EAST MAG

Od projektu Big Brother & Sister po projekt KREDO

Osemnásť mesiacov sme pracovali s rómskymi komunitami v Košickom kraji. Keď sme písali projekt, nikto ešte ani netušil, že na svete bude práve tých osemnásť mesiacov, od jari 2020 zúriť pandémia. Napriek všetkým zmenám a obmedzeniam sa nám podarilo projekt naplniť, čo nás nesmierne teší.

Dospeli sme k záveru, že projekt Big brother/sister, ktorý za bežných okolností funguje ako doučovací program pre rómske deti, sme teraz ešte viac zintenzívnili, vydávali vlastne pracovné zošity a suplovali školské návyky tam, kde sa deti nemohli pripájať k online vzdelávaniu.

Taktiež program KREDO, ktorý je inak venovaný na skrášľovanie okolia, sme pozdvihli na vyššiu úroveň a vybudovali nové atrakcie v Košickom kraji a to hlavne v Košiciach, Spišských Vlachoch a Malej Tŕni.

Do projektu bolo zapojených okolo 500 Rómov a my veríme, že aj keď projekt skončil, aktivity v komunitách pretrvajú.

V pláne máme aj v budúcom roku pokračovať novými lokalitami, v ktorých revitalizujeme okolie a stále sa k nám môžete pridať ako dobrovoľníci na doučovanie rómskych detí.

Celkovo sa nám podarilo zrealizovať cez 1 000 aktivít a vytvoriť pre jednotlivé obce stratégie na prácu s rómskymi komunitami na ďalších 5 rokov. Napriek tomu, že sme neočakávali pandémiu, tak sme na určitú dobu mali zamestnaných 4 Rómov.

„Projekt “Od BBS po KREDO“ je podporený z programu ACF Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

tlačová správa

Pridajte komentár