EAST MAG
Prečo je voda základom života sa žiaci základných škôl dozvedia na BOTANIKIÁDE
Zdroj foto: Botanická záhrada UPJŠ Košice

Prečo je voda základom života sa žiaci základných škôl dozvedia na BOTANIKIÁDE

Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach organizuje dvanásty ročník projektu pod názvom BOTANIKIÁDA. Projekt je určený žiakom piateho ročníka základných škôl Košického a Prešovského samosprávneho kraja a ich pedagógom.

„Aktuálny ročník BOTANIKIÁDY dostal podtitul ‘Voda, základ života’. Aj tento rok projekt prebieha v dvoch kolách. Školské kolo sa uskutočnilo v apríli tohto roku na všetkých zaregistrovaných školách. Po jeho vyhodnotení pokračujeme v botanickej záhrade regionálnym kolom. To musí byť z kapacitných dôvodov rozdelené na tri turnusy,“ informovala RNDr. Andrea Fridmanová, PhD., koordinátorka projektu.

„Voda je nevyhnutnou súčasťou našich životov a o dôležitosti a nenahraditeľnosti vody potrebujeme rozprávať o to viac v súčasnosti, kedy pociťujeme jej nedostatok hlavne v letných mesiacoch. Preto aj my v botanickej záhrade sa aktuálne zameriavame na prípravu riešenia projektu zadržiavania vody v krajine. Nenásilným a primeraným spôsobom chceme o danej problematike informovať aj žiakov, účastníkov projektu BOTANIKIÁDA,“ vysvetlil dôvody výberu témy prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD., riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach.

Botanikiáda – Žiaci budú plniť úlohy na šiestich stanoviskách, ktoré budú rozmiestnené v celom areáli botanickej záhrady v Košiciach.
Zdroj foto: Botanická záhrada UPJŠ Košice

V termínoch 10., 17. a 24. mája 2023 sa na regionálnom kole v botanickej záhrade postupne vystrieda 204 žiakov a 102 učiteľov. Žiaci postupne plnia problémové úlohy na šiestich stanoviskách. Tie sú rozmiestnené v celom areáli botanickej záhrady nevynímajúc expozičný skleník, okolie bazénov či parenísk. Žiačky a žiaci sa tak zoznámia so širšími priestormi Botanickej záhrady UPJŠ a jej pestovateľským zázemím. Okrem teoretických vedomostí si overia aj svoje praktické zručnosti. Pre pedagógov bude pripravený osobitný program.

Tak ako v ostatných rokoch, aj tentokrát je projekt zabezpečený zo zdrojov Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach a realizuje sa aj vďaka podpore partnerov. „Naša veľká vďaka za pomoc pri realizácii projektu BOTANIKIÁDA 2023 patrí spoločnosti ZEOCEM, a. s., Bystré a Slovenskej botanickej spoločnosti Slovenskej akadémie vied,“ dodal prof. Mártonfi.

tlačová správa

Pridajte komentár