fbpx
EAST MAG
umelá inteligencia
Foto: shutterstock.com

80 percent firiem očakáva, že ich AI do troch rokov zmení

Tri štvrtiny firiem očakávajú, že generatívna umelá inteligencia ich do troch rokov zmení. Viac než polovica firiem sa obáva, že jej rozsiahle používanie zvýši ekonomickú nerovnosť a len necelá polovica podnikov dostatočne vzdeláva zamestnancov o možnostiach, prínosoch a význame generatívnej AI. Vyplýva to z nového globálneho prieskumu poradenskej a technologickej spoločnosti Deloitte.

Správa s názvom Stav generatívnej umelej inteligencie vo firmách vychádza z prieskumu medzi viac než 2 800 respondentmi spomedzi najvyšších manažérov spoločností, ktorí majú skúsenosti s umelou inteligenciou, a ich firmy buď realizujú pilotné riešenia, alebo už implementujú riešenia využívajúce generatívnu AI. Účastníkmi prieskumu boli zástupcovia spoločnosti zo šiestich odvetví v 16 krajinách. Hlavným cieľom prieskumu bolo zmapovať, ako sa bude vyvíjať zavádzanie generatívnej AI a či sa naplno využije jej potenciál.

„Sme na prahu veľkej transformácie, v ktorej prináša generatívna umelá inteligencia vlnu inovácií naprieč odvetviami. Tempo, rozsah a možnosti zmien spôsobu fungovania firmy s pomocou Gen AI sú fascinujúce. Manažment je nútený urýchlene zavádzať umelú inteligenciu do procesov, výroby a rozhodovania pri súčasnom vyriešení rizík a zabezpečení súladu s regulačnými požiadavkami,“ hovorí vedúci tímu inteligentnej automatizácie Deloitte Jan Hejtmánek, ktorý je expertom na AI.

Čím viac odbornosti, tým väčší dôraz na inovácie. Ale aj obavy

Tri štvrtiny (79 %) respondentov spomedzi firiem očakávajú, že generatívna AI povedie v horizonte necelých troch rokov k zásadnej transformácii ich firiem. Zároveň však z väčšiny spoločností zaznieva, že sa aktuálne zameriavajú skôr na taktické prínosy, ako je zvýšenie efektivity a zníženie nákladov, než na rast či podporu inovácií. Rovnako ako pri mnohých iných nových technológiách je aj v tomto prípade hlavným prínosom zvýšenie efektivity a produktivity, o ktoré sa spoločnosti podľa svojich slov teraz usilujú (56 %). Menší význam v súčasnosti prikladajú strategickejším oblastiam ako podpora inovácií (29 %) a objavovanie nových nápadov a poznatkov (19 %).

Článok pokračuje na ďalšej strane.

tlačová správa

Pridajte komentár