EAST MAG
SPŠE Prešov burza
Foto: archív SPŠE Prešov

Burza príležitostí je skvelým spôsobom, ako po škole nájsť uplatnenie

Posledný novembrový deň zorganizovala SPŠE Prešov aktivitu s názvom Burza príležitostí. Partnerské vysoké školy, firmy aj inštitúcie prezentovali žiakom tretieho a štvrtého ročníka možnosti ich uplatnenia po skončení strednej školy.

Záujem o žiakov SPŠE Prešov je veľký. Vysoké školy chcú talentovaných a úspešných študentov a na druhej strane firmy hľadajú zručných, inovatívnych či ambicióznych pracovníkov. Štátne inštitúcie majú za cieľ zabezpečiť bezpečné fungovanie štátu, znížiť nezamestnanosť, zlepšiť vzdelávanie a služby pre občanov.

“Na jednej ploche spolu bolo vidieť robotov, virtuálnu realitu, webové aplikácie, informačné a reklamné materiály. Bolo počuť žiakov, ako sa pýtajú rôzne otázky o študijných odboroch, profesiách, technológiách a skúsenostiach z praxe. Atmosféra nabitá energiou podporovala individuálne i skupinové rozhovory. Viacerí prezentujúci sa pochválili, že sú absolventmi SPŠE Prešov a chcú pomôcť žiakom, našej škole, no zároveň aj svojmu pracovisku,” informoval za SPŠE Prešov Martin Šechný.

Foto: archív SPŠE Prešov

Prínos pre všetkých zúčastnených

Najbližšia vysoká škola, FVT TUKE so sídlom v Prešove, má študijný program, ktorý nadväzuje na zameranie SPŠE Prešov napríklad v robotike a virtuálnej realite. Technické vysoké školy ako FEI TUKE, FEI STU BA, FIIT STU BA, FEIT UNIZA a FEKT VUT Brno ponúkajú štúdium v odboroch, ktoré sú pokračovaním a rozšírením odborov školy. PHF EUBA Košice dopĺňa ponuku vysokých škôl o ekonómiu a manažment. FHPV UNIPO sa zameriava na učiteľstvo a prírodné vedy, z ktorých fyzika je najbližšie k elektrotechnike. InterStudy sa venuje jazykovým kurzom.

“Spolupráca SPŠE Prešov s firmami je prínosná pre všetkých zúčastnených. Žiaci získavajú kvalitnejší obsah vzdelávania, učitelia môžu odborne rásť, škola má prístup k novým technológiám, firma nájde novú kvalifikovanú pracovnú silu, región vytvára inovácie a zlepšuje život občanom. Firmy, ktoré nás navštívili majú všestranné zameranie – VSD prevádzkuje distribučnú elektrickú sieť, Garrett Motion Slovakia produkuje presné strojárske výrobky pomocou robotov, REGADA má vo svojom produktovom portfóliu elektromagnetické a pneumatické regulátory, akčné členy, ATS Industrial Automation navrhuje automatizáciu výroby, Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia je významný predstaviteľ IT priemyslu východného Slovenska,  Unicorn a ďalšie firmy poskytujú IT riešenia,” dodal M. Šechný.

Ľahké bolo rozoznať predstaviteľov Ozbrojených síl Slovenskej republiky vďaka uniformám. Vysvetľovali, prečo sú technici dôležití pre bezpečnosť štátu. Pracovníci Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny poradia absolventom pri hľadaní nového uplatnenia.

                        

tlačová správa

Pridajte komentár