EAST MAG
Head of R&D Marián Kušnír. Foto: archív Vissim

Nórska technologická spoločnosť Vissim prináša do Košíc celé svoje know-how

Head of R&D Marián Kušnír: „Naša spoločnosť je založená na dôvere.“

Nórska technologická spoločnosť Vissim v letných mesiacoch otvorila v Košiciach unikátne vývojové centrum. Expandovaním reagovala na neustály nárast potrieb a požiadaviek trhu. O nábore nových zamestnancov, atraktívnej a pre našinca exotickej práci a špecifickom produkte sme sa porozprávali s Head of R&D Mariánom Kušnírom.

Na Slovensku je spoločnosť Vissim zodpovedná za globálne doručovanie projektov pre zákazníkov z oblasti veterných parkov, ropných plošín a prístavov. Pre našinca je to pomerne neznáma pôda. Môžete to viac špecifikovať?

Vissim ako globálna firma doručuje zákazníkom komplexné projekty. Sú zamerané na ochranu ropných plošín, námorných ciest a veterných parkov. Zaoberáme sa tiež manažmentom prístavov, ochranou pobreží pred nelegálnym rybolovom, pašeráctvom či rozličnými druhmi kriminality. Aktuálne pracujeme na veľkom projekte tohto typu v Afrike. Našou prácou je tiež napríklad ochrana podmorského dna a identifikácia environmentálnych hrozieb v reálnom čase.  Projekt pripravíme, obstaráme, upravíme potrebný hardvér a vytvoríme softvérové riešenie, ktoré všetko integruje a vyhodnocuje.

Foto: Lenka Bollová
Marián Kušnír. Foto: Lenka Bollová

Znie to zaujímavo, ale čo z toho sa vlastne robí na Slovensku?

V pobočke v Liptovskom Mikuláši sa projekt zabezpečuje skoro od úplného začiatku, počnúc projektovým manažmentom, obstaraním potrebných náležitostí pre daný projekt. Máme tím ľudí, ktorí pripravujú radary, senzory, kamery a drony pre samotnú zákazku, tak, aby vyhovovali náročným podmienkam v teréne. V Košiciach vyvíjame softvérové produkty, ktoré integrujú všetky hardverové súčasti a sú kľúčové pre monitoring a ochranu. To je náš príspevok do celého procesu. Nórska strana je zodpovedná predovšetkým za biznis, kontakt so zákazníkom a produktový manažment, keďže sú expertmi v danej v doméne.

V Košiciach ste vznikli v lete, v akej fáze sa nachádzate teraz?

Momentálne sme v úvodnej fáze. Prvé mesiace sme pripravovali office a premýšľali sme, ako vôbec zrealizovať proces prenesenia znalostí do Košíc, keďže sa bavíme o veľmi komplexných systémoch.  Momentálne prebieha intenzívny knowledge transfer a dodávame prvé funkcionality. Aktuálne máme desať zamestnancov, ďalších sedem nastúpi v najbližšom období. Plán máme 21 zamestnancov do konca roka a myslím, že ho splníme.

Je problém nájsť vhodných zamestnancov? Predsa len obsadzujete špecifickejšie pozície.

Vo všeobecnosti je problém nájsť ľudí pre softvérový vývoj a testovanie, keďže konkurencia na trhu je pomerne veľká. No myslím, že presne vieme, koho hľadáme, a to nám pomáha komunikovať s tými správnymi ľuďmi a získať ich pre našu myšlienku.

Pomáha vám to, že je v Košiciach viacero kvalitných vysokých škôl? Spolupracujete s nimi?

Určite je to jeden z kľúčových bodov, ktoré firma rieši pri úvodných rokovaniach, keď plánuje pôsobenie v určitom regióne. Zázemie z pohľadu akademického prostredia je mimoriadne dôležité. Je skvelé, že sa v košickom regióne začínajú rozvíjať aktivity, ktoré by mohli podporovať inovácie a startupy. Keď vytvoríme prostredie pre ľudí, ktorí môžu riešiť inovácie a pokračovať v tom, čo robili na škole, tak to bude fajn.

O nábore nových zamestnancov, atraktívnej a pre našinca exotickej práci a špecifickom produkte sme sa porozprávali s Head of R&D Mariánom Kušnírom. Foto: Lenka Bollová

Dá sa povedať, že tento váš svet je skôr mužský?

Máme veľké zastúpenie nežného pohlavia. Diverzita, v celej spoločnosti, je veľmi slušná. Jednoznačne chceme tento trend rozvíjať aj u nás.

Na východe aktuálne hľadáte architektov, projektových manažérov, biznis analytikov a softvérových vývojárov. Určite sa však u vás uplatnia aj pracovníci s inými znalosťami. Koho ešte teda hľadáte?

Tým, že je to špecifická doména a do Košíc prinášame softvérovú produktovú firmu prepojenú zároveň s výskumom, rozsah pozícií je väčší ako v štandardných IT firmách. Okrem pozícií ako sú analytici, programátori či testeri, hľadáme aplikovaných matematikov, špecialistov na spracovanie signálov a expertov na dáta. Našou veľkou ambíciou je priniesť do Košíc viac biznisových rolí, čiže zamestnať ľudí, ktorí budú zodpovední za produkt v zmysle produktového manažmentu, kontaktu so zákazníkom, a možno dokonca až obchodu. To si, samozrejme, vyžaduje veľmi dobré znalosti domény.

Čím je práca u vás výnimočná a čo viete zamestnancovi ponúknuť?

Našou výhodou je, že doména aj produkt sú veľmi špecifické, zaujímavé, pre našinca neznáme, ale zároveň ponúkajú veľa možností. Nie je to len o námornej doprave a monitorovaní. Jednou z našich hlavných tém je napríklad odhaľovanie únikov ropných látok rôznymi technickými prostriedkami a algoritmami. Sú to naozaj jedinečné veci a je dôležité, že celé know-how budeme lokalizovať tu v Košiciach. Hľadáme ľudí, ktorých nepritiahneme len kvôli výhodám finančného charakteru či poskytovaným benefitom, ale takých, ktorých oslovuje náš produkt. Tiež sme výnimoční škandinávskou kultúrou a otvorenosťou.

V košickom Vissim vládne vždy dobrá nálada. Foto: archív Vissim
V košickom Vissim vládne vždy dobrá nálada. Foto: archív Vissim

Čím je to špecifické? Môžete to konkretizovať?

Väčšia otvorenosť v zmysle prijímania feedbacku, do bežných biznisových vecí nevnášame zbytočne emócie, snažíme sa konštruktívne prijímať iný názor. Je tu priateľské prostredie a nie je cítiť zbytočný tlak, ktorý sa v mnohých firmách vytvára niekedy až nezmyselne. A kľúčová je dôvera. Už aj samotný krok vybudovať celý in-house development v Košiciach je prejavom veľkej dôvery. Naša kultúra je o tom, že človek alebo tím dostane mandát aby pracovali a rozhodavali sa bez zbytočných vplyvov manažmentu.

Aká bola Vaša cesta do Vissim?

V priebehu posledných rokov som mal víziu, že by som do regiónu rád dotiahol firmu, ktorá by priniesla niečo s pridanou hodnotou. Nejakú naozaj produktovú firmu, ktorá bude ochotná preniesť sem know-how a vytvoriť nové pozície. Absolvoval som niekoľko diskusií s rôznymi firmami a po dvoch-troch rokoch som našiel príležitosť, ktorá vyhovovala vo všetkých ohľadoch. Oficiálne sme založili Vissim v Košiciach od júla, hoci prípravné práce trvali dlhšie.

Čomu sa konkrétne venujete?

Momentálne zastávam pozíciu Head of R&D a mojou hlavnou prioritou je postaviť a rozbehnúť moderné R&D centrum, ktoré bude využívať moderné prístupy, nájsť správnych ľudí, vybudovať tímy a vytvoriť prostredie, v ktorom budú zamestnanci radi pracovať.

Dokedy myslíte, že sa vám podarí ukončiť prípravnú fázu?

Myslím, že do februára budúceho roka. Bude to však kontinuálny proces.

Všetko to znie romanticky. Je to pre večných chlapcov, ktorí snívajú o moriach a námorníctve a aspoň takto sa k tomu v našich končinách priblížia? Prídu skutočne do styku s morom?

Áno, je to súčasť nášho vzdelávacieho programu. Každý zamestnanec sa musí zoznámiť s doménou a súčasťou toho je aj to, že sa musí ísť pozrieť minimálne do Nórska a aspoň sčasti spoznať fungovanie námornej dopravy.

komentár: 1