EAST MAG
Zdroj foto: Nora Petrigalová

Herná grafička Nora: V Španielsku žijem svoj veľký sen

Mala som odhodlanie, chuť pracovať a jasnú víziu, ktorej som sa držala. Šla som si za tým aj napriek prekážkam a šťastné náhody mi postupne začali prichádzať do cesty.

Nora Petrigalová vyštudovala geografiu na UPJŠ v Košiciach a k svojej súčasnej profesii sa dostala celkom nezvyčajne. Skúsenosti z herného štúdia v metropole východu sa rozhodla zužitkovať v španielskej Barcelone. Inšpiratívna Košičanka nám porozpráva o živote ilustrátorky v zahraničí, spolupráci s Desmodom a svojej lukratívnej práci, ktorú sa jej podarilo získať aj bez vysokej školy tohto zamerania.

PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU

Priblížila by si nám, čomu sa ako 2D herná grafička venuješ?

Mojou úlohou je tvorba vizuálu predovšetkým do mobilných, ale aj počítačových hier. No náplň práce sa u mňa menila spoločne s krajinami, kde som pracovala. V košickom hernom štúdiu som si počas 3 rokov vyskúšala takmer všetko, čo práca v oblasti tvorby grafiky do mobilných hier zahŕňa. Bola to pre mňa akási vysoká škola, ktorú som v tomto odbore nikdy nemala. Pomohla mi vylepšiť moje zručnosti a pripraviť ma na ďalší kariérny rast. Momentálne sa venujem prevažne hernej postprodukcii a marketingu v americkom hernom štúdiu, ktoré má v Barcelone jednu zo svojich pobočiek.

Ako vyzerali tvoje začiatky?

Odmalička som rada kreslila a jedného dňa mi napadlo, že by som sa v tom chcela zdokonaliť. Študovala som na prírodovedeckej fakulte UPJŠ, odbor geografia. Vždy ma zaujímalo viac vecí a toto štúdium sa mi páčilo. Po jeho ukončení som sa však rozhodla venovať svojmu koníčku, a to kresleniu a grafike. Urobila som si pomaturitné štúdium v odbore grafik digitálnych médií a svoju záľubu som týmto rozhodnutím povýšila na profesionálnu úroveň. Výhodou tohto doplnkového štúdia totiž bolo, že som sa mohla naplno dostať do sveta grafiky a mať v tomto smere akýsi odrazový mostík. Nasledoval kolobeh hľadania prvých serióznych zákaziek. Otvorila som si živnosť, začala som sa venovať tvorbe vlastného portfólia a popritom som si dokonca vyskúšala prácu v cestovnom ruchu.

Okrem toho si vytvorila kompletný vizuál albumu Molekuly zvuku od skupiny Desmod. Čomu vďačíš za túto úspešnú spoluprácu?

K práci pre Desmod som sa dostala úplnou náhodou vďaka kamarátovi, ktorý sa so skupinou osobne pozná a rovnako ako ja sa venuje grafike. Moja tvorba kapelu zaujala a rozhodli sa ma osloviť. Ku každej skladbe z albumu som vytvorila ilustrácie v rovnakom štýle. Kresby do celého bookletu vznikali viac ako rok, súbežne so vznikom albumu.

Kresba k skladbe Čierna skrinka od skupiny Desmod

Čím si ťa Španielsko získalo natoľko, že si odišla žiť za hranice Slovenska?

Cestovanie je mojou dlhoročnou vášňou, od vysokej školy som sa intenzívne venovala spoznávaniu cudzích krajín. Svoje prvé sólo cestovanie som uskutočnila v rámci programu Work and Travel, keď som odišla žiť a pracovať do Wyomingu. V Amerike som strávila dve letá a precestovala som západnú aj východnú časť Spojených štátov. Jedno leto som pracovne strávila aj na Gibraltáre a neskôr som sa vydala spoznávať latinskoamerickú Panamu, Kostariku a Kolumbiu.

Španielsko a krajiny Latinskej Ameriky ma lákali už od detstva. Zbožňujem španielčinu a mojím ďalším snom bolo naučiť sa hovoriť týmto jazykom, čo sa mi napokon aj splnilo. Slnečná Barcelona, kde žijem už dva roky, je mestom umenia a kultúry, zdrojom mojej inšpirácie. Získala si ma svojou atmosférou, nádherným horským a prímorským prostredím a pestrou históriou. Okrem toho je tu omnoho viac možností pracovného uplatnenia. Španielsko ako také ma priťahovalo už od čias môjho študijného pobytu v Girone. Odvtedy som sa sem veľmi rada vracala, túžila som tu žiť a pracovať.

Stretla si sa ako grafička v cudzej krajine s nejakými prekážkami?

Áno, a to hneď na začiatku. Nájsť si prácu v Španielsku bolo ťažšie, ako som si predstavovala. Do Barcelony som prišla žiť po tom, ako som dala výpoveď v starej práci, preto som si hneď plánovala hľadať robotu a popritom pracovať na zákazkách ako freelancerka. Celú situáciu však skomplikoval príchod pandémie. Život sa na rok takmer úplne zastavil a mnoho zamestnávateľov nehľadalo nových ľudí do tímu, keďže potrebovali zmeniť vlastnú organizáciu firmy. Toto obdobie som zatiaľ popri hľadaní práce využila na vylepšovanie svojho portfólia aj na prácu na ďalších zaujímavých projektoch. Príležitosť si ma napokon konečne našla. Pohovor do firmy, kde momentálne pracujem, trval dokopy 9 mesiacov a pozostával zo šiestich kôl. Kvôli korone sa skomplikoval celý priebeh týchto výberových konaní. Tešila som sa, že ma nakoniec vybrali.

A čomu vďačíš za svoj úspech?

Vďačím za to z veľkej časti predovšetkým svojmu portfóliu, na ktorom som dlho pracovala, ale tiež šťastiu. Pomohlo mi aj celkové odhodlanie, pretože som nikdy nepomyslela na to, že by to mohlo dopadnúť zle. Nepochybovala som, že sa mi to podarí a s týmto prístupom som sa šťastne dostala tam, kde práve teraz som.

Vyštudovala som odlišný odbor a v porovnaní so skúsenejšími kolegami sa kresleniu nevenujem až tak dlho. Napriek tomu mi proces učenia šiel rýchlo. Mala som jasnú víziu, ktorej som sa držala. Šla som si za tým a šťastné náhody mi postupne začali prichádzať do cesty. A za to som veľmi vďačná. Teraz to už vidím trochu inak. Talentovaní grafici majú v Španielsku veľký problém dostať sa do nejakej firmy a nájsť si v nej prácu, z ktorej sa môžem tešiť ja. Alebo platia veľké peniaze za štúdium na umeleckých školách zameraných na hry, ktorých je v tejto krajine viac. No neľutujem, že ja som si namiesto takejto vysokej školy vybrala geografiu. Nakoniec som sa postupne dostala presne k tomu, čo som túžila robiť.

Akí sú v tomto smere tvoji zahraniční kolegovia?

Kolegovia v Španielsku už majú za sebou viac skúseností z práce vo veľkých štúdiách, ako herných, tak aj filmových. Ja za veľa vďačím svojim predchádzajúcim skúsenostiam z Košíc. Okrem toho mám možnosť napredovať a veľa sa toho naučiť aj tu, v Barcelone. A to priamo od kolegov aj nadriadených, ktorí nám v rámci rôznych kurzov odovzdávajú svoje bohaté skúsenosti. Vďaka rôznym benefitom a možnosti spolupracovať so známejšími ilustrátormi a zahraničnými profesionálmi z môjho odboru mám väčšiu šancu napredovať vo svojej kariére.

Kolektív firmy Tilting Point v Barcelone

No a čo tvoje plány do budúcnosti?

Chcela by som pokračovať vo svojej práci, zdokonaliť sa v tzv. concept arte a viac sa venovať tvorbe charakterov (postáv). S tým súvisí aj moja záľuba v ilustrovaní kníh. Mojou prioritou je tiež spolupracovať na tvorbe animovaných filmov, a to hlavne celovečerných. Bolo by pre mňa cťou jedného dňa tvoriť napr. pre Disney. Viem, že stále sa mám v čom zdokonaľovať, no pracovať na sebe budem aj naďalej. Vo všeobecnosti je pre mňa pri práci dôležitá najmä celková atmosféra v kolektíve. V tomto smere som však zatiaľ vždy mala šťastie.

Radka Kolcunová

komentár: 1