EAST MAG
it mapa

IT mapa prepája sektor na východnom Slovensku

Vznikla prvá IT mapa východného Slovenska svojho druhu, ktorá prepája jednotlivcov, inštitúcie, súkromný sektor, vzdelávanie aj startupy.

Rok 2021 privítal klaster Košice IT Valley novinkou – komplexnou a bezplatnou databázou IT sektora na východe Slovenska. Má združovať informácie o IT sektore v regióne na jednom mieste.

Východ ako miesto digitálnych inovácií

Táto iniciatíva vznikla s cieľom poskytnúť ucelený obraz o IT sektore v našom regióne a zároveň ho aj zviditeľniť. Mapou subjektov pôsobiacich v IT sfére chceme predstaviť východné Slovensko ako miesto priaznivé pre IT a digitálne inovácie,” vyjadrila sa Patrícia Sabolová, projektová manažérka Košice IT Valley.

it mapa

Interaktívna mapa umožňuje vyhľadať IT firmy, startupy, vzdelávacie inštitúcie, ale aj výskumno-vývojové centrá, akcelerátory či co-workingy. Zapája tak celý ekosystém sektora východoslovenského kraja.

Vďaka komplexnosti IT subjektov má všestranné využitie širokou verejnosťou – od študentov či uchádzačov o zamestnanie až po obchodných partnerov či investorov. Ponúka aj abecedný zoznam všetkých IT hráčov.

Zároveň je priestorom na prezentáciu jednotlivých subjektov z IT sféry. Ide o prvú mapu svojho druhu v našej krajine a za jej vznik ďakujeme aj partnerom – Slovak Business Agency a Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia,” dodáva Patrícia Sabolová.

it mapa

Ak aj vaša firma či projekt patrí na IT mapu, na stránke nájdete kontaktné údaje.

Edita Fabian Hilgartová

komentár: 1