EAST MAG
vychodoslovensky region

Aký potenciál má východoslovenský región?

Východ Slovenska je oproti strednému a predovšetkým západnému regiónu o čosi v nevýhode. Bez diaľničného spojenia, dlhodobo najvyššej nezamestnanosti a s veľkými socio-ekonomickými rozdielmi medzi obyvateľmi sa môže zdať, že nemá čo ponúknuť. Na druhej strane však východoslovenský región za posledných 15 rokov zažil zmenu – vyrástol tu silný IT sektor a prilákal do regiónu ľudí, ktorí sa ho snažia zmeniť k lepšiemu.

Aký potenciál má východoslovenský región? Na túto otázku sme sa pozreli spolu s oslovenými spoločnosťami, ktoré na východe pôsobia a vnímajú jeho výhody aj nedostatky. Stále rastúci IT sektor si popri hutníckom priemysle počas pandémie upevnil svoju pozíciu.

REKLAMA

15-tisíc ľudí v IT

Napriek celospoločensky náročným časom patrí IT medzi najmenej postihnuté segmenty. Urýchlili sa niektoré transformačné procesy, ako napríklad prechod do cloudu.Je zrejmé, že týmto smerom sa bude rozvíjať IT sektor na Slovensku aj budúci rok, pričom viaceré spoločnosti hlásia dostatok voľných pracovných miest,” hodnotí Miriam Hučková, výkonná riaditeľka Košice IT Valley.

Podľa jej slov je dnes v košickom IT sektore približne 15-tisíc  pracovných miest. K tomu treba prirátať okolo 3 500 ďalších pozícií, ktoré sú generované z IT – v oblastiach, ako sú služby, školstvo, obchod, stravovanie, kultúra či zábava.

vse unit conference vychodoslovensky region
M. Hučková na VSE unIT conference

Celkový prínos IT priemyslu v kraji, aj s ďalšími multiplikačnými efektami, je okolo 16 %. Mnohé lokálne firmy však trpia nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily, dôsledkom čoho sú permanentne neobsadené pracovné pozície, pričom prognózy naznačujú ďalej sa prehlbujúci rozdiel medzi ponukou a dopytom na trhu práce, dodáva M. Hučková.”

Najväčším zamestnávateľom spomedzi IT firiem na východe je Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. „Na východe sa nám pôsobí veľmi dobre. Považujeme sa za jeho integrálnu súčasť, keďže sme s ním spätí od roku 2006 – odvtedy sa nám podarilo vyrásť na 2. najväčšieho zamestnávateľa na východe krajiny. Dnes tu sídli mnoho firiem so zaujímavým portfóliom a produktmi, vznikajú rôzne nápady, ktoré nás napĺňajú optimizmom, že je stále čo ponúknuť. Veľmi oceňujeme aktivitu univerzít a samosprávy pri budovaní nového inovačného centra. Produkty a inovácie sú kľúčovým prvkom pre ďalší rast firiem, ale aj celého regiónu,” tvrdí Juraj Girman, viceprezident Telekom IT v DT ITSO SK..

Rast IT sektora na východe nastal aj vďaka klastru Košice IT Valley a vytváraniu priestoru na kooperáciu a spoločnú platformu. Toto smerovanie k spolupráci je cestou pre lepšiu budúcnosť aj podľa predstaviteľov IT firiem. „Spolupráca región – firmy – vzdelávanie je u nás ešte len v začiatkoch, no vidieť už výsledky. Východné Slovensko má vynikajúci potenciál pre IT priemysel. Pri pohľade na veľmi rozvinuté regióny západnej Európy je len jasné, že smerujeme dobrou cestou,” hodnotí Tibor Radačovský, Director v GlobalLogic Slovakia, ktorá v Košiciach pôsobí viac ako 7 rokov.

Potenciálom sú ľudia 

To, že sa IT sektoru na východe darí, je predovšetkým vďaka ľuďom. Potvrdzuje to aj Dodan Vojtko zo spoločnosti Fpt Slovakia, ktorá v regióne pôsobí od roku 2004. „Región ponúka veľmi šikovných mladých ľudí s dobrou jazykovou vybavenosťou. Ako veľké plus hodnotíme aj kultúrny fit Košíc v rámci európskych miest. Z nášho pohľadu je potrebné sa zamerať na procesy, ktoré dokážu pozitívne ovplyvniť sociálnu a ekonomickú situáciu s ohľadom na možnosti a jedinečné danosti Košíc a regiónu. IT môže byť sľubná a udržateľná budúcnosť Košíc, treba však na tom cielene a systematicky pracovať, okrem iného treba zásadným spôsobom zlepšiť školstvo.”

Aktivity zamerané na vzdelávanie realizujú IT hráči osve, ale aj spoločne. „Košice ponúkajú šikovných absolventov. Posledné roky ukazujú, že aj stredné školy vedia ponúknuť absolventov, ktorí sa vedia uplatniť v praxi. Pomáhajú tak pokryť obrovský dopyt po ľuďoch s IT vzdelaním. Naša spoločnosť je v tomto ohľade veľmi aktívna. IT je súčasťou mnohých odvetví a inak to ani nebude. Technológie pribúdajú a diverzifikujú sa. Čo je dnes nové, potrebujeme čím skôr dostať do škôl. Iba znalosti a ich aplikácia v praxi nám pomôžu pozdvihnúť náš región,” približuje T. Radačovský.

Pokrývanie dopytu

V našom združení podporujeme budovanie kvalifikovanej pracovnej sily v regióne, spoluprácu s univerzitami a zlepšovanie kvality tréningových programov. Vítame rôzne aktivity ako napríklad IT akadémia či Sudo Academy. Klaster minulý rok založil aj Košickú akadémiu softvérového vývoja – unikátny koncept moderného vzdelávania, ktorý prepája študentov a budúcich potenciálnych zamestnávateľov prostredníctvom rotačnej stáže,” dodáva Miriam Hučková.

kosicka akademia softveroveho vyvoja vychodoslvoensky region
Začiatok školského roka KASV 2020.

Príprave nových posíl na trh práce sa venuje aj Technická univerzita v Košiciach, predovšetkým na Fakulte elektroniky a informatiky.

„IT je jedna z najviac sa rozvíjajúcich oblastí. Ak sa rozvoju a zmenám vo vzdelávaní v IT nebudeme venovať, naša konkurencieschopnosť prudko klesne a ekonomické dopady budú významné. Preto nesmieme zabudnúť na podporu rozvoja IT vzdelávania a hlavne motiváciu vyučujúcich, ktorí to robia s nadšením a kvalitne. Bez nich neustálu adaptáciu obsahu a foriem IT vzdelávania nie je možné zvládnuť. Nemôžeme postaviť IT vzdelávanie iba na nadšencoch, ktorí to síce robia z presvedčenia, ale väčšinou na vlastný úkor. Musíme ich systematicky podporovať, iná cesta pre rozvoj neexistuje,” hodnotí Jaroslav Porubän, profesor z Katedry počítačov a informatiky FEI TUKE. Študenti sa na pracovný trh pripravujú aj prakticky – väčšina z nich je už počas štúdia zamestnaná aspoň na čiastočný úväzok.

Na jednej strane je to pre študentov vynikajúca príležitosť spoznať pracovný život a získať pracovné návyky, no o to menej času majú na štúdium, ktoré im poskytuje širší rozhľad, hlbšie chápanie súvislostí a priestor pre kreativitu bez rizika zlyhania. Práve preto je dôležitá neustála a empatická komunikácia univerzít  a IT spoločností, aby sme čo najlepšie zhodnotili potenciál študentov a viedli ich k rozvoju a samostatnosti. Jedným z príkladov nekonvenčnej a úspešnej spolupráce sú Živé IT projekty, v ktorých študenti spolupracujú v tímoch s mentormi z IT spoločností na riešení skutočných výziev od potenciálnych zákazníkov. Je to úspešný a dlhodobo udržateľný model preto, že pochopenie a ochota k spolupráci prichádza zo strán IT spoločností aj univerzít,” dodáva J. Porubän.

zive it projekty vychodoslovensky region
Živé IT projekty 2020

Aj napriek týmto aktivitám však musia IT firmy o svojich nových zamestnancov súperiť. Absencia špecialistov na rôznych projektoch tým región oberá o nové možnosti. „Košice jednoducho nestíhajú pokrývať potreby a ambície medzinárodne rýchlo rastúcej spoločnosti. V tomto smere je región obmedzujúci v rámci škálovateľnosti ľudských zdrojov,” potvrdzuje Dodan Vojtko.

Región nie je len o IT

Východoslovenský región však netvoria len IT firmy. Lokálpatrioti si v meste vybudovali meno aj v iných oblastiach. Príkladom je digitálna agentúra Promiseo. „Vo východoslovenskom regióne sme našli niekoľko ľudí, ktorí sa vedia nadchnúť a zabrať, keď treba. Ľudí, ktorí sa vedia zamyslieť a navrhnúť zlepšenia. Preto sa nám tu pôsobí dobre. Mám v tíme kolegov naozaj z celého regiónu a veľmi sa teším, že poslednú dobu vidím aj u nás viacero kolegov, ktorí sa  do regiónu vracajú,” hodnotí Peter Šoltés, CEO Promiseo.

S rastúcim počtom obyvateľov v regióne rastie aj dopyt po kvalitných službách a produktoch a, samozrejme, aj splnení základných fyziologických potrieb. Obyvatelia vyhľadávajú kvalitné a lokálne produkty, ako potvrdzuje aj Dominika Franeková z PR a marketing oddelenia siete potravín Klas.

 „Momentálne prevádzkujeme 13 predajní potravín KLAS a čoskoro ich chceme rozšíriť o ďalšie v rámci východoslovenského regiónu. Postupne narastá počet lokálnych producentov potravín, chovateľov a pestovateľov, ktorí sa naozaj snažia produkovať kvalitné potraviny. Naše potraviny spolupracujú so Staromestskou mäsiarňou, zeleninárom zo Zemplínskeho Jastrabia, vyhľadávame a nadväzujeme spoluprácu aj s množstvom malých fariem, ktoré produkujú kvalitné mliečne výrobky a syry.” Dominika Franeková dodáva, že vďaka IT odborníkom v tíme majú jeden z najlepšie fungujúcich e-shopov pre donášku potravín v regióne, čo potvrdzuje presah IT do iných oblastí.

Čo urobiť pre krajšie časy?

A aká teda bude budúcnosť nášho regiónu? Túto aktuálnu tému cítiť už dnes.

V regióne je cítiť veľký hlad po vylepšeniach a tie prichádzajú – zo všetkých strán počuť o stratégii a inováciách. To, že si stakeholderi v regióne uvedomujú, že nemôžu zastať, a že je nutné robiť veci kompetentne a koncepčne, je skvelým predpokladom na to, aby sa zmeny k lepšiemu aj skutočne udiali. Dnes už nie je problém spomenúť úspešných ľudí, firmy či projekty pochádzajúce z tohto regiónu aj v neziskovej oblasti. Zlepšenia prichádzajú i z univerzít, ktoré majú pred sebou ambiciózne projekty. Zmena ale prináša aj veľa stresu a odporu – ak to spoločne prekonáme, región má pred sebou najlepšie roky,” tvrdí Peter Šoltés z Promisea.

Je teda na nás, či sa za lepšou budúcnosťou regiónu vyberieme spolu – predpoklad na to máme: „Ľudia na východe boli vždy zvyknutí na ťažšie podmienky. Presadiť sa znamenalo ísť za svojím cieľom, nevzdávať sa, byť kreatívny. Verím, že to máme v našej DNA. Región však nebude dlhodobo úspešný, ak všetko vsadí na jednu kartu. Potrebujeme široké spektrum odborníkov. Každý človek by mal vedieť alebo časom zistiť, kde je jeho srdce. Tento región nám dal výchovu, krásnu prírodu, históriu. Dnes máme šancu mu to vrátiť a pripraviť ho na lepšie časy pre nás a ďalšie generácie,” dodáva Dodan Vojtko z Fpt Slovakia.

Z Košíc sa naozaj dajú robiť svetové veci. Máme veľmi veľa príležitostí v rôznych firmách v mnohých oblastiach, rovnako sa vytvárajú veľmi dobré podmienky na realizovanie vlastných nápadov. Rodí sa tu nová generácia mladých lídrov, u ktorých je cítiť ochotu spolupracovať. Nehovoriac o tom, že je to malé veľké mesto s množstvom kultúrnych podujatí uprostred krásnej prírody,” uzatvára Juraj Girman z Telekom IT v DT ITSO SK.

Aký je váš názor? Má východoslovenský región šancu uspieť a rozvíjať sa? Dajte nám vedieť v komentári.

Edita Fabian Hilgartová

komentár: 1

  • […] budúcnosť je kľúčová, tento fakt spomínali aj oslovení predstavitelia IT firiem v našom článku o potenciáli košického regiónu. Právo na vzdelanie máme v Ústave Slovenskej republiky. Šancu uspieť už však nemá každé […]