EAST MAG
east innovation conference

Košice majú potenciál konkurovať v oblasti inovácií

Digitalizácia láka talenty naspäť do regiónov. Mestá na východe Slovenska, medzi nimi aj Košice, majú potenciál stať sa pulzujúcimi centrami a zaujímavou alternatívou k Bratislave. Dôležité je kontinuálne budovať svoju identitu a značku cez inovatívny ekosystém, ktorý funguje ako magnet pre talenty.

Okrem rozvoja existujúcich služieb, ktoré v oblasti IT v regióne prevládajú, je dôležité systematicky podporovať vznik nových firiem a produktov v oblasti vedy, ktoré môžu zabezpečiť regiónu dlhodobý a udržateľný rast. Pomôcť by k tomu mali aj investície z ďalšej etapy eurofondov a plánu RRF. Východné Slovensko má potenciál konkurovať iným európskym regiónom v oblasti inovácií. Ak sa posilní inovatívna infraštruktúra a urýchli transfer poznatkov do praxe medzi univerzitami, technickými parkmi, hubmi a existujúcimi firmami.

Magnet Cities

Významní experti diskutovali, ako zatraktívniť východoslovenský región. Košice, Prešov aj ďalšie mestá sa mohli inšpirovať príbehmi dvoch úspešných miest – českým Brnom a estónskym Tartu. Obe mestá sú tiež druhými najväčšími mestami v krajine.

Diskusie prebehli digitálne na 3. ročníku konferencie East Innovation 2020. Uskutočnila sa v stredu 25. novembra 2020 v Košiciach s podtitulom Magnet Cities. Záznam z konferencie je k dispozícii na webstránke komory. Podujatie organizovala Americká obchodná komora v SR, ktorá sa dlhodobo snaží podporovať inovatívny ekosystém v regióne východu a prepájať jej aktérov.

Ako naštartovať región?

Podľa štátneho tajomníka ministerstva investícií a regionálneho rozvoja Mareka Antala ministerstvo plánuje zintenzívniť tok európskych peňazí na posilňovanie právomoci regiónov.

Chceme podporovať inovatívne huby na národnej aj lokálnej úrovni a rozvoj umelej inteligencie. Vzdelávanie je top priorita, aj v kontexte celoživotného vzdelávania a nástupu štvrtej priemyselnej revolúcie. Štátne IT centrum, ktoré sa zriadilo v Košiciach, nemá byť konkurentom, či narušiteľom pracovného trhu v Košiciach. Jeho cieľom je rozbiehať užšiu spoluprácu s univerzitami, z čoho bude benefitovať celý ekosystém.“

Viceprimátor Košíc Marcel Gibóda považuje za veľmi dôležitú oblasť školstva. „Mesto podporuje aktivitu našich univerzít Košice New Industry Cluster, ktorá má spojiť všetky tri veľké univerzity s mestom a krajom a vytvoriť inštitúciu s potenciálom podporovať tvorbu nových firiem a technológií. Pre tie, ktoré tu už máme, spomeniem projekt Európskej komisie, ktorý mesto Košice zastrešuje a to Urban Innovative Actions. V rámci neho vybudujeme inštitút, ktorý by mal byť podnetným priestorom pre spoločnú tvorbu existujúcich firiem v prospech mesta.“

Prípravu hospodárskeho plánu Košíc chce mesto podľa viceprimátora zveriť Creative Industry Košice. Ľudia z tejto inštitúcie by mali premietnuť dlhoročnú kreativitu a skúsenosti do rozvoja mesta.

Košice si budujú svoju identitu, hlavne prepájaním kreativity a digitálnych technológií, vo svete sú vnímané aj ako City of Media Arts. Potenciálom je profilácia ako zelené mesto plné kultúry, kvalitných univerzít, IT spoločností a zaujímavého mixu startupov a tradičného odvetvia,” hovorí Michal Hladký z Creative Industry Košice.

AmCham má ambíciu nadviazať na konferenciu udržateľnou iniciatívou Townhall Meetings. Ide o platformu pre dialóg medzi kľúčovými aktérmi regionálneho rozvoja v regióne východného Slovenska.

Iniciatívou s podtitulom interaktívne samosprávy – sociálne zodpovedné firmy chceme nadviazať na inovačnú konferenciu East Innovation a uviesť myšlienky, ktoré na nej odzneli do praxe,” uviedol Ronald Blaško, výkonný riaditeľ Americkej obchodnej komory v SR. Pilotný projekt Townhall Meetings prebehol na jeseň v úzkej spolupráci s mestom Prešov.

Ako sa stávajú z miest magnety?

Brno a Tartu sú príkladmi úspešných miest s kvalitnými univerzitami a množstvom mladých ľudí, ktorí sem cestujú za vzdelaním a prácou. Startupy a nové rozvojové projekty by mohli byť zásadné pri premene miest na magnety. Estónsko, napriek tomu, že je malou krajinou, je popredným inovátorom v oblasti elektronického obchodu a elektronickej bezpečnosti. Podľa Raimonda Tamma, viceprimátora estónskeho Tartu môže digitalizácia výrazne prispieť k vyššej kvalite života v meste.

Otázka, ako priniesť príležitosti do rôznych regiónov, zostáva výzvou tak v USA ako aj na Slovensku. V Spojených štátoch v posledných rokoch začali vznikať rôzne tzv. klastre startupov aj mimo miest ako je Silicon Valley. Takýto geografický rozvoj startupov je kľúčovou súčasťou akejkoľvek národnej stratégie rastu,” hovorí Bridget Brink, veľvyslankyňa Spojených štátov na Slovensku.

Aj tradičný priemysel spojený s mestom môže byť centrom pre inovácie. Juraj Sabol, generálny manažér pre stratégiu US Steel Košice predstavil perspektívu najväčšieho výrobcu ocele v strednej Európe.

Oceľ je pevne spätá s mestom Košice a je to materiál pre ekonomiku zajtrajška. Vďaka zavádzaniu najnovších technológií do našich výrobných procesov máme ambíciu byť videní ako technologická firma, ktorá je lídrom v oblasti umelej inteligencie nielen na Slovensku, ale aj v Európe.”

Ako využiť krízu ako príležitosť?

Podľa českého ekonóma a filozofa Tomáša Sedláčka cez všadeprítomnú digitalizáciu a konektivitu je dnes úplne jedno, kde sedíme, čo praje sťahovaniu sa do regiónov.

Náš mozog sa akoby sťahuje do virtuálnej reality. Štruktúra vo firmách už nebude tak hierarchická a bude sa klásť väčší dôraz na vlastný kreatívny potenciál. Nemať počítačovú gramotnosť 4.0 je ako nevedieť čítať.

Veľkou témou konferencie bol rozvoj a zachovanie talentov. O dôležitosti vzdelávania a upskillingu pre udržanie talentov hovorila Marcela Havrilová, Education Industry Lead Microsoft Czech Republic and Slovakia.

Upskilling je v digitálnej transformácii najefektívnejšia cesta, ako inovovať potenciál vlastných ľudí pre budúci trh práce, vychovávať talenty a zachovávať pracovné miesta. Práve správne nastavený upskilling dokáže posunúť človeka na kvalitatívne vyššiu úroveň pracovnej pozície a prinášať firmám vyššiu pridanú hodnotu.“

Podľa Juraja Girmana, viceprezidenta Telekom IT, Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, sú kreatívne myslenie a samostatnosť nevyhnutnosťou pre úspešnú budúcnosť. „Musíme pochopiť, že to ako sa nám bude dariť, je len v našich rukách a bude potrebné sa naučiť veľa nového. Spoločnosti, ktoré dokážu motivovať zamestnancov k individuálnemu autonómnemu upskillingu, budú úspešnejšie, ako firmy, ktoré vidia upskilling ako centrálne riadený proces.”

Výzvou bude pomoc malým a stredným firmám

Podľa Andreasa Trulsa, riaditeľa Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia je dôležité zamerať sa na nové spôsoby výkonu práce, virtuálne vedenie, digitálne školenia a digitálne procesy na uľahčenie vzdialených a hybridných pracovných modelov.

Spolupracujeme so startupmi, akcelerátormi startupov, organizujeme bootcampy a hackathony, aby sme našli inovatívne riešenia pre rast. Púšťame sa tiež do rôznych priemyselných odvetví podporovaných ponukami AI a Data Analytics.“

Ako skonštatoval Petr Chládek, riaditeľ inovačnej agentúry JIC v Brne, najväčšou výzvou na najbližších päť rokov bude najmä pomoc malým a stredným firmám, ktoré nie sú schopné tak rýchlo digitalizovať, majú veľkú prezamestnanosť a rýchlo strácajú konkurencieschopnosť.

Kríza praje podnikavosti. Ešte nikdy nebola taká príležitosť meniť svet a hľadať na problémy efektívnejšie riešenia, ako teraz.”

tlačová správa

komentár: 1