fbpx
EAST MAG
Košické centrum digitálnych inovácií EDIH CASSOVIUM sa predstavilo na európskom summite. Foto: EDIH CASSOVIUM
Zdroj foto: EDIH CASSOVIUM

Košické centrum digitálnych inovácií EDIH CASSOVIUM sa predstavilo na európskom summite

V dňoch 31. mája a 1. júna sa konal prvý výročný summit Európskych centier digitálnych inovácií (ECDI). Zúčastnili sa ho aj zástupcovia košického konzorcia EDIH CASSOVIUM. Summit patrí ku kľúčovým podujatiam v rámci rozvoja digitálnych inovácií v Európe, ktoré zastrešuje zdieľanie vedomostí a budovanie komunity ECDI. Úlohou podujatia bolo podporiť spoluprácu medzi inovačnými inštitúciami, podnikmi, univerzitami a verejným sektorom, a stimulovať digitálne inovácie pre zvýšenie konkurencieschopnosti Európskej únie.

Program zahŕňal skúsených rečníkov, panelové diskusie, pracovné skupiny či príležitosti pre budovanie a vytváranie vzájomných sietí. Prítomných na tomto inovačnom sviatku bolo približne 300 zástupcov centier digitálnych inovácií, odborníkov, inovátorov, ktorí sa zaoberajú digitálnymi technológiami a ich vplyvom na podnikanie či spoločnosť.

Digitálna transformácia podľa košického EDIH CASSOVIUM

Konzorcium EDIH CASSOVIUM na európskom summite reprezentovali Juraj Majcher a Ivan Pezlar. Bližšie predstavili fungovanie nášho ECDI, členov a služby, ktoré ponúka. Na summite košické konzorcium odprezentovalo dve kľúčové témy. Obe majú veľký vplyv na digitálnu transformáciu podnikov – umelú inteligenciu a kybernetickú bezpečnosť. Počas prednášok taktiež predstavili prístup a inovatívne riešenia, ktoré vyvinuli pre malé a stredné podniky a verejné inštitúcie.

„Fantastická atmosféra, množstvo inšpiratívnych stretnutí, desiatky nadviazaných spoluprác. Veľmi hodnotné a prínosné podujatie,” povedal o summite Ivan Pezlar, koordinátor pracovného balíka WP4 v rámci EDIH CASSOVIUM.

Stretli sme sa so zástupkyňou Európskej komisie Anne-Marie Sassen, takzvanou matkou myšlienky ECDI. Stretnutie s ňou bolo veľmi podnetné, priateľské a plné nových informácií, dodáva Juraj Majcher, koordinátor pracovného balíka WP2 EDIH CASSOVIUM.

Obaja účastníci svorne dodali, že účasť na takýchto podujatiach európskeho významu zviditeľňuje Slovensko, jeho malých a stredných podnikateľov, výskumné univerzity, inovačné centrá, a je bázou pre rozvíjanie medzinárodnej spolupráce a obchodných partnerstiev.

Európsky summit otvoril aj ďalšie dôležité témy a otázky, ktoré sa zaoberajú digitálizáciou malých a stredných podnikov až po európske spolupráce. Vďaka dvojdňovej konferencii sa podarilo zdieľať inovatívne riešenia a neoceniteľné nápady.

tlačová správa

Pridajte komentár