fbpx
EAST MAG
hack hackathon

Kunstahalle Košice počas víkendu ovládnu mladí hackeri

Tento víkend bude patriť mladým hackerom, ktorí si 23. a 24. apríla v Hale umenia Košice navzájom zmerajú sily v medzinárodnej súťaži v programovaní Hack Kosice 2022. Tretieho ročníka súťaže by sa malo zúčastniť približne 150 študentov z rôznych krajín, 15 spoločností s technickým zameraním a 50 mentorov. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je generálnym partnerom podujatia, zabezpečuje materiálno-technické pokrytie, sieťové pripojenie, odborný personál, IT mentoring a workshop pre účastníkov súťaže.

Program sa začne v sobotu o 9. hodine registráciou účastníkov. Po uvítacej ceremónii si mladí hackeri zvolia zadanie, ktorého riešenie musia za 24 hodín navrhnúť, naprogramovať a predstaviť. Počas hackatonu budú mať možnosť zúčastniť sa workshopov, diskutovať s odborníkmi v oblasti IT, oboznámiť sa s novinkami vo svete techniky a zasúťažiť si v mini hrách. V nedeľu budú súťažné tímy prezentovať svoje návrhy. Malo by ísť o inovatívne riešenia pri vytváraní a testovaní nových aplikácií určených pre širšiu cieľovú skupinu so zámerom zlepšiť a uľahčiť rôzne každodenné činnosti. Výsledky súťaže budú známe v nedeľu popoludní po odbornom zhodnotení poroty. Pri hodnotení súťažných projektov bude rozhodujúca technická náročnosť vytvorenej aplikácie, jej inovatívnosť, ale aj praktické využitie. Hackathon Hack Kosice založila apravidelne organizuje skupina aktívnych stredoškolských a vysokoškolských študentov. Tím Hack Kosice pravidelne organizuje aj workshopy zamerané na technologické témy či prináša neformálne vzdelávanie v oblasti informatiky pre stredné a základné školy. Hlavným poslaním medzinárodnej súťaže je vzdelávať a podporovať mladých študentov v oblasti IT. Hack Kosice podporuje aj celosvetová oficiálna liga hackathonov Major League Hacking.

„UPJŠ v Košiciach je hlavným partnerom Hack Kosice. Poskytuje okrem technického zabezpečenia personál, ide najmä o odborný prínos vedcov z oblasti dátovej analýzy a umelej inteligencie z Ústavu matematických vied, Ústavu informatiky a Ústavu geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Kolegovia pre hackerov sformulovali zadanie, ktorého cieľom je identifikovať nebezpečné zosuvy pôdy použijúc detailný, laserom snímaný digitálny model terénu Slovenska a metódy strojového učenia. Taktiež realizujeme workshop o nových aplikáciách teórie grafov, ktorá má široké uplatnenie v analýzach rôznych typov sietí ako sú dopravné, sociálne či internetové siete. Preukazujeme tak kompetencie a ponuku UPJŠ pre záujemcov o štúdium a výskumnú spoluprácu v oblasti analýzy dát a umelej inteligencie,

ktoré nadobúdajú stále väčší význam pre hospodárstvo a každodenný život ľudí,“ informoval doc. Mgr. Michal Gallay, PhD., prodekan pre vonkajšie vzťahy Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.

tlačová správa

komentár: 1