EAST MAG
World Robot Olympiad
Foto: archív organizátora

World Robot Olympiad opäť čaká na mladých riešiteľov

Populárna súťaž v LEGO robotike pokračuje aj v tomto roku. Pred pár dňami bol spustený piaty ročník majstrovstiev Slovenska medzinárodnej programátorskej súťaže World Robot Olympiad (WRO). Novinkou sú regionálne kolá. 

Turnaje WRO sa konajú už takmer v 90 krajinách sveta. Hlavným koordinátorom slovenského kola medzinárodnej súťaže je Edutus Slovensko, ktoré ju organizuje s podporou košickej Nadácie Talentum Cassoviensis. Novinkou 5. ročníka sú dve regionálne kolá z ktorých súťažné tímy postupujú do slovenského finále, ktoré bude v Košiciach.

Súťaže sa môžu zúčastniť dvoj alebo trojčlenné tímy pod vedením mentora. Ich úlohou je navrhnúť roboty vytvorené z obľúbenej LEGO stavebnice, ktoré riešia rôzne výzvy na súťažnom poli. Nové zadania sú uverejnené na stránke www.wro.sk, kde sa zároveň môžu registrovať tímy a aj dobrovoľníci, ktorých organizátori radi privítajú vo vlastných radoch.

Foto: archív organizátora

Téma aktuálneho ročníka

„Aktuálny ročník sa nesie v znamení udržateľnosti života na zemi „EARTH Allies“, zadania modelujú reálne výzvy, ktorým ľudstvo čelí a dokáže ich prekonať len pri spojení všetkých svojich síl, popisuje Zoltán Hanesz z Nadácie Talentum Cassoviensis.

Tímy môžu súťažiť v troch vekových kategóriách
1. Elementary – od 8 do 12 rokov
2. Junior – od 11 do 15 rokov
3. Senior – od 14 do 19 rokov 

Roboty z kategórie ELEMENTARY  budú pomáhať pri pestovaní a riadení životného cyklu zeleniny. Rozdeľujú distribúciu medzi kompostárňou a trhom v závislosti od ich čerstvosti plodov, pričom sa starajú aj o polievanie záhrady.

Robot z JUNIOR kategórie bude pomáhať premeniť mesto na zelenšiu oblasť tým, že vytvorí nové parky, pomôže ľuďom vytvoriť (strešnú) záhradu, a použije obnoviteľné zdroje energie.

Na SENIORskom súťažnom poli bude robot pomáhať pri rekonštrukcii mesta po prírodnej katastrofe. Robot postaví domy, očistí ulice od trosiek a opraví vodovodné potrubia.

Regionálne kolá – registrácia do 10. 04. 2024
Košice, 10. 05. 2024
Banská Bystrica, 14.05.2024

Finále – registrácia do 31. 05. 2024
Miesto: Kulturpark  Košice, 11. 06. 2024

Postup na majstrovstvá sveta

Víťazi jednotlivých kategórií World Robot Olympiad postúpia na majstrovstvá sveta, ktoré sa tento rok budú konať v Tureckom veľkomeste Izmir. Druhé miesta z každej kategórie získajú nomináciu na medzinárodnú súťaž Friendship Invitational do nádhernej Brescie v Taliansku.

tlačová správa

Pridajte komentár