EAST MAG
Deti v kine
Ilustračná fotografia: Shutterstock

Ukrajinské a prešovské deti sa stretnú spolu v kine

V Prešove vzniká zaujímavý koncept inkluzívneho kina

V prešovskom Kine Scala zrealizuje o. z. Nový film za spolupráce s Parkom kultúry a oddychu Prešov, o.z. PO.CITY, a vďaka podpore Karpatskej nadácie uvedie počas jesene 2022 koncept inkluzívneho kina s názvom Spolu v kine. Filmové premietania budú nenásilnou, kreatívnou a hravou formou prepájať rodičov a ich deti, ktorí sa pre vojnu na Ukrajine ocitli v nepriaznivej situácii a aktuálne žijú v Prešove, s trvalo žijúcimi rodinami z Prešova.

Počas tohtoročnej jesene sa premietnu dva celovečerné filmy, z toho jeden bude bez dialógov a jeden s dvomi jazykovými mutáciami, čo umožní navštíviť kino obom národnostiam (slovenskej aj ukrajinskej) bez jazykovej bariéry. „Projektom chceme vytvoriť priestor pre inklúziu, prepojenie dvoch národov, kultúr, mentalít, ktoré musia v krátkom časovom období čeliť vzájomnej tolerancii, prispôsobovaniu sa a spoločnému fungovaniu v každodennom živote,” uviedol predseda o.z. Nový film Peter Vlkovič.

PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU

Prvé podujatie sa uskutoční už 18. októbra 2022 a bude určené pre žiakov z prešovských škôl. Symbolicky sa uvedie filmová rozprávka Zakliata jaskyňa (r. Marianna Čengel Solčanská, 2022), československo-maďarský film, ku ktorému tvorcovia vyrobili ukrajinský dabing. „Premietanie filmu pre dve skupiny rôzne hovoriacich obyvateľov uskutočníme tak, že jednej skupine dáme slúchadlá, v ktorých sa bude púšťať jazyková stopa, ktorej rozumejú, pričom druhá skupina slúchadlá mať nebude a film bude sledovať tiež v jazykovej stope, ktorej rozumie. Film teda budú pozerať dve rôzne hovoriace skupiny divákov v jednej kinosále, ale zážitok bude rovnaký. Mám za to, že ide o vôbec prvé premietanie tohto typu na Slovensku,” dodáva Vlkovič.

Druhé podujatie sa uskutoční 28. októbra 2022 od 16:15 hod. a bude určené pre širokú verejnosť. Premietať sa bude film Ovečka Shaun vo filme: Farmageddon a začiatok premietania je napplánovaný na 17:00. Od 16:15 sú naplánované sprievodné podujatia.

Vstup na podujatie bude zdarma a bude zatraktívnený nenáročnými zábavno-vzdelávacími aktivitami pre deti (kreatívne hry, dramatizované čítanie).

Organizátori dúfajú, že celkovo by sa premietaní mohlo zúčastniť niekoľko stoviek ľudí a časom by z inkluzívneho kina mohlo vzniknúť tradičné komunitné podujatie, ktoré poskytne vzájomnú interakciu detí, mládeže, rodičov či starých rodičov z rôznych skupín obyvateľstva mesta
Prešov.

Všetky dôležité informácie o pripravovaných podujatiach nájdete na našich sociálnych sieťach a webstránke www.novyfilm.sk a cez newsletter združenia.

tlačová správa

Pridajte komentár