EAST MAG
výstava NATURE_WORK
Zdroj: archív galérie

Príroda pri práci je názov novej výstavy Krajskej galérie v Prešove

Kolektívna výstava vybraných autorov širokého spektra vizuálnych médií s názvom NATURE @ WORK / príroda pri práci vás od stredy 10. apríla poteší v priestoroch Krajskej galérie v Prešove. Vernisáž sa uskutoční o 18:00 hod.

Medzi vystavujúcich autorov patria Vladimír Ganaj – Oto Hudec – Klára Kusá – Michal Machciník – Erik Sikora – Ľubomír Slovinský – Michaela Šuranská – Adam Vačkář (CZ) – Ondrej Zoričák (SK/AT).

REKLAMA

Výstava tematizuje dichotómiu vzťahu prírody a práce. Reflektuje vstup človeka do dynamiky ekologických procesov a polemizuje s úvahou o ne-raste, čím ponúka špekulatívnu víziu pre potenciál ľudstva. Inštalačný zámer problematizuje primárne negatívnu antropickú činnosť a naznačuje  optiku, v ktorej je príroda samotná non-humánnym ne-egoistickým tvorcom. Planetárne pôsobenie ľudského druhu má okrem ekologických dopadov aj politické, sociálne a ekonomické kontexty. Existenciálna kríza pandemického a klimatického ohrozenia akcelerovali potrebu komplexného prehodnotenia, ktoré nie je len tematické, ale cieli na pozíciu umelca aj ako producenta a zajatca súčasného prekariátu. Človek ako autor a hýbateľ procesov je v roli suplementu kolektívu v metasieti eko-infrašruktúry.

Výstava ako celok predstavuje komentár k medziodborovým vzťahom umenia  s archeológiou, baníctvom, históriou, biológiou a inými vedami. Konkrétne diela tematický koncept reflektujú z pozície univerzálnych materiálových foriem, interkultúrne prenosných a špecificky aplikovateľných. Inštalačný zámer tvorí naratív konfrontácie tvorby a práce cez apropriovaný technický materiál, biologickú procesualitu, dystopické komunikácie s prírodou, či syntetizovanú biodiverzitu. Autorov spája prítomnosť prírodnej vizuality či dekonštrukcia obrazu prírody, zároveň technické medziodborové aspekty skôr výskumného charakteru. Umelci sú zároveň výskumníkmi, komentátori stavu ľudskej kondície.

Výstava potrvá do 21. júla a je v poradí piatou samostatnou operáciou v rámci cyklu In Reverso, ktorý skúma interpretačné obraty v umení. Vychádza z kritickej teórie (S. Sontag) a konfrontuje skúmané obraty s inštitucionálnou postprodukciou (N. Bourriaud). Ekologický a pro-biotický obrat je tu v diskusii s objekt-orientovanou teóriou resp. dematerializáciou média. Estetika rozhraní a planetárnych vzťahov ponúka vlastnú verziu topografie antropickej aktivity. Od senzitívnych gest po brutalistický materializmus, akceleruje sa „prísľub monštier“ Bruna Latoura.

tlačová správa

Pridajte komentár