EAST MAG

Festival Jeden svet Košice otvorí v decembri tému ľudských práv a ich porušovaní v súvislosti s Bieloruskom, Afganistanom a interupciami

Regionálny festival Jeden svet Košice prinesie od 6. do 12. decembra 2021 do metropoly východu sériu filmových premietaní, sprievodných diskusií, vzdelávacích workshopov i výstav, ktoré ponúknu návštevníkom celistvý obraz o aktuálnom spoločenskom dianí. Cieľom je poskytnúť im nové poznatky a inšpiráciu do takej miery, aby mohli v budúcnosti sami uskutočniť potrebné kroky k rovnocenenejšej spoločnosti.

Naprieč programom bude rezonovať tohtoročná téma „Buďme v kontakte!“ Návštevníci budú mať možnosť vcítiť sa do kože iných a uvedomiť si, že sú so zvyškom sveta prepojení oveľa viac, ako sa domnievajú. Vďaka podujatiam budú môcť prehodnotiť svoj postoj k prírode, marginalizovaným skupinám ľudí či slobode. Zámerom je sctitlivovať lokálne publikum a budovať empatickejšiu spoločnosť.

Štrnásť dokumentárnych filmov, diskusie a workshopy

Počas jedného týždňa prinesie festival v Kine Úsmev až štrnásť premietaní dokumentárnych filmov. Situáciu v Bielorusku predstaví film Odvaha, po ktorom bude nasledovať diskusia s jeho režisérom. Svoju slovenskú premiéru bude mať dokument Duchovia Afganistanu, ktorý analyzuje aktuálnu situáciu v krajine a pokúša sa predvídať jej ďalší vývoj. Ďalšiu aktuálnu tému bude adresovať film Naša sloboda, v ktorom bola hlavná protagonistka uväznená za prirodzený potrat, a mapuje jej nasledovný boj za práva žien.

Okrem diskusií venujúcim sa migrácii, ekológii, ageizmu a politickým režimom, ponúkne podujatie aj vzdelávacie workshopy v oblasti dokumentárnej tvorby a rozmanitej spoločnosti. Jeho súčasťou bude aj výstava plagátov v spolupráci s občianskym združením Mareena a interaktívna VR inštalácia zastrešená Úradom Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).

Atmosféra pred kinom Úsmev v Košiciach.

Dôležitým aspektom podujatia je jeho dostupnosť pre všetkých. Okrem bežných projekcií bude v programe aj niekoľko špeciálne prispôsobených projekcií pre ľudí zo zraniteľných skupín vrátane ľudí so sluchovým a zrakovým znevýhodnením, seniorov a členov vylučovaných komunít. Podujatie je realizované s podporou Európskej komisie, Človeka v ohrození, Mesta Košice a Fondu LITA.

Keď môžem pomôžem

Festival organizuje neziskové a apolitické občianske združenie Keď môžem pomôžem, ktorého cieľom je zlepšovať spoločenský priestor. Jeho členov spája túžba prinášať vyčleneným komunitám, ale aj majoritnej spoločnosti, prospešné aktivity so smerovaním k udržateľnému spôsobu života. V spolupráci s lokálnymi partnermi organizujú sociálne, environmentálne a komunitne zamerané projekty.

tlačová správa

Pridajte komentár