EAST MAG
kosicky kraj

Košická župa podporí inovatívne projekty kultúrnych zariadení 150 000 eur

Kraj chce aj takýmto spôsobom pomôcť kultúrnym zariadeniam dohnať to, čo zameškali počas pandémie. O finančnú podporu môžu žiadať do 15. marca.

Podpora kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja prostredníctvom mimorozpočtových zdrojov pokračuje aj v tomto roku. Ešte v polovici februára bola opäť vyhlásená interná výzva Tradície inšpirujú inovácie 2021.

Maximálna žiadaná suma je 75 000 eur

Košický samosprávny kraj v tomto roku vyčlenil v rámci tejto výzvy 150 000 eur, čo je o 34 000 eur viac ako bolo alokovaných vlani. Výzva je zameraná na inovatívne, udržateľné a kvalitné nápady, ktoré podporia opätovné zvýšenie dopytu po kultúrnych službách. Samozrejmosťou budú aktivity atraktívne pre návštevníka. Košický samosprávny kraj chce v tomto smere spolupracovať aj so župnými strednými školami, a to za účelom vytvárania udržateľných kultúrno-vzdelávacích produktov.

Koncept internej výzvy sa nám osvedčil už v predchádzajúcom roku, kedy projekty zaslalo 14 kultúrnych organizácií. Kraj poskytol štyrom najúspešnejším žiadateľom na realizáciu inovatívnych aktivít vyše 116 000 eur, maximálna možná výška žiadaných finančných prostriedkov na jeden projekt pritom bola 30 000 eur. Pandémia koronavírusu zasiahla najmä oblasť kultúry a turizmu, Košický samosprávny kraj sa preto v tomto roku rozhodol posunúť hranicu maximálnej výšky žiadaných finančných prostriedkov, a to až na 75 000 eur. Verím, že kultúrne zariadenia budú môcť aj vďaka tejto pomoci kraja dohnať zameškané a pre svojich návštevníkov pripravia opäť atraktívnu ponuku nových aktivít,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

rastislav trnka
Predseda KSK Rastislav Trnka

Minulá výzva podporila virtuálnu realitu v múzeu

Medzi priority výzvy patrí v tomto roku zlepšenie kvality kultúrnych služieb a produktov s dôrazom na regionálnu autenticitu a špecifiká, podpora interaktívnych prvkov a aktivít vo virtuálnom priestore, realizácia popularizačných a vzdelávacích aktivít, spájanie sa s inými aktérmi či podpora medzisektorovej a územnej spolupráce. Finančná podpora na jeden projekt sa môže pohybovať v rozmedzí od 20 000 do 75 000 eur. Kultúrne organizácie môžu projekty zasielať do 15. 3. 2021.

Vlani boli z výzvy podporené projekty múzeí, galérie aj knižnice. Úspešným žiadateľom bolo napríklad Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, kde bola o virtuálnu realitu rozšírená stála expozícia A. Matzová a ateliér G. Matz a spol. Východoslovenská galéria zmodernizovala vstupné priestory v objekte na Hlavnej ulici v Košiciach a pre návštevníkov vytvorila mobilnú aplikáciu. Viacúčelová spoločenská miestnosť s prístupom pre imobilných návštevníkov vznikla v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach a autentická banská štôlňa bude do konca marca sprístupnená v Baníckom múzeu v Rožňave.

Kvôli pandemickým opatreniam tieto štyri projekty zatiaľ neboli slávnostne uvedené do života. Na návštevníkov si tak počkajú po uvoľnení opatrení.

Prečítajte si o inovatívnych projektoch vzdelávacieho programu Digital League z oblasti školstva aj kultúry.

tlačová správa

Pridajte komentár