EAST MAG

V Košiciach o vesmírnych technológiách

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) zorganizovala Slovak Space Tech Day. Pre slovenské firmy to bola ďalšia príležitosť nájsť si priestor na uplatnenie, tento raz v odvetví vesmírnych technológií. Išlo o pilotné podujatie SARIO v rámci podpory diverzifikácie slovenskej ekonomiky v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Paríži.

V Košiciach sa koncom júna konal prvý ročník podujatia Slovak Space Tech Day. Stretli sa na ňom štyri desiatky predstaviteľov odvetvia vesmírnych technológií na Slovensku. Slovenské firmy vďaka tomuto podujatiu dostali ďalšiu možnosť ako rozšíriť svoju sieť kontaktov a získať možnosti pre budúcu spoluprácu. Hlavným zahraničným partnerom tohto ročníka Slovak Space Tech Day bola jedna z popredných európskych kozmických spoločností Thales Alenia Space, ktorá prejavila záujem nájsť potenciálnych partnerov v regióne.

REKLAMA
foto k článku: SARIO

Na Slovak Space Tech Day dostali možnosť prezentovať sa aj úspešné projekty slovenských výskumných inštitúcií (Ústav experimentálnej fyziky SAV, Letecká fakulta TUKE, Fakulty elektrotechniky a informačných technológií UNIZA) ako aj perspektívy slovenského kozmického sektora do budúcnosti.

Súčasťou programu boli aj B2B stretnutia a krátke prezentácie 13 inovatívnych slovenských firiem. Najúspešnejšie z prezentujúcich spoločností mali možnosť rokovať o potenciálnej spolupráci priamo s predstaviteľmi Thales Alenia Space.

foto k článku: SARIO

Kozmonautika a aviatika sú perspektívne zaujímavým sektorom s potenciálom ďalšieho rozvoja a diverzifikácie slovenskej ekonomiky. Európsky kozmický priemysel je jedným z najkonkurencieschopnejších na svete. Zamestnáva viac než 231 000 pracovníkov a vytvára pridanú hodnotu odhadovanú na 53 až 62 miliárd eur. Európa vyrába napríklad tretinu všetkých svetových satelitov.

Na Slovensku je dnes niekoľko desiatok spoločností, pôsobiacich v kozmickej sfére. Venujú sa rôznym oblastiam od výroby komponentov pre satelity až po softvérové riešenia s využitím satelitných dát pre koncových užívateľov.


Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)

je štátna agentúra Slovenskej republiky, ktorá vznikla v roku 2001 v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Poslaním agentúry je podpora exportných aktivít slovenských spoločností na globálnom trhu a prílev investícií na Slovensko. Od roku 2001 agentúra SARIO úspešne ukončila niekoľko stoviek investičných projektov a umožnila tisícom slovenských firiem rozvinúť ich aktivity v oblasti zahraničného obchodu. Medzi naše najväčšie úspechy patria realizované projekty spoločností Volkswagen, Jaguar Land Rover, KIA, PSA PEUGEOT CITROËN Slovakia, Amazon, MinebeaMitsumi, Johnson Controls, IBM, Embraco, Samsung, Honeywell, Siemens a mnoho ďalších, ako aj vytvorenie a implementovanie funkčných platforiem a nástrojov  na podporu exportného potenciálu slovenských firiem.

 

tlačová správa

Pridajte komentár