EAST MAG

Prvé inkluzívne kino na Slovensku je v košickom Kine Úsmev

Kino Úsmev zaradilo do svojho dramaturgického programu Otvorené premietania určené pre ľudí zo zraniteľných skupín. Chce prispieť k inkluzivite a scitlivovaniu lokálneho publika. Urobilo tak vôbec ako prvé kino na Slovensku.

Otvorené premietania pripravili pre autistov, seniorov s kognitívnymi poruchami a ľuďí so zrakovým alebo sluchovým postihnutím. Organizátori týmto skupinám ľudí prispôsobili špeciálne podmienky na podujatiach natoľko, aby si mohli film naplno vychutnať v bezpečnom a príjemnom prostredí.

REKLAMA

Nový dramaturgický koncept, ktorý by oslavoval rozmanitosť nielen vo filmoch, ale aj v samotnom publiku, vyvíja Kino Úsmev od roku 2019. Počas autism friendly premietaní majú diváci možnosť voľného pohybu po kinosále a slobodu spontánneho prejavu bez akýchkoľvek obmedzení. Dementia friendly premietania sú určené seniorom s kognitívnymi poruchami, pričom sú pre nich prispôsobené časovo a výberom vhodného filmu. Pre nevidiacich a slabozrakých pripravili blind friendly premietania doplnené o audiokomentár. Deaf friendly premietania prispôsobili pre nepočujúcich špeciálnymi titulkami a pre nedoslýchavých je v kinosále nainštalovaná indukčná slučka. Ide o zariadenie, ktoré zosilňuje signál v načúvacích zariadeniach.

Vďaka podpore Active Citizens Fund – Slovakia a Grantov EHP prinášajú spolu s partnermi z neziskového sektora tieto inkluzívne podujatia na pravidelnej báze bezplatne. Zámerom je jednak eliminovať finančné prekážky v prístupe ku kultúre a zároveň motivovať bežných divákov k návšteve týchto podujatí a scitlivovať ich voči potrebám ľudí zo zraniteľných skupín.

Konferencia Otvorená kultúra

Od 29. novembra do 1. decembra 2021 bude prebiehať hybridná konferencia pod názvom Otvorená kultúra. Kino Úsmev na nej predstaví svoje aktivity, uznávaných odborníkov a uvedie príklady dobrej praxe týkajúce sa inklúzie v kultúre a vzdelávaní.

Kino Úsmev prevádzkuje občianske združenie Cinefil, ktoré sa zameriava primárne na prezentáciu filmovej tvorby, a to prostredníctvom premietaní, prehliadok a festivalov. Okrem toho organizuje koncerty, literárne čítania, diskusie a výstavy filmových plagátov. Podporuje a produkuje podujatia propagujúce rôzne umelecké žánre so zameraním na inovatívne umelecké formy a ich medziodborové prieniky. Zároveň funguje ako priestor prepájajúci rôzne komunity. Cinefil je súčasťou a lídrom projektov na lokálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

Pridajte komentár