fbpx
EAST MAG
ako efektívne komunikovať

10 tipov, ako efektívne komunikovať s kolegom z Nemecka

Či už ide o biznis, financie alebo IT odvetvie, v súčasnosti sa množstvo ľudí stretáva s medzikultúrnou spoluprácou. Väčšinou sa odohráva v korporátoch a veľkých spoločnostiach, keď komunikujeme s nadriadenými alebo spolupracovníkmi z iných krajín či s klientom. Naučte sa, ako efektívne komunikovať so svojimi kolegami zo zahraničia.  

Určite sa aj vám v poslednom čase stalo, že ste mali po online hovore s kolegom zo zahraničia pocit, že niečo nie v poriadku. Boli ste na tento rozhovor dostatočne pripravený? Mali ste pripravenú taktiku na rozhovor s kolegom z inej kultúry?

Poradíme vám, ako na to. Na túto tému nám porozprávala Eva Gáboríková, ktorá je špecialistkou na medzikultúrnu komunikáciu. Na Slovensku, v Európe a Ázii spolupracuje s firmami, ktoré pripravujú svojich lídrov a tímy na zvládnutie kultúrnych rozdielov, efektívnu spoluprácu s kolegami z iných kultúr a pochopenie kultúrnych osobitostí zákazníkov v iných krajinách. 

Dnes sa zahryzneme do Nemecka.

medzikultúrna komunikácia
Eva Gáboríková, špecialistka na medzikultúrnu komunikáciu

1. Nechodia okolo horúcej kaše 

Nemci očakávajú od svojich partnerov jasné a priame hodnotenia aktuálneho stavu. Situáciu hodnotia objektívne, teda kladné i záporné stránky, ktoré pomenúvajú priamo. Jasné áno, nie a prečo očakávajú aj od svojich kolegov a obchodných partnerov.

2. Prísni, presní, precízni 

Projekt je možné spustiť, ak sú naplánované všetky etapy, jednotlivé čiastkové ciele, postupy, ako sa bude pri realizácii projektu postupovať. Nič nenechávajú na náhodu. To, čo sa niektorým kultúram zdá prehnané, je pre Nemcov bežný spôsob prípravy projektu.

3. Nezabúdajte na záložný plán 

Byť na vzájomnú spoluprácu pripravený zodpovedne znamená mať pripravený záložný plán. Záložný plán počíta s viacerými rizikovými situáciami, ktoré je možné v prípade núdze realizovať. Nemci neakceptujú a v žiadnom prípade sa neriadia „Budeme reagovať podľa situácie.“

4. V práci sme kolegovia, v súkromí priatelia 

Vzájomné vzťahy s nemeckými kolegami si vybudujeme pri práci na projekte. Dôvera vyplýva predovšetkým z dodržiavania termínov, plnenia sľubov a kvality produktov. V profesionálnom živote by sme sa mali zamerať na pracovný výkon a realizáciu úloh. Riadia sa pravidlom: „V práci pracujeme, v súkromnom živote sme priatelia.“

5. Expert vo svojej profesii

Odbornosť a profesionalita spája ľudí v tímoch. To je dôvod, prečo spolu efektívne spolupracujú a hľadajú riešenia. Nemci od svojho lídra očakávajú odborné vedomosti, jasné pokyny a schopnosť riešiť problémy. Zároveň však veria vo svoje schopnosti a iniciatívne mu ponúkajú návrhy riešení. Nečakajú, kým ich osloví.

ako efektívne komunikovať

6. Dodržiavanie termínov

Dodržiavanie termínov a časového rámca naplánovaného stretnutia charakterizujú nemecký pohľad na vnímanie času a očakávania od kolegov a obchodných partnerov. Plnenie úloh v súlade s časovým plánom znamená spoľahlivosť a profesionalitu. 

7. Čísla, fakty a dobré meno firmy

Firma dokáže obhájiť svoju ponuku, ak predloží relevantné čísla, fakty a presvedčí svojich kolegov skúsenosťami. Detailné tabuľky a čísla, ktoré niektoré kultúry „nenávidia“ a vnímajú ako stratu času, sú pre Nemcov dôležitým zdrojom informácií pre ich ďalšiu spoluprácu a komunikáciu.

8. Pravidlá sú základ

Pravidlá sú na to, aby sa dodržiavali, aj keď ich porušenie by znamenalo vyriešenie problému. Flexibilita, ktorá zachráni projekt, je v podstate zlyhaním. To, čo je pre Slovákov rýchla a nevyhnutná reakcia na novú situáciu, je pre Nemcov porušenie pravidiel a zlyhanie. 

9. NIE je stále NIE

Nemci neskrývajú svoj nezáujem alebo nesúhlas za frázy alebo neverbálny jazyk. NIE je NIE. Áno je Áno. Frázy „uvidíme“, „budeme sa snažiť,“ sú pre nich prázdnymi slovami, ktoré jasne nechápu.

10. Na čom sa dohodne, sa má plniť

Nemeckí obchodní partneri venujú veľkú pozornosť dohodám a zmluvám. To, čo sa raz dohodlo, sa nemení. Preto je potrebné formulovať dohody a záväzky dôkladne, predvídať alternatívy a detaily, ktoré sú pre Slovákov často nepochopiteľné vzhľadom na ich rozsah.

Dúfame, že vám tieto rady medzikultúrnej špecialistky Evy Gáboríkovej pomôžu pri budovaní vašich vzťahov s nemeckými klientmi či kolegami. Ako k obchodným vzťahom pristupujete vy? Ste pripravení a poznáte kultúrne rozdiely alebo čakáte ako sa situácia vyvinie?

Viac o medzikultúrnej komunikácií v online priestore sa dočítate aj v našom článku Aj online komunikácia má svoje pravidlá. Aká etiketa platí v online priestore?

Simona Ďurkovič

komentáre 2