EAST MAG

Marec plný podnetov, zábavy a dobrého čítania

Knižnica pre mládež mesta Košice v rámci Mesiaca knihy ponúkne množstvo rôznorodých podujatí, prioritne zameraných na aktivity s knihami a na podporu čítania u detí.

Čaká nás náročný mesiac, ktorý verím, že prinesie každému jednému čitateľovi veľa zábavy, nových podnetov a tiež inšpirácií na dobré čítanie,“ hovorí zástupkyňa riaditeľky knižnice Kamila Prextová. Súčasťou programu budú tradičné a obľúbené podujatia ako Týždeň slovenských knižníc, Noc s Andersenom pre detských najčitateľov knižnice, Deň ľudovej rozprávky venovaný tvorbe Pavla Dobšinského, BABY knižnica pre najmenších, ďalej zábavné stretnutia pod názvom ZOO v knižnici a tiež stretnutia s hudobníkom Jankom Hrubovčákom. „V marci pokračujú súťaže Literárne Košice Jána Štiavnického a druhým kolom tiež voľby Kráľa detských čitateľov 2019. Naplánované máme aj viacgeneračné večerníčkové čítania venované Dňu ľudových rozprávok a v LitParku sprístupnime výstavu ocenených výtvarných prác detí,“ informuje Kamila Prextová.

Týždeň slovenských knižníc
Týždeň slovenských knižníc (TSK) vyhlasuje Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc. V tomto roku bude prebiehať v termíne od 4. – 10. marca 2019 a pôjde o 20. ročník. „Naša knižnica tento projekt podporí celkovo 98 zábavno-vzdelávacími podujatiami. Detskí čitatelia sa vo vybraných mimoškolských pobočkách môžu tešiť na stretnutia so súčasnými aj bývalými Kráľmi detských čitateľov a Kráľmi Sympatia. LitPark poctí svojou návštevou Ajjúb Tomi, Kráľ detských čitateľov roku 2016, a pobočku v OD Mier Miriam Šuľová, Kráľovná Sympatia roku 2018. Tento týždeň prinesie i veľkú burzu vyradených kníh, ktorá vyvrcholí špeciálnym romantickým víkendom. Pôjde o prejav úcty ženám, matkám v rámci pripomenutia si Medzinárodného dňa žien,“ opisuje Prextová.

Všetky čitateľky si počas víkendu, od piatku 8. marca do nedele 10. 3. 2019, môžu vybrať zo špeciálne pripravenej burzy kníh ľubovoľnú romantickú, respektíve ženskú literatúru, ktorú im knižnica k ich sviatku podaruje. „Navyše všetkým pracovne či študijne nadmieru vyťaženým čitateľom v tomto týždni sľubujeme odpustenie upomienok za nedodržanie termínu vrátenia výpožičky. Bude u nás platiť generálny pardon na všetky doteraz vzniknuté upomienky. Preto určite všetkým, ktorých sa to týka, odporúčam práve v tomto týždni navštíviť niektorú z našich pobočiek a dlh si takto jednoducho vysporiadať,“ vyzýva Kamila Prextová

Výstava Neodíď nám rozprávočka
Marec prinesie do knižnice aj novú výstavu s názvom Neodíď nám, rozprávočka, ktorá predstavuje výber ocenených detských prác medzinárodnej výtvarnej súťaže Zázračný oriešok. „Výstava vznikla pri príležitosti osláv stého výročia vzniku Československej republiky a pripomína 190. výročie narodenia rozprávkara Pavla Dobšinského a tiež úžasnú tvorbu Boženy Němcovej. Verím, že touto výstavou, ktorú nám poskytla Mestská knižnica mesta Piešťany, spríjemníme chvíle všetkým čitateľom LitParku,“ vyjadruje presvedčenie Kamila Prextová. Detské práce budú v LitParku vystavené od 1. marca. do 30. apríla 2019.

tlačová správa

Pridajte komentár