EAST MAG
právnická poradňa
Zdroj: archív UPJŠ

Právnická fakulta UPJŠ a mesto Košice opäť otvárajú Študentskú právnu poradňu

Prostredníctvom Študentskej právnej poradne majú občania mesta Košice možnosť získať bezplatnú právnu analýzu svojho právneho problému, ktorú pre nich vypracujú študenti a študentky práva pod dohľadom skúsených advokátov a advokátok. Súčasťou právnej analýzy pre klienta je právny rozbor jeho prípadu a konkrétne možnosti jeho riešenia.

Činnosť Študentskej právnej poradne sa uskutočňuje v nasledujúcich právnych oblastiach: občianske právo, rodinné právo, obchodné právo, pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia, správne právo a daňové právo. Z činnosti Študentskej právnej poradne je vylúčené právne analýzy v oblasti trestného práva. Na stretnutie je potrebné objednať sa vopred buď telefonicky na t. č. +421 55 6419 385 v Kancelárii prvého kontaktu na Magistráte mesta Košice, alebo emailom na adrese dominika.beckova@upjs.sk alebo laura.gazdagova@student.upjs.sk. Objednávky klientov budú prijímané od 12. februára do 15. apríla 2024 alebo do naplnenia kapacity poradne. Dohodnuté stretnutia budú prebiehať v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika na Kováčskej 30 v Košiciach.

REKLAMA

Klient by mal študentovi poskytnúť úplné a pravdivé informácie o svojom právnom probléme. Tiež jasne formulovať otázky a problémy, ktoré by mali byť predmetom právnej analýzy.

Zatiaľ rátajú s 20 klientami

Študentská právna poradňa pre obyvateľov mesta Košice je súčasťou klinického vzdelávania a jej realizáciu zabezpečuje Pracovisko právnych kliník Právnickej fakulty UPJŠ. Hlavnou myšlienkou poradne je spojenie praktického vzdelávania študentov práva a pomoci osobám, ktoré majú právny problém, ale nevyhľadali profesionálnu pomoc advokáta. Poskytnutie pomoci pre klienta spočíva vo vypracovaní právnej analýzy jeho prípadu, súčasťou ktorej bude právny rozbor prípadu a konkrétne možnosti jeho riešenia. Prostredníctvom práce na reálnych prípadoch klientov získajú študenti cenné praktické skúsenosti a bližšiu predstavu o výkone právnického povolania.

Kapacita poradne je postačujúca na to, aby sme v letnom semestri prijali približne 20 klientov. V zimnom semestri študenti a študentky vypracovali právne analýzy pre 19 klientov. Evidujeme veľmi pozitívnu spätnú väzbu tak od študentov, ako aj od klientov. Študenti oceňujú najmä možnosť priameho kontaktu s reálnym klientom, prácu na skutočných právnych problémoch, ako aj to, že výsledok ich práce v podobe právnej analýzy má reálny dosah. Rovnako kladne hodnotia aj spoluprácu s advokátmi. V tomto roku sme spustili 3. ročník poradne a plánujeme v tomto projekte pokračovať aj v budúcom roku,“ informovala JUDr. Bc. Dominika Marčoková Becková, PhD., koordinátorka Študentskej právnej poradne na Právnickej fakulte UPJŠ.

tlačová správa

Pridajte komentár