EAST MAG
na spoločnej fotografii MUDr. Sabol a M. Pišoja, foto archív AGEL
Foto: AGEL

Príbeh Kardiocentra AGEL Košice-Šaca je zatiaľ krátky, ale už veľmi úspešný

Od jeho spustenia koncom roka 2022 sa v ňom liečilo už vyše 16 500 pacientov. Plný operačný a intervenčný program funguje od marca 2023 a od júla 2023 má Kardiocentrum štatút špecializovanej nemocnice. Doteraz bolo vykonaných vyše 3000 operačných a intervenčných výkonov s výsledkami plne porovnateľnými so špičkovými centrami.

Viac sa dočítate v rozhovore s predsedom predstavenstva AGEL a.s. a AGEL SK a.s. Michalom Pišojom a predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Kardiocentra AGEL Košice-Šaca Prof. MUDr. Františkom Sabolom.

REKLAMA

Prečo sa spoločnosť AGEL rozhodla pre realizáciu na Slovensku unikátneho projektu prvého súkromného komplexného kardiocentra?

M.P.: Spoločnosť AGEL dlhodobo pôsobí v českom a slovenskom zdravotníctve. Našou hlavnou misiou je okrem poskytovania zdravotnej starostlivosti vo všeobecných regionálnych nemocniciach aj vysoká špecializácia. Práve naše vysokošpecializované pracovisko v Třinci-Podlesí, ktoré zastáva popredné priečky v spektre výkonov, ako aj v inovatívnosti v rámci Českej republiky, sa stalo inšpiráciou pre náš slovenský projekt. Dovolím si tvrdiť, že vzhľadom na nelichotivé štatistiky v rámci odvrátiteľných úmrtí, kde Slovenská republika obsadzuje posledné priečky, bolo priam našou povinnosťou vybudovať špičkové kardiocentrum, v centre ktorého stojí pacient. Nápad realizovať projekt kardiocentra bol na svete už dlhšiu dobu, avšak projekt sa podarilo naštartovať až s tímom ľudí okolo prof. Sabola.

Čo pre Vás znamenala ponuka spoločnosti AGEL realizovať projekt prvého komplexného súkromného kardiocentra?

F.S.: Ponuka spoločnosti AGEL bola veľkým ocenením mojej práce a mojich najbližších spolupracovníkov, našej odbornosti, húževnatosti. Bola zároveň mojou veľkou zodpovednosťou voči novým budúcim zamestnancom, akcionárovi spoločnosti AGEL, ako aj širokej, nielen zdravotníckej, verejnosti. Pre mňa osobne otázka nestála tak, či bude tento projekt realizovaný a úspešný, ale kedy ho zrealizujeme.

Na Slovensku sa o realizácii nových zdravotníckych zariadení spravidla najprv roky hovorí. Projekt Kardiocentra v Košiciach-Šaci bol ale realizovaný v mimoriadne krátkom čase, ako sa Vám to podarilo?

M.P.: Rovnica je relatívne jednoduchá. V AGEL-i sa riadime heslom: „ak chcem a viem, tak neexistujú prekážky, ktoré by sme nevedeli prekonať.“ My sme pri budovaní kardiocentra presne vedeli, čo chceme vybudovať a spolu s tímom ľudí sme vedeli aj to, ako. Stranou sme postavili všetky byrokratické prekážky, skrátili sme všetky možné procesy na nutné minimum a za rekordných 8 mesiacov sa nám podarilo vybudovať tento unikátny projekt.

F.S: Mali sme skúsenosti, mali sme odbornosť, mali sme schopnosti a mal som veľmi schopného, skúseného, silného, veľkorysého a vizionárskeho väčšinového spoločníka. Väčšina „manažérov“ o výstavbe nemocníc rozpráva, my ich reálne staviame.

V januári 2024 podala skupina opozičných poslancov NR SR podanie na GP SR na preskúmanie nezákonnosti kategorizácie Kardiocentra AGEL Košice-Šaca a Nemocnice Bory. Aký benefit z ich podania môže mať podľa Vás slovenský pacient?

M.P.: Prial by som si, aby sme si všetci začali tlieskať, keď sa podarí niečo vybudovať pre pacienta, je jedno, či malé, veľké, štátne či súkromné. Pacient je len jeden a akákoľvek pozitívna či negatívna aktivita sa dotýka nás všetkých. Naším jednoznačným poslaním je budovať špičkové medicínske centrá. A tie neslúžia nikomu inému, ako pacientovi. Snažím sa nebrať takéto útoky osobne, avšak v situácii, kedy je Slovensko na chvoste rebríčkov, keď výstavba kardiocentra bola financovaná výhradne z vlastných zdrojov, keď sa vďaka nemu výrazne zvýšila kapacita pre liečenie kardiovaskulárnych ochorení, ktoré čoraz viac ťažia Slovensko, neviem si vysvetliť túto aktivitu a kritiku skupiny poslancov inak, ako priamy útok na slovenského pacienta – obyčajného človeka. Ten nemá také možnosti, ako páni, ktorí poháňaní závisťou proti obdobným projektom bojujú. Nedá mi nespomenúť jednu vetu, ktorú si nesiem od začiatku svojho pôsobenia v zdravotníctve: „Neboj sa, každého raz dovezú a potom pochopí.“

F.S.: Na Slovensku vo všeobecnosti existujú politici, ktorí sa sami hodnotia, že sú odborníkmi na zdravotníctvo. Prevažná väčšina z nich v zdravotníctve nič nedokázala, nič nezaložila a ani nič nepostavila. Benefit pre pacienta z aktivít týchto poslancov nebol žiadny, takto zmýšľajúci politici škodia slovenskému zdravotníctvu, teda slovenským pacientom.

Generálny riaditeľ Kardiocentra AGEL Košice-Šaca Prof. MUDr. František Sabol. Foto: AGEL

Spoločnosť AGEL a Kardiocentrum AGEL Košice-Šaca reagovali na ich podanie zvolaním tlačovej konferencie, na ktorej boli prezentované detailné dáta o činnosti a vybavení kardiocentra. Poslanci boli vedením Kardiocentra pozvaní, aby sa o vybavení a úrovni poskytovanej starostlivosti prišli osobne presvedčiť. Kontaktovali po tlačovej konferencii poslanci vedenie spoločnosti AGEL ohľadom záujmu o prípadnú konfrontáciu Vami uvedených dát?

M.P.: Na sociálnej sieti prebehla nejaká komunikácia. AGEL je však vysoko profesionálna organizácia, najväčší poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v Českej a Slovenskej republike, vieme, čo robíme, kam smerujeme a čo chceme poskytnúť pacientom – občanom. To, čomu venujeme a i naďalej chceme venovať všetku pozornosť, čas a významné investície, je poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti, zvyšovanie jej dostupnosti a modernizácia zdravotníctva na Slovensku, nie mediálne vojny na sociálnych sieťach. To prenecháme tým, ktorí tieto boje vyvolávajú a živia. A nech si už každý spraví vlastný názor na to, koho aktivity majú pre pacienta väčší prínos.

Reagoval po tlačovej konferencii niektorý z poslancov na pozvanie a navštívil Vaše Kardiocentrum?

F.S.: 29 rokov som pracoval a pracujem na kardiochirurgických pracoviskách vo viacerých krajinách. Táto práca je o odbornosti, exaktnosti a presných pravidlách. My sme všetky neodborné a subjektívne argumenty jasne vyvrátili. Na Vašu otázku musím odpovedať, že nie, nikto sa nielenže nášmu Kardiocentru neospravedlnil, ale ani nás nekontaktoval. Som pripravený kedykoľvek na odbornú diskusiu a argumentáciu, hoci aj vo verejnom priestore.

V marci uverejnila ZP Dôvera a následne aj VšZP výsledky ankety spokojnosti pacientov/poistencov. V kategórii špecializované zdravotnícke zariadenia sa v obidvoch anketách umiestnilo Kardiocentrum AGEL Košice-Šaca na prvom mieste. Čo Vám napadlo, keď ste sa o tomto nespornom úspechu dozvedeli? Ako to vnímate s odstupom času?

M.P.: Myslím, že nič také sa historicky nestalo, samotné Kardiocentrum funguje niečo vyše roka, za toto obdobie liečilo tisíce pacientov a za tak krátku dobu svojej existencie dokázalo získať prvé miesto v rebríčkoch, ktoré vytvárajú pacienti. Tento výsledok je pre nás nesmiernym povzbudením najmä v atmosfére neustálej negativity, ktorá panuje v sektore. Viem, že toto ocenenie znamená veľa aj pre zamestnancov Kardiocentra a vysiela nesporné signály, že projekty obdobného charakteru majú zmysel. Ak sa snažíme vyriešiť problémy s odchodom lekárov do zahraničia, tak sa pozrime, ako sa dajú veci robiť tu, na Slovensku. Postavme sa k tomu pozitívne a efekt sa jednoznačne dostaví.

F.S.: Neexistuje väčšie zadosťučinenie, ako keď pacienti dvoch najväčších zdravotných poisťovní, štátnej a súkromnej, Vás ohodnotia prvým miestom. Je nevyhnutné si uvedomiť, že žiadne iné zdravotnícke zariadenie v SR sa neumiestnilo v ankete dvoch zdravotných poisťovní na prvom mieste. Z nášho pohľadu sme sa stali najúspešnejším zdravotníckym zariadením v SR, po 12. mesiacoch od začiatku našej činnosti.

Pokračovanie na 2. strane.

tlačová správa

Pridajte komentár