EAST MAG
60. výročie ZŠ Polianska
Foto: FB Mesto Košice

Košická ZŠ Polianska oslávila 60-ku

Významné 60. jubileum oslávila ZŠ Polianska vo štvrtok 7. 12. decembra v Historickej radnici v Košiciach. Viceprimátorka mesta Košice Lucia Gurbáľová vo svojom prejave ocenila prácu riaditeľky školy Aleny Mocnej, ale aj všetkých pedagogických zamestnancov, vďaka ktorým škola prosperuje, modernizuje proces vyučovania a stáva sa úspešnou aj v mnohých súťažiach.

Foto: FB Mesto Košice

Škola pri príležitosti osláv 60. výročia zrealizovala tzv. “Slávnostnú akadémiu”. V programe vystúpili talentovaní žiaci, ktorí predviedli svoje tanečné či spevácke znalosti.

REKLAMA
Foto: FB Mesto Košice

Šesťdesiat rokov v živote školy je zrkadlom spomienok na tisíce úspešných absolventov či stovky obetavých učiteľov, ktorí svoj život zasvätili náročnej, ale zmysluplnej práci vzdelávať a vychovávať.

Základná škola na Polianskej 1 sa zameriava v zvýšenej miere na výučbu informatiky.

Pridajte komentár