EAST MAG
ako komunikovať s talianmi

Majte Talianov v malíčku: 6 šikovných rád, ako s nimi efektívne komunikovať

Medzikultúrna komunikácia nie je len o chápaní, ale predovšetkým o porozumení. Porozumieť iným kultúram, ich zvykom či komunikácii je niekedy oveľa náročnejšie, ako naučiť sa jazyk danej krajiny. Ako správne komunikovať s energickými a temperamentnými Talianmi?  

Spolupráca s Talianmi je určite veľký zážitok. No aby sa z vašej spolupráce a komunikácie nestala nočná mora, prinášame vám 6 rád, ktoré vám pri budovaní obchodných vzťahov s Talianmi dozaista pomôžu. 

PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU

Medzikultúrna špecialista Eva Gáboríková nám prezradila šikovné triky, aby ste biznis s temperamentnými južanmi dotiahli do úspešného konca. Poďme sa pozrieť na to, ako komunikovať s Talianmi.

1. Flexibilné vnímanie času

Taliani patria medzi kultúry, ktoré vnímajú čas flexibilne. Čas podľa nich slúži ľuďom a nie je ich nepriateľom. Mnohé iné kultúry vnímajú taliansky prístup k času ako nedôslednosť, predovšetkým tie, ktoré všetko detailne plánujú.

2. Budovanie vzťahov

Investovanie času do budovania vzťahov a priateľstiev je rozhodujúce v súkromnom a spoločenskom živote. Taliani venujú veľa času úvodnému „small talku“, čo je niekedy vnímané inými kultúrami, aj Slovákmi, ako zbytočné. Nevedia pochopiť, že dôvera je pre Talianov prvoradá a od nej sa odvíjajú dobré obchodné a partnerské kontakty.

3. Ako sa robia dôležité rozhodnutia?

Taliani si zakladajú na práve vyjadriť svoj názor ako členovia tímu pri pracovných stretnutiach. Diskusia o riešení problémov je väčšinou dlhá a snaha o prijatie rozhodnutia konsenzom sa končí rozhodnutím lídra tímu alebo riaditeľa. V spoločnostiach je jasná hierarchia, ktorú zamestnanci rešpektujú a zohľadňujú pri vzájomnej spolupráci. Očakávajú to aj od svojich partnerov.

4. Emotívna komunikácia

Talianski kolegovia často komunikujú emotívne, ak rozprávajú vo svojom rodnom jazyku. Ostatní komunikační partneri môžu mať dojem, že sú nahnevaní. Avšak oni svojím komunikačným štýlom vyjadrujú len záujem o danú problematiku a angažovanosť.

5. Atmosféra oficiálnych stretnutí

Taliani sa väčšinou snažia o vytvorenie uvoľnenej neoficiálnej atmosféry počas pracovných stretnutí. Preto niektoré stretnutia prebiehajú pri obede alebo večeri. Najvhodnejším spôsobom, ako zorganizovať oficiálne stretnutie, je telefonický kontakt. Emailovú komunikáciu vnímajú ako neosobnú.

6. Čo Taliani očakávajú od Slovákov?

Slováci patria ku kultúram, ktoré nepotrebujú dlhý úvod k obchodným stretnutiam. Stačí nám krátky „small talk“  a radi sa ihneď presúvame k predmetu stretnutia. Taliani od nás očakávajú, že budeme venovať viac času osobnému spoznávaniu sa, pretože ľudské hodnoty a vystupovanie sú niekedy pre nich dôležitejšie ako odbornosť človeka. 

ako komunikovať

Dúfame, že vám rady medzikultúrnej špecialistky Evy Gáboríkovej pomôžu pri budovaní vašich vzťahov s kolegami a klientmi z Talianska.  

Potrebujete vedieť, ako efektívne komunikovať s Nemcami, Britmi či kolegami zo Spojených štátov amerických? Prečítajte si 10 tipov, ktoré odporúča Eva Gáboríková, koré nájdete na našom webe v sekcii Vzdelávanie.


Eva Gáboríková

Eva Gáboríková je špecialistkou na medzikultúrnu komunikáciu. Na Slovensku, v Európe a Ázii spolupracuje s firmami, ktoré pripravujú svojich lídrov a tímy na zvládnutie kultúrnych rozdielov, efektívnu spoluprácu s kolegami z iných kultúr a pochopenie kultúrnych osobitostí zákazníkov v iných krajinách. Jej klienti sú z rôznych sektorov priemyslu, čo je pomáha prinášať komplexné riešenia pre všetky úrovne riadenia a nastavovať fungujúce komunikačné kanály.

Simona Ďurkovič

Pridajte komentár