EAST MAG
sluchadla

eTwinning inšpiruje, zdokonaľuje a aktivuje potenciál pre sebarozvoj

Existujú učitelia, ktorí sa vzdelávajú a rastú spolu so študentmi celý svoj profesijný a niekedy aj osobný život. Nielen na deň učiteľov alebo päť dní v týždni, ale každý deň prinášajú svojim študentom radosť a poznanie z učenia sa. Vedia to aj online, aj v angličtine, samostatne, aj v tíme, medzi rôznymi školami Európy. Sú súčasťou veľkého programu dištančného vzdelávania – eTwinning, v ktorom dramaticky vzrástol počet účastníkov.

1760 % nárast účastníkov prekonal očakávania aj tímu pracovníkov eTwinning na Žilinskej univerzite v Žiline.

REKLAMA

eTwinning pre učiteľov

Webináre eTwinning sú určené pre učiteľov všetkých typov materských (MŠ), základných (ZŠ) stredných škôl (SŠ) a vysokých škôl (VŠ). Aktuálne a tematické webináre dramaticky vzrástli. V roku 2020 sa na Slovensku vyškolilo 10 650 učiteľov na 113 webinároch, čo predstavuje až 1 760 % nárast s predchádzajúcim rokom 2019, v ktorom sa vyškolilo 603 učiteľov v 20 webinároch. Stúpajúci trend pokračuje aj naďalej, učitelia majú o webináre vysoký záujem.

„Webináre mali počas pandémie vynikajúcu spätnú väzbu od učiteľov, ktorí sa ich zúčastnili a ešte stále vypisujeme nové termíny, lebo záujem je naozaj enormný. Učitelia na Slovensku objavujú silný potenciál vzdelávania cez eTwinning platformu a získané zručnosti využívajú na svojich hodinách,“ povedala Katarína Hrbáňová,  koordinátorka eTwinning z UNIZA.

eTwinning

Webináre poskytujú učiteľom tipy a triky v dištančnom vzdelávaní, učia ich ako bojovať s  pasivitou žiakov, ako rozvíjať kritické myslenie, ako mentorovať, zapájať IKT hry do vzdelávania, nebáť sa medzinárodných projektov, dokonca majú presah aj do duševnej stránky učiteľa, venujú sa jeho emocionálnej a sociálnej  inteligencii.

eTwinning je prepracovaný program, ktorý na Slovensku funguje už 16 rokov, pričom prepája všetky typy škôl: MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ. O rozvoj programu eTwinning na Slovensku sa stará Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl pri Žilinskej univerzite v Žiline. V súčasnosti zažíva zlaté časy, extrémny dopyt je po vzdelávaní v oblasti projektového vyučovania s využitím webových nástrojov. Počas krízy boli vyhľadávané odborné semináre, ktoré prinášali návody ako pracovať a hlavne s čím pracovať. Momentálne sú veľmi atraktívne tvorivé inšpirácie ako súčasť vyučovacieho procesu ako napr. Quizziz, Nearpod, Wordwall, Mindmeinster, Kahoot, LearningApps a mnohé iné nástroje.

Komunita učiteľov európskych škôl

eTwinning predstavuje najväčšiu komunitu učiteľov európskych škôl. Učitelia, ktorí sú v programe eTwinning sa zhodujú v názore, že program obohacuje výučbu a stereotypom hodín dodáva nový rozmer. Žiaci sa na projektové hodiny tešia, sú motivovaní a vidia potrebu zlepšiť svoje schopnosti.

95 % webinárov vytvárajú ambasádori eTwinning, ďalšie prezentujú odborníci z praxe a úspešní riešitelia projektov národného alebo medzinárodného významu. eTwinning znamená aj uplatňovanie inovačných metód vo vyučovaní a využívanie nových technológií. „V súčasnosti existuje veľa vzdelávacích  webinárov, ale webináre eTwinning sú pre učiteľov jednoznačne najlepšou voľbou,“ dodáva ambasádor Marcel Prievozník, tvorca Google kolaboratívnych nástrojov vo vzdelávaní.

Do portálu eTwinning sa dá bezplatne a nezáväzne registrovať. Nahrávky a materiály z webinárov sú dostupné v eTwinningovej Vzdelávarni (len pre registrovaných v eTwinningu) a v prípade voľnej kapacity je umožnená účasť aj ďalším nadšeným ľuďom, ktorí nie sú učitelia.

Prečítajte si viac článkov v sekcii Vzdelávanie.

tlačová správa

Pridajte komentár