fbpx
EAST MAG
Deň otvorených dverí SPŠE Prešov
Foto: archív SPŠE Prešov

Záujem o Deň otvorených dverí v prešovskej SPŠE bol veľký

Každoročne sa v novembri otvárajú dvere SPŠ elektrotechnickej v Prešove pre záujemcov a budúcich žiakov. 

Počas Dňa otvorených dverí (DOD) SPŠE umožnila svojim potenciálnym študentom nahliadnuť do svojich útrob, zažiť prehliadku klasických tried i odborných učební. Ale tiež zasúťažiť si vo všeobecných i reálnych predmetoch, vyskúšať si prácu v laboratóriách či priestoroch praxe s veľkým množstvom aktivít.

Foto: archív SPŠE Prešov

Organizátori vybrali 10 učební resp. laboratórií, ktoré charakterizujú celú paletu študijných odborov a zameraní. V každej z nich mali účastníci možnosť vypočuť si z úst vyučujúcich a aj žiakov zaujímavý výklad o konkrétnom odbore.

SPŠE otvára 2 študijné odbory

V budúcom školskom roku bude škola otvárať dva študijné odbory – 2675M ELEKTROTECHNIKA a 2561 M INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE.

V študijnom odbore Elektrotechnika učitelia i žiaci prezentovali jednotlivé zamerania, ktorými sa študenti profilujú počas tretieho a štvrtého ročníka štúdia. Zameranie elektroenergetika ponúklo návštevníkom možnosť vyskúšať si napríklad modely elektrickej stanice, veternej i slnečnej elektrárne. Tiež zobrazenie hysteréznej slučky pomocou osciloskopu či prácu Van de Graffovho generátora.

Foto: archív SPŠE Prešov

Vedúci predmetovej komisie priemyselnej informatiky Jozef Macej skonštatoval: „Zameranie na oblasť priemyselnej informatiky ponúka žiakom široké spektrum vedomosti a zručností z oblastí ako elektronika, programovanie, automatizácia, CAD programy a riadiace systémy. Pri prezentácii odboru elektrotechnika so zameraním na oblasť priemyselnej informatiky boli predvádzané učebné pomôcky a modely používané na cvičeniach z odborných predmetov. Jednalo sa o rôzne zapojenia elektrických a pneumatických pohonov, ktoré boli ovládané buď manuálne, riadiacimi systémami na báze PLC, alebo mikrokontrolérmi. Pre spestrenie bola pre návštevníkov prichystaná hra, ktorá otestovala pevnú ruku súťažiaceho, mnoho elektronických zapojení a výrobkov našich žiakov. Nechýbali ani výrobky vyrobené pomocou 3D tlače a ukážky z robotiky.“

Foto: archív SPŠE Prešov

A ako prezentovali tento odbor samotní žiaci? Žiak Michal Kolesár z triedy IV.C: „Na DOD sme ukázali záujemcom maturitné projekty, napr. kávovar, motokáru či priemyselný manipulátor, elektrotechnické merania, 3D tlač , návrh plošných spojov a programovanie dosky Arduino. Samotní žiaci základných škôl mali potom možnosť vyskúšať si programovanie Arduina, navrhnúť plošný spoj či vyskúšať odolnosť 3D tlačených objektov a súčiastok.“

Návštevníci skúšali robotickú ruku i vedenie robota svetlom

Podobne to bolo aj v odbore Informačné a sieťové technológie.

„Učebňa LIT1 bola od rána plná žiakov zo ZŠ, ktorí sa chceli dozvedieť všetko o programovaní v odbore IST. Žiaci sa zaujímali najmä o možnosť navštevovať kurzy Junior Akadémie na našej škole. V poobedňajších hodinách prichádzalo menej žiakov, no v sprievode  rodičov, čo možno pokladať za vážny záujem o štúdium,“ prezradila Mária Šandrejová – vyučujúca predmetu programovanie. V ďalších miestnostiach sa návštevníkom predstavili zaujímavou prezentáciou študenti, ktorí popisovali svoje skúsenosti so štúdiom a jednotlivými predmetmi na škole. Záujemcom odprezentovali svoje projekty a aplikácie, s ktorými boli úspešní na mnohých odborných súťažiach. 

Foto: archív SPŠE Prešov

Prváci Gregor Hybel, Pavol Emanuel Laban a druháčka Ema Karabinošová sa podelili o svoje dojmy a prácu počas DOD v oblasti robotiky. „V učebni robotiky sme návštevníkom priblížili prácu s robotmi a oboznámili sme ich tiež so súťažami, ktorých sa môžu počas štúdia zúčastniť. Predstavili sme im súťaže FLL, rôzne disciplíny ROBOCUP-u. Takisto si viacerí mali možnosť vyskúšať si prácu s modelom robotickej ruky. Pomocou nej vyberali súčiastky z vyhradeného poľa a tiež si mohli zasúťažiť vo vedení robota svetlom na čas. Tí, ktorí dosiahli dobrý čas, si odniesli aj ceny.“

tlačová správa

komentár: 1