojimi schopnosťami môžu pomôcť inštitúciám, ktoré svojimi aktivitami majú obrovský spoločenský dopad, ale zároveň pre ne nie je úplne jednoduché digitalizovať svoje služby.

S akými účastníkmi máte skúsenosti z doterajších ročníkov? 

Digital League absolvovali, respektíve sú momentálne v programe, účastníci či už zo škôl, univerzít, ale aj pracujúci, rôznej vekovej kategórie s rôznymi pracovnými skúsenosťami. Program nie je vekovo ani úrovňou skúseností ohraničený, jediným limitom je počet účastníkov v programe. Pre to, že sa chceme každému z účastníkov dostatočne venovať a umožniť mu prakticky zlepšovať svoje skúsenosti, otvárame v programe maximálne 3 tímy.

Kedy začína ďalší ročník?

Nový ročník sa začína 1. februára 2021, kde budú pripravené už spomínané 3 tímy. Z toho však jeden tím bude vytvorený pre alumni, čiže z účastníkov, ktorí si už prešli programom, ale stále majú záujem vytvárať inovatívne digitálne produkty. Prihlasovanie trvá do 14. januára 2021, kde odporúčame nenechávať si prihlášku na poslednú chvíľu, kedže sa nám jednotlivé pozície v tímoch postupne obsadzujú.

digital league
prezentácia aplikácií 1. ročníka

Sú známe témy pre tímy v nasledujúcom ročníku?

Áno. Jeden tím bude môcť pracovať na téme v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom a Verejnou knižnicou Jána Bocatia a inovovať tak služby knižnice. Pôjde o tvorbu mobilnej aplikácie s pracovným názvom Knižný avatar, ktorá čitateľom pomôže odporučiť knihy na základe ich záujmov, zároveň bude aplikácia slúžiť na vypožičanie, rezervovanie kníh respektíve k zdieľaniu zaujímavých informácií o knihe prostredníctvom sociálnych sietí. 

Druhá téma vychádza zo spolupráce s Divadlom na peróne, ktoré okrem divadelných vystúpení organizuje aj rôzne workshopy zamerané k zlepšeniu prezentačných zručností. Pôjde o hľadanie spôsobu, ako dostať divadlo a ich aktivity viac do povedomia a bližšie k verejnosti. 

Treťou témou, ktorá je určená alumni programu, bude téma z oblasti kultúry, ktorá vznikla z našej medzinárodnej spolupráce s Chicago Cultural Alliance k prepojeniu a zlepšeniu kultúrnych aktivít v rámci Chicaga. 

digital league
stretnutie tímu s CIKE

Keďže cieľom je vytvoriť MVP, vzišla z Digital League nejaká aplikácia, ktorá sa využíva? 

Kedže úlohou programu je vytvárať MVP aplikácií, ktoré majú reálnych užívateľov, sme radi že sa nám túto úlohu podarilo splniť a výstupom prvého ročníka programu Digital League sú aplikácie, ktoré si našli svojich užívateľov. Prvou je webová aplikácia Nájdite sa.online, ktorá vznikala v spolupráci so zvieracím ombudsmanom a jej úlohou je zjednotiť útulky na slovensku a zjednodušiť adopciu útulkáčov. (pozn. red.: viac si o nej prečítate na Index Magu v našom článku)

Druhým výstupom je mobilná aplikácia go2help, ktorá prepája organizátorov eventov s výzvami k pomoci, respektíve podpore talentov, neziskových organizácií alebo inštitúciam a jednotlivcom, ktorí to najviac potrebujú.

Čo sa týka prebiehajúceho ročníka, k pekným výstupom majú nakročené aj momentálne tímy, ktoré spolupracujú so štátnym pedagogickým ústavom v oblasti vzdelávania, s Creative industry Košice v oblasti kultúry ako aj tím, ktorý spolupracuje s Bart.sk na vývoji chatebota pre oblasť zdravotníctva.

Čo by si odkázal ľuďom, ktorí váhajú, či sa na Digital League prihlásiť?

Digital League nie je len príležitosť, ako sa vzdelávať, ale je to aj možnosť spoznať nových zaujímavých ľudí z rôznych oblastí. Ale hlavne vám program umožní zažiť pocit, kedy produkt, ktorý ste vytvorili, zlepšuje život ľuďom okolo vás.

Viac sa o Digital League dočítate na webovej stránke vzdelávacieho programu.

digital league

Povedali o Digital league:

Andrea, UX a UI Designer

Rozhodnutie zúčastniť sa programu Digital League bolo jedným z najlepších, ktoré som za pol roka urobila. Aktívna participácia študentov na takýchto vzdelávacích programoch obohacuje jednotlivca rovnako, ako aj celú fakultu. Tento program mi priniesol nielen  edukáciu v oblasti grafického dizajnu, ale aj oboznámenie sa so soft skills, ktoré sú nevyhnutné pre koherentné a efektívne fungovanie tímu. Účasť na programe hodnotím veľmi pozitívne a som rada, že v Košiciach funguje takáto iniciatíva. Podporujem každého, aby sa neváhal prihlásiť a rozširovať tak pole poznania v rámci svojho odboru.”

Mária, Scrummaster

Našou úlohou bolo vytvoriť appku, ktorá bude vhodná na výber eventov a zároveň dokáže pomôcť druhým. Vďaka programu som získala neuveriteľné množstvo skúseností a bol ďaleko za mojimi očakávaniami. Určite ho každému odporúčam.”

Viktor, UX a UI Designer

„Mojou úlohou bolo premýšľať ako užívateľ, aby vedel čo najefektívnejšie urobiť kroky v appke, ktoré chce, a samozrejme, navrhnúť dizajn, ako bude vo finále aplikácia vyzerať. Vďaka tomuto programu dnes môžem robiť to, čo ma baví, a našiel som si prácu, ktorú som chcel.”

Edita Fabian Hilgartová

komentár: 1