EAST MAG
kybernetická bezpečnosť
Foto: shutterstock.com

S kyberútokom sa stretlo už vyše 50 percent firiem. Ako sa chrániť?

Vedeli ste, že má v súčasnej dobe až 53 percent firiem skúsenosť s kyberútokom? Napriek tomu však približne 60 percent spoločností vôbec nerieši kybernetickú bezpečnosť. S rastúcim množstvom údajov, ktoré sú využívané v rôznych odvetviach, je to pritom nevyhnutné, aby sa predišlo stratám, korupcii a potenciálnym právnym dôsledkom a zachovala sa dôveryhodnosť a dobré meno spoločnosti. O možnostiach odvrátenia hrozieb vo firmách porozprávala Security Manager TPA Slovakia Bibiána Žigová.

Aktuálny stav informačnej a kybernetickej bezpečnosti sa môže líšiť v závislosti od regiónu a konkrétnych organizácií. V tejto oblasti však existujú určité všeobecné trendy a výzvy, ktoré sú globálne a majú vplyv na celosvetovej úrovni.

„Kybernetické útoky sú čoraz silnejšie a komplexnejšie. Patria sem útoky na organizácie, vládne inštitúcie a jednotlivcov. Tieto útoky môžu zahŕňať ransomware, phishing, útoky na infraštruktúru a mnoho ďalších foriem. Kybernetické útoky na kritickú infraštruktúru, ako sú elektrické siete, zdravotná starostlivosť a dodávky vody, sú rastúcim problémom. Takéto útoky môžu mať vážne dôsledky pre spoločnosť a hospodárstvo. S nárastom kybernetických hrozieb rastie aj tlak na vlády, aby zaviedli prísnejšie predpisy v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Od organizácií sa často vyžaduje, aby dodržiavali nové predpisy a normy. Kybernetická kriminalita je na úrovni bežnej fyzickej kriminality,“ naznačila B. Žigová. Podľa jej slov sa s narastajúcou komplexnosťou a účinnosťou AI zvyšuje aj potenciálne nebezpečenstvo pre medzinárodnú bezpečnosť.

Security Manager Bibiána Žigová. Foto: archív TPA

AI môže byť zneužívaná

Krajiny či organizácie sú schopné využívať AI na rôzne účely vrátane vojenských operácií, špionáže a destabilizácie súperov. „Aj v rámci jednotlivých štátov a spoločností dochádza k rozrastaniu konfliktov v súvislosti s využívaním umelej inteligencie napríklad v oblasti práce, etiky alebo ochrany súkromia. Významným je aj riziko, že AI môže byť zneužívaná na vytváranie falošných informácií (deepfakes), čím sa podkopáva dôveryhodnosť informačných zdrojov a zvyšuje sa možnosť manipulácie verejnej mienky.“

Ako teda postupovať, aby bola naša firma pred podobnými útokmi čo najviac chránená a predpisy dodržané?

Čítajte na ďalšej strane.

Pridajte komentár