EAST MAG
digital league

Druhý ročník Digital League: školstvo, kultúra, ale aj IT

Vzdelávací program Digital League aktuálne realizuje už svoj 3. ročník. Počas pandémie svoje minimum value produkty (MVP) vyvinuli 3 tímy, ktoré spolupracovali so Štátnym pedagogickým útvarom, Creative Industry Košice aj belgickou spoločnosťou Crossuite, ktorá pôsobí v oblasti zdravotníctva. Aké sú výsledky ich práce?

O Digital League

Digital League je 5-mesačný program, ktorého cieľom je praktické vzdelávanie, zdieľanie skúseností a vytváranie inovatívnych digitálnych produktov. V Košiciach na produktoch pracujú multidisciplinárne tímy, ktorým sú k dispozícii mentori aj kouči. Viac sa o Digital League dočítate v našom rozhovore s Radovanom Šalitrošom, spoluautorom programu. 

REKLAMA

Prezentácie výsledkov z 2. ročníka boli sprístupnené aj verejnosti na online prezentácii. My vám priblížime vytvorené digitálne produkty.

Aplikácia Učko pre ŠPÚ

Jeden tím Digital League pracoval na vývoji mobilnej aplikácie pre Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ). „Prechod na dištančné vzdelávanie a nové situácie v tomto období prinášajú veľa nejasností a otázok. Cieľom tejto mobilnej aplikácie bolo zjednodušiť učiteľom prístup k informáciám a  posunúť im ich ešte bližšie, do ich mobilov, aby ich mali ako na dlani,” priblížila Alena Vargová. 

Učko vychádza z webového portálu Učíme na diaľku. Do mobilnej aplikácie sa učiteľ prihlási, registruje a vyplní svoj profil (zameranie, úroveň školstva), vďaka čomu mu vie aplikácia filtrovať relevantné informácie či tipy na webináre. Učko obsahuje aj často kladené otázky a zároveň ponúka aj možnosť položiť vlastnú otázku či zapojenie sa do rôznych ankiet a vyjadriť svoj názor k aktivitám štátneho pedagogického ústavu . 

ucko digital league
vizuály a fotografie k článku: Digital League

Tím sa musel počas 5 mesiacov vývoja zladiť a pripraviť sa na nové výzvy. „Najťažšie pre nás, dizajnérky, bol začiatok vývoja, keď sme nevedeli, ako tému uchopiť a čím začať. V tom nám veľmi pomohli mentori, na ktorých sme sa mohli obrátiť s otázkami. Keď prešiel prvý šprint a videli sme, že niečo reálne vzniká, výsledky sa začali nabaľovať,” spomína Veronika Trnková, dizajnérka Učka.

Som ohromená, k akému výsledku tím Digital League dospel. Veríme, že táto aplikácia nám pomôže reagovať na potreby modernej doby. Možnosť vytvárať ankety môže byť veľmi efektívnym spôsobom na získavanie spätnej väzby, ktorý je pri operatívnych rozhodnutiach v súčasnej dobe potrebný,” zhodnotila Miroslava Hapalová, riaditeľka ŠPÚ. 

Učko bolo testované vybranými učiteľmi. Po zakomponovaní navrhovaných úprav bude aplikácia sprístupnená pedagógom na voľné stiahnutie.

digital league

Culture Cake pre CIKE

Druhý tím Digital League pracoval na projekte pre Creative Industry Košice (CIKE) . 

Téma z oblasti kultúry bola pre nás super. Našou úlohou bolo prísť s riešením, ktoré prepojí všetky kreatívne subjekty v meste Košice. Keď sme si urobili prieskum, prišli sme na to, že ide o približne 800 subjektov, nielen veľké organizácie, ale aj živnostníkov, freelancerov, centrá voľného času… Chceli sme, aby aplikácia prepájala ľudí a subjekty, aby im pomáhala a podporovala ich osobný rozvoj,” približuje Matúš Kašický. 

culture cake digital league

Výsledným riešením je platforma Culture Cake, na ktorej tím stále pracuje. Po registrácii do aplikácie majú subjekty možnosť navzájom sa nájsť, komunikovať a networkovať. Zároveň si môžu pozrieť aj aktuálne príležitosti – granty, workshopy, konferencie. 

Pridanou hodnotou našej aplikácie, okrem spoločného rozvoja kultúry v meste, je jej dizajn. Spolupracovali sme na ňom s inovatívnym grafickým štúdiom BRUT.TO, ktoré sa venuje ľuďom so zdravotným znevýhodnením, a práve ilustrácie ktoré títo ľudia vytvorili sme použili v našej aplikácií, vysvetľuje grafička Terka Fričová. (pozn. red.: pozrite si náš rozhovor s BRUT.TO).

Do Culture Cake sa zapája aj Košický samosprávny kraj a jeho kultúrne inštitúcie.

Aplikácia vyzerá výborne, ďakujeme za ňu tímu a Digital League,” zhodnotil Michal Hladký, riaditeľ CIKE.

digital league

Výber chatbota pre Crossuite 

Posledný z tímov 2. ročníka mal trochu odlišné zadanie. „Naším koncovým zadávateľom bola belgická firma Crossuite, ktorá zabezpečuje manažment lekárskej praxe online. Našou úlohou bolo vybrať vhodného chatbota pre ich novú platformu. Toto zadanie malo široký záber, museli sme zistiť potreby service desku, pretože cieľom bolo využívať chatbota aj ako guideline a odľahčiť tak ich prácu,” vysvetľuje Martin Palko. 

Prieskum a výber vhodného riešenia chatbota je ukončený, tím ho aj dizajnovo pripravil. Spätná väzba od zadávateľa bola pozitívna, Crossuite boli s konceptom spokojní.

martin palko digital league

Ja som mal v tíme úlohu Product Ownera a Digital League hodnotím veľmi pozitívne, pretože som sa dostal k veciam, s ktorými bežne nepracujem, ako je vývoj produktov či riešení. Nie som úplne technický typ, pre mňa bol program prínosom v oblasti komunikácie a tímovej práce. Vedel som, do čoho idem, pretože mi program odporučili absolventi 1. ročníka, a nesklamal ma,” hodnotí Martin Palko.

Nové 3-mesačné kurzy

Druhý ročník majú účastníci programu úspešne za sebou, aktuálne prebieha 3. ročník, kde sa pracuje na riešeniach v spolupráci s Ministerstvom dopravy SR, Divadlom na peróne a na produkte Knižného avatara spolupracuje Košický kraj a Verejná knižnica Jána Bocatia.

„Program nie je len o vytváraní digitálnych inovácií, ale je aj o rozvoji soft skillových vlastností jednotlivých účastnikov. Aj keď to tak nevníma každý, soft skills sú pri vývoji digitálnych produktov veľmi dôležité, preto sa v rámci programu snažíme v čo najväčšej miere zameriavať aj na tieto zručnosti. Ani práca developera nie je len o kódení, ale je aj o komunikácii v rámci tímu, ako napríklad spoločne dosiahnuť stanovený cieľ. Verím, že poznatky, ktoré účastníci v rámci programu nadobudnú, im pomôžu v ich budúcom nielen kariérnom, ale aj osobnom živote ,” dodáva Rado Šalitroš. 

Digital League aktuálne spúšťa niekoľko noviniek. Jednou z daných noviniek sú 3-mesačné kurzy v spolupráci s Katedrou dizajnu TUKE  a Ústavom informatika UPJŠ, počas ktorých budú účastníci vytvárať hneď niekoľko konceptov na zadanú tému.

Druhou novinkou je pripravovaná digitálna knižnica, ktorá bude obsahovať všetko potrebné k tomu, aby ste čo najlepšie pochopili, ako vytvárať digitálne inovácie. Súčasťou knižnice budú nielen knihy, ale aj podcasty a videá z momentálne prebiehajúcej relácie Digital Smoothie.

Informácie o programe nájdete na webovej stránke, pre aktuálne informácie sledujte Facebook Digital League

Edita Fabian Hilgartová

komentár: 1