EAST MAG
škola učiteľka žiaci
Ilustračné foto: Shutterstock

Školy môžu získať licenciu na podpisovú aplikáciu zdarma

Ročná licencia na aplikáciu Disig Desktop Signer je pripravená zdarma pre všetky školy a školské zariadenia. Pomocou nej môžu jednoducho vytvárať kvalifikovaný elektronický podpis a pečať s využitím kvalifikovaných a mandátnych certifikátov, ktoré im boli vydané.

Zámerom poskytovateľa bolo upriamiť pozornosť na alternatívy v elektronickom podpisovaní, ktorými sú práve desktopové aplikácie. Ich výhodou je, že používatelia si v nich môžu elektronické dokumenty pripraviť a podpísať postupne, a následne elektronicky odoslať. Zároveň si môžu skontrolovať, či vyhotovili elektronický podpis správne.

Foto: Disig

„Školy, ktoré sme priamo neoslovili, nás môžu požiadať o poskytnutie licencie zdarma, a to prostredníctvom kontaktov uvedených na našej webovej stránke alebo e-shope,“ informuje Ivan Kühn, obchodný riaditeľ Disig a.s., ktorý je poskytovateľom kvalifikovaných dôveryhodných služieb.

O licenciu produktu Disig Desktop Signer môžu školy požiadať do konca októbra 2022. Špeciálny produkt Disig Desktop Signer – školská licencia nájdu školy na spomínanom e-shope. Každá škola má nárok na jednu licenciu.

Myšlienka ukázať školám možnosti desktopového podpisovania vznikla na základe ich dopytovania sa. Častokrát totiž nemali informácie o inom spôsobe elektronického podpisovania ako na štátnych webových portáloch.

Viac informácii na: https://eshop.disig.sk/products/disig-desktop-signer-skolska-licencia

Pridajte komentár