EAST MAG

Okná do sveta príbehov

Zámerom projektu Knižnice pre mládež mesta Košice Okná do sveta príbehov je obnova knižného fondu vo všetkých pobočkách knižnice, ktorá je vzhľadom na ich veľký počet finančne veľmi náročná.

Napriek nepriaznivej epidemickej situácii a obmedzeniam vo fungovaní knižníc je dôležité nezanedbať pravidelnú obnovu knižného fondu. „V knižniciach bez naozaj kvalitného knižného fondu a jeho pravidelného dopĺňania o ďalšie kvalitné novinky je podpora čítania u detí a mládeže veľmi problematická až nerealizovateľná,“ hovorí Kamila Prextová riaditeľka knižnice. „Preto sa každoročne pokúšame uspieť v projektoch, ktoré nám umožnia nákup nových kníh. Je to veľmi dôležité najmä v tomto období čoraz väčšej sociálnej izolácie, ktorú tu máme aj z dôvodu zavádzaných proti-kovidových opatrení.“ Kniha môže poslúžiť ako skvelý spoločník a tiež ako spôsob úniku z osobnej nepohody. „To platí rovnako ako pre dospelých, tak pre deti. My sa tešíme, že vďaka projektu Okná do sveta príbehov sme vedeli zakúpiť až 902 knižných jednotiek určených mladému čitateľovi. 755 ks tvorila krásna literatúra a 147 ks náučná. Z verejných zdrojov, ktoré nám poskytol Fondom na podporu umenia bolo prefinancovaných 5.000,- Eur a  vďaka nášmu zriaďovateľovi Mestu Košice sme vedeli nákup spolufinancovať z knižničného rozpočtu sumou skoro 2.000,- Eur.“

Okná do sveta príbehov

Knižné novinky, ktoré potešia, inšpirujú a poučia

Knižnica pri nákupe nových kníh zakaždým berie do úvahy vhodnosť pre danú vekovú kategóriu aktívnych používateľov, v tomto prípade detí a mládeže do 15 rokov. „Vždy samozrejme uprednostňujeme a odporúčame overené a kvalitné tituly pôvodnej slovenskej alebo prekladovej tvorby. Na prírastkovom zozname sa nám tentokrát ocitla napríklad známa klasika Bola koza rohatá, ďalej krásny knižný príbeh o skutočnom priateľstve, Lev a vtáčik, ktorého sme sa konečne dočkali aj v preklade do slovenského jazyka. Z náučnej literatúry spomeniem Veľkú knihu o divokých tvoroch, ktorá malému čitateľovi poodhalí zaujímavosti o predátoroch súčasnej doby, ale tiež doby ľadovej a titul Stručné dejiny Slovenska, ktoré podávajú príťažlivou a dieťaťu prístupnou formou celú dvadsiatku bojov a bitiek, ktoré ovplyvnili naše dejiny. Tradične dopĺňame aj knižné série. Aktuálne tretiu časť série Maxi Einsteinová od svetoznámeho amerického autora, v ktorej sa sirota Maxi, vďaka stroju času, môže dozvedieť kto boli jej rodičia. Verím, že sme vyberali dobre a že si u nás čitatelia rôznych žánrov nájdu to svoje obľúbené čítanie,“ dodáva Kamila Prextová  

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

tlačová správa

Pridajte komentár