EAST MAG
martin poliacik

Webinár s Martinom Poliačikom vás naučí, ako správne argumentovať

Preniknite do tajov umenia argumentácie a naučte sa, ako svojimi názormi nadchnúť druhých! Orientujete sa v téme, ale neviete, ako efektívne presadiť svoj názor? Máte jasno v myšlienkach, ale neviete im dať tie správne slová? Nechávate sa strhnúť emóciami, v ktorých sa váš návrh utopí? Webinár vás naučí, ako správne argumentovať.

Online prednáška skúseného lektora Martina Poliačika v utorok 19. januára ukáže, ako nahradiť dojmy argumentmi a ako dospieť ku komunikácii zmysluplnej pre vás i vaše okolie. Osvojíte si mechanizmus vyjednávania, presvedčovania a zdôvodňovania, ktoré vynikajú logickou správnosťou, relevantnosťou a inšpiratívnosťou.

Webinár Ako správne argumentovať sa koná 19. januára 2021 o 18:00 hod.

Aký je rozdiel medzi hádkou a debatou?

M. Poliačik: Hádka je emóciami nabitá komunikácia, v ktorej do veľkej miery ide o obhájenie mocenskej pozície v rámci nejakého vzťahu. Je neorganizovaná a do veľkej miery živelná. Organizovanejšiu, viac na faktoch a argumentoch založenú komunikáciu nazývame diskusiou. Debata je najviac organizovaná forma komunikácie, kde sú jednotlivým aktérom prisúdené aj pozície, ktoré obhajujú. A teda v debate môže človek obhajovať aj stanovisko, o ktorom nie je presvedčený. V súťažnej debate to napríklad robí kvôli výhre. V parlamentnej debate je zas možno viazaný pozíciou strany, ktorú reprezentuje.

Vytráca sa  z medziľudskej komunikácie kritická debata?

M. Poliačik: To záleží na tom, čo pod kritickou debatou chápeme. Ak komunikáciu založenú na kritickom skúmaní východísk a faktov, tak áno, vytráca. Ľudia sú zahltení informáciami a reakciou na to je povrchnosť a unáhlenosť vo vytváraní názorov.

martin poliacik

Aký vplyv má schopnosť debatovať na toleranciu spoločnosti?

M. Poliačik: Kritické myslenie a schopnosť pozrieť sa na veci z viacerých perspektív sú základom tolerancie. Ak človek pripustí, že jeho názor nemusí byť jediný správny a že iní ľudia môžu zo svojich pozícií svet vidieť inak, je na dobrej ceste k tomu, že tento iný pohľad a vnímanie začnú rešpektovať.

Aké sú najčastejšie používané manipulačné techniky v argumentácii?

M. Poliačik: Ľudský mozog je nástroj vytvorený pre prežitie. Najväčším ohrozením pre človeka sú iní ľudia. Preto mozog robí všetko preto, aby svojmu majiteľovi či majiteľke zabezpečil čo najlepšie postavenie v spoločnosti a čo najlepší prístup k zdrojom potrebným pre napĺňanie jeho či jej potrieb. Ak nevie inak, uchýli sa k manipulácii. Či už neférovým použitím argumentačných faulov, zneužitím mocenského postavenia alebo zneužitím pozície obete. Je to úplne prirodzené. Kritické myslenie a zdokonalenie sa v argumentácii nám umožňuje manipuláciu nevyužívať a stále dosahovať naše ciele.

Aké chyby robia ľudia v debate pod náporom emócií?

M. Poliačik: Chybou je často príliš veľká snaha o vytlačenie emócií z komunikácie. My na kurzoch učíme, že emócie sú výsledkom miliónov rokov evolúcie a sú relevantným zdrojom podnetov a informácií pri komunikácii aj pri rozhodovaní sa. Preto namiesto toho, aby sme ich vytláčali, by sme mali pozorovať a študovať, kedy sa nám zapínajú a kedy nám chýbajú, ako naše správanie ovplyvňujú a na základe takéhoto sebapoznania zvyšovať kontrolu nad tým, ako komunikujeme s inými.

ako spravne argumentovat

Kedy debatu vzdať?

M. Poliačik: Keď pokračovaním v nej ohrozujeme dosahovanie svojich cieľov alebo svoju spoločenskú pozíciu. Samozrejme, to predpokladá, že ten moment dokážeme rozoznať.


Ak máte o webinár Ako správne argumentovať záujem, nezabudnite na vstupenku.

O lektorovi webinára Ako správne argumentovať:

Martin Poliačik patrí medzi priekopníkov akademickej debaty na Slovensku. Pôsobil v debatnom programe, ktorý aktívne rozvíjal u študentov a učiteľov kritické myslenie, argumentáciu a prezentačné schopnosti a bol výkonným riaditeľom Slovenskej debatnej asociácie. Učil na Montessori škole v Bratislave. Umeniu argumentácie sa venuje v Akadémii kritického myslenia, ktorú spoluzakladal. Dlhé roky bol poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Pracoval vo Výbore pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Je tiež členom Parlamentného zhromaždenia Rady Európy.

Pre efektívnejšiu pracovnú či osobnú interakciu si prečítajte tipy špecialistky na medzikultúrnu komunikáciu.

tlačová správa

Pridajte komentár