fbpx
EAST MAG

Prebieha v IT sektore vôbec výskum a vývoj?

IT sektor po rokoch zaujal v slovenskej ekonomike pevné miesto a dokáže smelo konkurovať aj
automobilovému či elektrotechnickému priemyslu. Vzhľadom na priaznivú kombináciu technologického rozvoja a globalizácie sa Slovensko stalo atraktívnou destináciou pre IT investorov, kde v rámci regiónu východného Slovenska Košice IT Valley vytvára podnikateľsky priaznivé prostredie.

Na akej úrovni však tieto IT spoločnosti na Slovensku pôsobia? Je práca zamestnancov na Slovensku prácou s vyššou pridanou hodnotou v oblasti výskumu a vývoja (R&D) alebo ide len o rutinné činnosti, aké sa dejú aj v centrách zdieľaných služieb?

Odpovede na tieto otázky nie sú jednoznačné, no podľa údajov Finančnej správy SR si dodatočný odpočet nákladov na výskum a vývoj, tzv. superodpočet, za zdaňovacie obdobie roka 2018 uplatnilo len 5 členov IT Valley, pričom ide o nástroj štátu na podporu práve takýchto spoločností. Košický kraj naopak zaznamenal najvyšší odpočet v rámci SR, čomu však dopomohol najmä hutnícky priemysel a IT sektor napriek silnému zastúpeniu značne zaostáva.

Vynára sa teda ďalšia otázka, či môže byť toto ukazovateľ miery výskumu a vývoja, a ak áno, prečo je ich tak málo. Sú spoločnosti málo informované o možnostiach podpory? Alebo využívajú iné nástroje podpory? Kto si môže superodpočet uplatniť?

Ak spoločnosť realizuje výskumné alebo vývojové projekty, superodpočet je pre ňu ako stvorený. Po splnení jednoduchých podmienok umožňuje od základu dane odpočítať výdavky, ktoré na takéto projekty vynaložila, rovno trikrát. Dodatočné zvýhodnenie vo výške 200 % platí od 1. januára 2020 a je možné ho ešte zvýšiť o medziročný nárast výdavkov na výskum a vývoj.

Ako si uplatniť superodpočet?

Nesmiernou výhodou superodpočtu je absencia schvaľovacieho procesu či podávania žiadostí. Nárok na superodpočet vzniká automaticky a uplatniť si ho môže každý v daňovom priznaní. Podmienky, ktoré je nutné dodržať môžeme zhrnúť nasledovne:

  • identifikácia aktivít výskumu a vývoja a súvisiacich nákladov,
  • osobitná evidencia nákladov,
  • vypracovanie projektu,
  • vykázanie v daňovom priznaní

Je uplatnenie administratívne náročné?

Aj keď je proces automatický a nespája sa so žiadosťami a ich schvaľovaním, pri uplatnení superodpočtu netreba zabúdať na projekt. Projektová dokumentácia musí obsahovať predpísané náležitosti, avšak nepodáva sa spolu s daňovým priznaním, dôležité je, aby bola podpísaná a k dispozícii. Spoločnosť Deloitte stála pri zavedení tohto nástroja podpory podnikania do legislatívy a okrem iného pomáha spoločnostiam identifikovať aktivity a súvisiace náklady pre uplatnenie odpočtu, pripravovať projektové dokumentácie a uplatňovať superodpočet už od roku 2015.

Viac informácií o tomto inštitúte nájdete tu.

Pridajte komentár